2letá holčička zemřela poté, co si hrála v zahradě – nyní její zdrcená rodina varuje všechny rodiče!

fb 14973481780

Kenley Ratliffová, 2letá hol­čič­ka z Indiany ve Spojených stá­tech byla vese­lé dítě. Jako vět­ši­na vrs­tev­ní­ků si ráda hra­la na zahra­dě. Bohužel po dnu plném zába­vy při­šla tragé­die. Její záli­ba pro hry ven­ku ji stá­la život.

V květ­nu, po dni zába­vy v zahra­dě, Kenley dosta­la vyso­kou horeč­ku. Její rodi­če si mys­le­li, že se jed­ná o běž­nou nemoc, a tak ji vza­li do nemoc­ni­ce. Zjistili jí strep­to­ko­ko­vou infek­ci. Ke zdě­še­ní rodi­čů se stav dcer­ky po podá­ní potřeb­ných léků nezlep­šo­val, prá­vě nao­pak. Její kon­če­ti­ny byly otek­lé a vyráž­ka, kte­rá se náh­le obje­vi­la, se roz­ší­ři­la na celé tělo. Kenley v nemoc­ni­ci zůsta­la.

Když se její stav nelep­šil, léka­ři změ­ni­li dia­gnó­zu – skvr­ni­tý tyfus sku­pi­ny rickett­si­ál­ních one­moc­ně­ní způ­so­be­ných infek­cí, kte­rou pře­ná­še­jí pře­váž­ně klíšťa­ta. Toto one­moc­ně­ní postu­po­va­lo rych­le, a v pří­pa­dě Kenley se nemoc roz­ší­ři­la i do moz­ku (klíš­ťo­vá ence­fa­li­ti­da).

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


2letá holčička zemřela poté, co si hrála v zahradě – nyní její zdrcená rodina varuje všechny rodiče!
Hodnocení: 4.8 - ‎18 hl.


Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: