PŘÍBĚH: Chlapec má větší nos než princezna ze Tří veteránů! Nemůže kvůli tomu jíst ani mluvit


Devítiletý indic­ký chla­pec Ganesh nemů­že mlu­vit a ani dob­ře nevi­dí. Problém mu totiž dělá vel­mi vzác­ná cho­ro­ba nazva­ná jako ence­fa­lo­kéla. Jedná se o poru­chu, během níž se dostá­vá mozek skr­ze leb­ku ven, což způ­so­bu­je, že se na hla­vě dítě­te obje­vu­je měk­ký útvar, kte­rý je kry­tý kůží. Jeho mozek se kvů­li tomu vyví­jí dale­ko poma­le­ji než u jeho vrs­tev­ní­ků.

Přestože je chla­pec ve vel­mi váž­ném sta­vu, dok­to­ři stá­le věří, že budou moci pro­střed­nic­tvím něko­li­ka ope­ra­cí jeho defekt napra­vit. Ganesh má však již nyní nos vel­ký jako cho­bot a neu­vě­ři­tel­ně mu to kom­pli­ku­je život. Je navíc siro­tek, tudíž nemá ani důle­ži­tou pod­po­ru rodi­čů. Jednoho dne ho obje­vi­la poli­cie, jak se bez­cíl­ně potlou­ká ve ves­nič­ce v sever­ní Indii. Neustále pla­kal a nebyl scho­pen stráž­ní­kům říci, odkud pochá­zí. Když zjis­ti­li, že nemá rodi­če, pře­da­li ho do péče jed­né z nevlád­ních orga­ni­za­cí. Ta se o něj sta­rá dopo­sud.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: