24-ročný umierajúci mladík na rakovinu vám dá radu do života. Jeho list na rozlúčku koluje po internete a zdieľajú ho milióny ľudí

24 ročný chlapec 696x416

Väčšina z nás žije svoj život reži­mom auto­pi­lot, teda sku­točne neži­je, iba exis­tu­je. Aj keď sme otvo­re­ní, vnútri sme úpl­ne prázd­ni a stra­te­ní. Dovolíme mys­li­am byť počas noci hore a pre­mý­šľať o veci­ach, na kto­rých nao­zaj nezá­le­ží (účty, peni­a­ze, čo si o nás mys­lia dru­hí …).

Prečo na sebe nie­čo také dop­úšťa­me?

Samozrejme, nikto nepo­zná odpo­veď na otáz­ku, čo sa sta­ne po smr­ti, To, ako vedi­e­me svoj život a aké roz­hod­nu­tia robí­me, defi­nu­je náš cha­rak­ter a naše bytie. Naše skú­se­nos­ti a voľ­by nás for­mujú. Mnoho z nás strá­vi život hnať sa za peni­a­zmi, mocou a iný­mi „isto­ta­mi“. Odčítame hodi­ny, kým pôjde­me domov z prá­ce. A to robí­me deň čo deň. Utekáme za všet­kým, ale raz vsta­ne­me a uve­do­mí­me si, že to celé bolo zby­toč­né.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: