Pod nohama Američanů leží obří supervulkán. A vědci si uvědomují, že je něco špatně

yellowstone 953835 1920 resize eed4a5a70b 660x371

Yellowstonský park je nádherným přírodním úkazem i tikající bombou lidstva.

Washington - Yellowstonský národ­ní park pat­ří mezi nej­krás­něj­ší mís­ta na svě­tě. Je zná­mý zejmé­na svý­mi gej­zí­ry, uni­kát­ním eko­sys­té­mem a řadou geo­ter­mál­ních úka­zů. Pro ame­ric­ké věd­ce však před­sta­vu­je jed­nu z nej­vět­ších hro­zeb lid­stva. Přímo pod hor­ký­mi pra­me­ny se nachá­zí nej­vět­ší super­vul­kán na kon­ti­nen­tě.

Yellowstonská kal­de­ra je stá­le aktiv­ní sop­kou, kte­rá čas od času chr­lí lávu. Celý povrch národ­ní­ho par­ku je pokryt hor­ni­nou, kte­rá se tam usa­di­la během něko­li­ka obrov­ských výbuchů za posled­ní dva mili­o­ny let. Možná si mys­lí­te, že se vás Yellowstone netý­ká. Kdyby se ovšem sop­ka napl­no pro­bu­di­la, způ­so­bí výraz­né změ­ny kli­ma­tu a mno­ho hos­po­dář­ství zko­la­bu­je. Nejvíce lidí by pak umře­lo v důsled­ku hla­do­mo­ru.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: