Tento 9letý chlapeček se vzorně učil a těžko pracoval na rodinné farmě. Jako poděkování mu otec podaroval obálku, která ho dohnala k slzám.

fb 149940615802

Většina z nás si základ­ní ško­lu pama­tu­je jako obdo­bí, během kte­ré­ho jsme se věno­va­li hlav­ně stu­diu a malým domá­cím pra­cím. Většinou se jed­na­lo o uklí­ze­ní poko­je, nebo vysá­vá­ní. 9letý Kolt Kyler má toho ale po ško­le mno­hem víc. Nezbývá mu čas na sle­do­vá­ní tele­vi­ze nebo hry. Když se vrá­tí ze ško­ly domů, rych­le napí­še domá­cí úko­ly a pak pra­cu­je na far­mě. Každý den pomá­há rodi­čům aniž by se stě­žo­val.

Jeho nej­vět­ším koníč­kem je base­ball. Jeho oblí­be­ným týmem jsou Chicago Cubs. Chlapec si nikdy nene­chal ujít jedi­ný zápas. Jeho rodi­na mu chtě­la podě­ko­vat a tak vymys­le­la ten nej­krás­něj­ší dárek. Hanna Hilmesová, sest­ra chlap­ce se roz­hod­la oka­mžik pře­kva­pe­ní nato­čit a pak sdí­let na svém Twitteru.

Na videu uvi­dí­te Kolta s otcem:
„Dnes jsem tě chtěl otes­to­vat. Chtěl jsem vědět, jak zare­a­gu­ješ, pro­to­že jsem věděl, jak moc jsi una­ve­ný. Ani jed­nou jsi neod­mít­nul a udě­lal jsi vše, o co jsem tě žádal.“

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: