Jak poznat, že člověk lže

lying

Není nic nepří­jem­něj­ší­ho, než vědo­mí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tom­to člán­ku si uve­de­me nej­čas­těj­ší znám­ky toho, když nám někdo lže.

1. Rychle mění polohu hlavy

Pokud uvi­dí­te, že někdo najed­nou uči­ní pohyb hla­vy, když se jich zeptá­te na pří­mou otáz­ku, mož­ná vám o něčem lže. Zejména pak, pokud dotyč­ná oso­ba hla­vu odtáh­ne doza­du nebo naklo­ní k jed­né stra­ně.

2. Mění se jeho dýchání

Když vám někdo lže, může začít těž­ce dýchat. Když se jeho dech změ­ní, rame­na se zved­nou a jeho hlas může být měl­ký. V pod­sta­tě je bez dechu, pro­to­že se změ­ní srdeč­ní frek­ven­ce a prů­tok krve. Vaše tělo zaží­vá tyto změ­ny, když jste ner­vóz­ní a máte pocit napě­tí - když lže­te.

3. Stojí velmi klidně

Je vše­o­bec­ně zná­mo, že lidé, kte­ří jsou ner­vóz­ní, jsou roz­tře­se­ní. Ale pozor také na ty, kte­ří se vůbec nehý­ba­jí. Může jít o pri­mi­tiv­ní neu­ro­lo­gic­ký boj, kdy se tělo při­pra­vu­je na mož­nou kon­fron­ta­ci.

4. Opakují slova nebo fráze

Stává se to pro­to, že se vás sna­ží o něčem pře­svěd­čit. Snaží se ově­řit lži ve své mys­li. Opakování je také způ­sob, jak si kou­pit čas, když se pokou­še­jí shro­máž­dit své myš­len­ky.

5. Poskytují příliš mnoho informací

Pokud někdo dodá­vá infor­ma­ce, kte­ré nejsou poža­do­vá­ny a zvláš­tě nad­by­teč­né detai­ly, je vel­mi vyso­ká prav­dě­po­dob­nost, že on nebo ona vám neří­ká prav­du.

6. Dotýkají se nebo zakrývají ústa

Osoba, kte­rá lže, čas­to auto­ma­tic­ky poklá­dá ruce na ústa, když se nechce vypo­řá­dat s něja­kou zále­ži­tos­tí nebo zod­po­vě­dět otáz­ku.

7. Instinktivně zakrývají zranitelné části těla

Může se jed­nat o oblas­ti, jako je hrdlo, hrud­ník, hla­va nebo bři­cho.

8. Neustále hýbou chodidly

Takhle se tělo vypo­řá­dá­vá se lží, člo­věk se necí­tí poho­dl­ně, je ner­vóz­ní a nej­ra­dě­ji by celou situ­a­ci opus­til.

9. Je pro ně obtížné mluvit.

Čím déle vám někdo lže, tím obtíž­něj­ší pro něj bude mlu­vit. Když někdo lže, je ve stre­su. Nervový sys­tém v tako­vém pří­pa­dě sni­žu­je tok slin, což vysu­šu­je sliz­ni­ce úst. Dalšími pří­zna­ky je čas­té kou­sá­ní do rtů nebo vysu­še­né rty.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
  • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
  • Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba31. května 2019 Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba Encefalitida je zánětlivé onemocnění mozku, které může způsobit příznaky jako zmatek, horečka, bolest hlavy a ztuhlý krk. Někdy vede i k příznakům, jako jsou záchvaty a změny osobnosti. […]
  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […]
  • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […]
  • Jak poznat ovulaci bez testu?15. března 2019 Jak poznat ovulaci bez testu? Prvním krokem k tomu, abyste otěhotněla, je zajistit aby se vajíčko a spermie mohli setkat. To může být těžší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvolňuje vajíčka každý měsíc v procesu zvaném […]
  • Jak poznat, že člověk bere drogy26. dubna 2019 Jak poznat, že člověk bere drogy Bezpečně poznat, že někdo z vašeho okolí bere drogy, může prvním krokem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukvapíte a obviníte někoho z toho, že bere drogy, je třeba všímat si určitých […]