Hračku Fidget spinner vymyslela chemička. Měla přinést mír na Blízký východ

3523429 fidget spinner blizky vychod hracka v9

Fidget spinnery měly původně sloužit k odreagování palestinským dětem.

Fenomén Fidget spin­ner zachvá­til svět. Kdo tuhle odre­a­go­vá­va­cí hrač­ku za pár korun nevlast­ní, jako by nee­xis­to­val. S ros­tou­cí popu­la­ri­tou Fidget spin­ne­rů pro­to ros­tou i otáz­ky ohled­ně půvo­du točí­cí­ho se zaří­ze­ní. Jeho autor­ka, che­mic­ká inže­nýr­ka Catherine Hettingerová, jej původ­ně vymys­le­la jako způ­sob, jak zabrá­nit dětem v Palestině, aby háze­ly kame­ní na poli­cis­ty, pro­zra­di­la ser­ve­ru Money.

Fidget spin­ner je typ rela­xač­ní hrač­ky, kte­rá slou­ží k odbou­rá­ní stre­su, úzkos­tí a pod­le někte­rých výrob­ců dokon­ce může pomo­ci lidem s pro­blémy, jako je autis­mus nebo ADHD. V jejím jádru je kera­mic­ké ložis­ko, na kte­rém se točí zby­tek hrač­ky, kte­rý může být vyro­ben z nej­růz­něj­ších mate­ri­á­lů.

Nejvíce popu­lár­ní­mi se Fidget spin­ne­ry sta­ly až letos. Věc ale původ­ně vymys­le­la Carherine Hettingerová již v roce 1993. A před­chá­zel tomu pří­běh.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: