Prosil o pomoc, ale řidiči mu nevěnovali pozornost. Náhle přijelo černé auto.

fb 1500971951pozar

V živo­tě kaž­dé­ho z nás nasta­ne moment, když ztra­tí­me i ten posled­ní kou­sek nadě­je. V tako­vé situ­a­ci se ocit­nul Eric, kte­rý pomohl člo­vě­ku v nou­zi.

Eric neměl tuše­ní, že ved­le něho sto­jí Hammy - zná­mý you­tu­ber. Hammy měl skry­tou kame­ru a chtěl nato­čit reak­ci lidí, když uvi­dí něko­ho, kdo potře­bu­je pomoc. Jeho expe­ri­ment uká­zal, že žije­me v době, kdy si lidé nevě­ří a nechtě­jí pomá­hat. Eric, muž s popá­le­ni­na­mi, mu řekl svůj život­ní pří­běh.

Nedávno u něho v domě hoře­lo. On sám utr­pěl popá­le­ni­ny II. a III. stup­ně a 27 dní byl v kóma­tu. Jeho pes, kte­rý se ho z domu pokou­šel vytáh­nout, zemřel v pla­me­nech. Eric ztra­til všech­no, ale nao­pak zís­kal pře­svěd­če­ní, že si lidi musí navzá­jem pomá­hat! Proto zasta­vil, aby řidi­či v nou­zi pomohl.

Více na Kritiky.cz
Dva lidé z jeho blízkosti byli zavražděni, jak si s tím poradí psychoanalytik Judd Stevens? To najdete v knize Odhalená tvář Známý psychoanalytik Judd Stevens žije jako starý mládenec. Má luxusní byt a jeho služby vyu...
Simpsonovi: S30E20: I’m Just a Girl Who Can’t Say D’oh České titulky pro 20. epizodu 30. sezóny...
Zdeněk Piškula ztvární hlavní roli v novém představení Divadla ABC Moře. Působení ve velkém divadle vnímám jako nový start, říká Zdeňka Piškulu jsme dosud znali především jako filmového a seriálového herce. Letos na podzi...
Disenchantment (Faster, Princess! Kill! Kill! (S01E05)) Pátá epizoda, no to se fanoušci divte, je stále dokonalá. Po předchozí epizodě, kterou Bean ...
Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň - Kdysi dávno v Narnii Pokud má film v produkci Disney, vzniká podle veleúspěšné knižní pohádkové předlohy od C....

Hammy se roz­ho­dl Ericovi také pomoct. Z jeho ini­ci­a­ti­vy se poved­lo sesbí­rat část peněz potřeb­nou na léčbu, dům a jíd­lo. Doufáme, že Ericovi pomů­že hod­ně lidí. Jsme si jis­ti, že on by pro ně udě­lal to samé! VIDEO NA DRUHÉ STRANĚ:

Ohodnoťte článek


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *