Teprve 8letý podnikatel vydělává díky vajíčkům už kolem 8 tisíc korun týdně, i když firmu založil z vlastního kapesného


Mladý Junior-Jams Wyatt tepr­ve nedáv­no osla­vil své 8. naro­ze­ni­ny a už vydě­lá­vá na svůj věk vel­mi zají­ma­vé pení­ze. Svou fir­mu nazva­nou Mr Free Range při­tom zalo­žil tepr­ve před měsí­cem, když se dokou­kal na show How’d You Get So Rich?, v níž mili­o­ná­ři vysvět­lu­jí, jak vydě­la­li své pení­ze a jak udr­žu­jí maje­tek na potřeb­né úrov­ni. S pomo­cí svých rodi­čů se pro­to pus­til do seri­óz­ní­ho pod­ni­ká­ní a jako svou oblast si vybral pro­dej a dis­tri­buci vajec. Junior byd­lí se svý­mi rodi­či v brit­ském měs­tě Tamworth a kro­mě pro­de­je vajec svým zákaz­ní­kům zabez­pe­ču­je i dovoz pří­mo ke dve­řím, tak­že i když mají míst­ní oby­va­te­lé něko­lik mož­nos­tí, jak si vej­ce zajis­tit, vidět úsměv na tvá­ři malé­ho pod­ni­ka­te­le jim sto­jí za to.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: