Neziskovky odmítají kontrolu! Lékaři bez hranic čelí podezření, že se podílejí na pašování lidí z Afriky do Evropy

9e2dac3 166799 hranice 0d0000000 0d4356725 0d6860000 1d0000000 sector 668x376 crop

Uprchlická kri­ze se ani po dvou letech od své­ho vypuk­nu­tí nemír­ní. K evrop­ským bře­hům stá­le při­plou­va­jí tisí­ce uprch­lí­ků, kte­ří buď utí­ka­jí před vál­kou, nebo jen chtě­jí zku­sit štěs­tí v Evropě, na kte­ré je láká vidi­na význam­né­ho finanč­ní­ho při­lep­še­ní si. Nejhorší je situ­a­ce v Řecku a Itálii, kte­ré jsou pro uprch­lí­ky nej­čas­těj­ší­mi vstup­ní­mi země­mi do EU. Lodě nezisko­vých orga­ni­za­cí, kte­ré pomá­ha­jí afric­kým migran­tům, by nově měly být dopro­vá­ze­ny poli­cií. Neziskové orga­ni­za­ce pro­vo­zu­jí­cí tyto lodě se ale poli­cej­ním kon­t­ro­lám odmí­ta­jí pod­ři­zo­vat.

Když před dvě­ma lety napl­no pro­puk­la uprch­lic­ká kri­ze, nikdo nemohl tušit, jak obrov­ských roz­mě­rů nabu­de vlna imi­gran­tů, kte­ří budou chtít vstou­pit na úze­mí Evropské unie a požá­dat zde o azyl. V prv­ním roce kri­ze, tedy v roce 2015, při­šlo téměř mili­on a čtvrt uprch­lí­ků. V roce 2016 byl jejich počet o něco men­ší, přes­to je ale pří­liv nových žada­te­lů o azyl sta­bil­ně nesmír­ně vyso­ký a evrop­ské stá­ty si již s nově pří­cho­zí­mi pře­stá­va­jí vědět rady.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Neziskovky odmítají kontrolu! Lékaři bez hranic čelí podezření, že se podílejí na pašování lidí z Afriky do Evropy
Hodnocení: 2 - ‎1 hl.


Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: