Školačky ve věku 14 a 15 let se učí na figurínách snědých miminek, jak se starat o děti, až jednou budou mít s migranty skutečné potomky!

divky nemecko 800x450

Pfui Teufel! Německem otřásá skandál! Školačky ve věku 14 a 15 let se učí na figurínách snědých miminek, jak se starat o děti, až jednou budou mít s migranty skutečné potomky! Fotografie jen pro silné žaludky!

Jeden ze čte­ná­řů AE News nás upo­zor­nil na kau­zu na jed­né z němec­kých střed­ních škol ve měs­tě Syke v Dolním Sasku. Podle infor­ma­cí ser­ve­ru Kreiszeitung.de se jed­ná již o čtvr­tý roč­ník vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu Babypraktikum pro dospí­va­jí­cí dív­ky, ale i chlap­ce a gay páry, jak se sta­rat o mimin­ko [1], kte­rý pro­bí­há na Syker Ganztagsschule. Z hle­dis­ka němec­ké pre­ciz­nos­ti jde o simu­la­ci na figurí­nách mimi­nek, kte­ré mají uvnitř inte­gro­va­ný čip, kte­rý simu­lu­je potře­by dítě­te 24 hodin den­ně. Dívky se musí o dítě sta­rat ve dne i v noci.  Z hle­dis­ka rodi­čov­ské pří­pra­vy by to neby­lo nic špat­né­ho, jen­že celý pro­gram zajiš­ťu­je škol­ský úřad Dolního Saska s napros­to jiným úmys­lem. Jak totiž uká­za­ly unik­lé foto­gra­fie na veřej­nost, blon­ďa­tá němec­ká děv­ča­ta dosta­la na sta­ros­ti „míšen­ce“.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: