Máte na nohou otlaky? Tyto 4 domácí recepty vám pomůžou!

fb 1501741394odciski

Otlaky nemá nikdo rád. Jsou boles­ti­vé a chůze i v těch nej­po­ho­dl­něj­ších botách je hoto­vé utr­pe­ní. Máme pro vás ale 4 domá­cí recep­ty, kte­ré vás toho­to pro­blé­mu zba­ví.

1. Česnek

Má anti­bak­te­ri­ál­ní účin­ky a díky němu se pokož­ka rych­le­ji hojí. Stačí jeden strou­žek a 1 lžič­ka oli­vo­vé­ho ole­je (5g). Česnek nakrá­jí­me na 4 čás­ti a poté pro­tla­čí­me. Přidáme oli­vo­vý olej a při­pra­ve­nou pas­tou otlak potře­me, při­kry­je­me gázou, zajis­tí­me leu­ko­plas­tem a jde­me spát 🙂

2. Heřmánek

Podobně jako česnek, i heř­má­nek zmen­šu­je oto­ky, také uklid­ňu­je pokož­ku a zmen­šu­je bolest. Do 3 lit­rů vody (12 skle­nic) při­dej­te 2 skle­ni­ce lupe­nů heř­mán­ku nebo vývar z 12 pyt­lí­ků heř­mán­ko­vé­ho čaje. Je jen na vás, kte­rou mož­nost vybe­re­te, heř­má­nek dejte/vlijte do hor­ké vody a máčej­te v ní nohy, dokud nevy­styd­ne.

3. Měsíček

Lupeny měsíč­ku mají hyd­ra­tač­ní účin­ky a hyd­ra­tu­jí pokož­ku. Také skvě­le hojí rány. Krém z něj vám vydr­ží dlou­ho. Potřebujeme:

- 3 šál­ky oli­vo­vé­ho ole­je (600g)
- 1 hrnek lupe­nů měsíč­ku (60 g)
- 3 polév­ko­vé lží­ce vče­lí­ho vosku (45 g)

Příprava trvá něja­kou dobu, ale sto­jí za to! Lupeny měsíč­ku zali­je­me oli­vo­vým ole­jem a nechá­me odstát 40 dnů. Poté odstra­ní­me lupe­ny a oli­vu zahře­je­me (sta­čí men­ší hrnec vlo­žit do vět­ší­ho v hoř­kou vodou). Když bude oli­vo­vý olej už tep­lý, při­dá­me vosk a obě ingre­di­en­ce míchá­me, dokud se nespo­jí. Poté celý krém nali­je­me do skle­ně­né nádo­by a pou­ží­vá­me pod­le potře­by.

Na násle­du­jí­cí stra­ně najde­te ješ­tě jeden recept s pou­ži­tím zele­ni­ny, kte­rou má v kuchy­ni urči­tě kaž­dý!

4. Pór a ocet

Pór je zdroj boha­tý na vita­min C a vin­ný ocet dez­in­fi­ku­je. Budete potře­bo­vat skle­ni­ci octa (200 ml) a 1/2 póru. Zelené lis­ty vlo­ží­me na hodi­nu do vin­né­ho octa a potí­rá­me ním otla­ky.

Díky těm­to recep­tům se bude­te i vy těšit z krás­ných a zdra­vých cho­di­del bez otla­ků!


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: