Tato žena poprvé po 29 letech slyší! Její reakce dojme snad každého!

LsOo3jzkhYA

V prů­bě­hu něko­li­ka let léka­ři a věd­ci vyvi­nu­li řadu opat­ře­ní, díky níž jsme kaž­dým rok jsme blí­že k odstra­ně­ní rako­vi­ny, HIV či dal­ších smr­tel­ných nemo­cí. Následující lékař­ský postup je více než obdi­vu­hod­ný. Podívej se, co doká­že malý implan­tát do ucha ..

Po 29-ti letech tato žena popr­vé v živo­tě zaži­la, jaké to je, když vní­má okol­ní zvu­ky na vlast­ní kůži. Její reak­ce se dá jen vel­mi těž­ko popsat.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: