NASA unáší děti a posílá je do vesmíru jako otroky? V USA se šíří velmi neobvyklá zpráva

12380254311 660x371

NASA

Washington - Národní úřad pro letec­tví a kos­mo­nau­ti­ku, zkrá­ce­ně NASA (ang­lic­ky National Aeronautics and Space Administration, NASA) je ame­ric­ká vlád­ní agen­tu­ra zod­po­věd­ná za ame­ric­ký kos­mic­ký pro­gram a vše­o­bec­ný výzkum v oblas­ti letec­tví. Pokouší se dostat lidi na Mars, z vel­ké výš­ky sle­du­je kli­ma­tic­ké změ­ny a život­ní pro­stře­dí a vysí­lá do vesmí­ru růz­né son­dy. Zároveň je ale také obe­stře­na celou řadou záhad a kon­spi­rač­ních teo­rií.

NASA už od svých počát­ků při­ta­hu­je pozor­nost růz­ných pole­mi­ků, pseu­do­věd­ců a kon­spi­rač­ních teo­re­ti­ků. Stačí si vzpo­me­nout na teo­rie ze 70. let, kte­ré tvr­di­ly, že při­stá­ní na Měsíci v rám­ci pro­gra­mu Apollo byl pod­vod – ať už kom­plet­ně, nebo jen z čás­ti. Podle růz­ných prů­zku­mů se uka­zu­je, že tomu dodnes nema­lá část Američanů věří.

V posled­ních měsí­cích se šíří sta­ro­no­vá teo­rie o tom, že je Země plo­chá. Navíc se obje­vi­ly zprá­vy o tom, že by NASA moh­la již brzy ozná­mit exis­ten­ci inte­li­gent­ní­ho živo­ta ve vesmí­ru, kte­ré byly obra­tem vyvrá­ce­ny. Nejnovější teo­rie se týká toho, že NASA uná­ší děti a dělá z nich otro­ky ve vesmí­ru. Zní vám to bizar­ně? Tato teo­rie se oprav­du obje­vi­la v USA a šíří ji jeden ze zná­mých mode­rá­to­rů a kon­spi­rač­ních teo­re­ti­ků.

Více na Kritiky.cz
Královský víkend (Hyde Park on Hudson) - 65 % Píše se rok 1939 a anglický královský pár přijíždí do soukromé rezidence amerického prez...
Debbie Malone: Andělské vykládací karty Máme před sebou zcela jedinečné karty. Autorka spojila své schopnosti a jemnou intuici s velmi...
Delta Force: Black Hawk Down Hra je inspirována událostmi z roku 1993 v Somálsku, a tak se řadí do trojice děl, která o ni...
Gabriela Koukalová je jiná. Jaká? To popisuje ve své knize. Jiná. Jaká? Jaká je tedy Gabriela Koukalová, držitelka Světového poháru v biatlonu, dvojnás...
Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (The Hunger Games: Mockingjay – Part 1) – Recenze – 40% Přichází revoluce! Hrdinka Katniss (Jennifer Lawrence) přežila své již druhé Hunger Games, a...

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: