Jak poznat vši - Kontrola a prevence

dandruff vs head lice

Vši jsou drob­ný hmyz, kte­rý nazý­vá­me para­zi­tem. Šíří se osob­ním kon­tak­tem a sdí­le­ním věcí. Nejvíce ohro­že­né jsou děti. Existují tři hlav­ní typy vší. Všechny pochá­ze­jí ze stej­né rodi­ny para­zi­tů, ale kaž­dý z nich je jiný druh. Jeden z těch­to dru­hů najde­te na hla­vě, krku a uších. Další typ může­te najít na oble­če­ní, v poste­li (z těch­to míst se pře­su­nu­jí na pokož­ku člo­vě­ka). Třetí druh nalez­ne­me na pubic­kém ochlu­pe­ní a kůži.

Jako poznat, že máte vši?

Asi nej­ty­pič­těj­ší znám­kou toho, že máte vši, je svě­dě­ní. Kousnutí vší způ­so­bu­je aler­gic­kou reak­ci, kte­rá vyvo­lá­vá ten­to svě­di­vý pocit. Pokud se ale jed­ná o leh­ké zamo­ře­ní, nemu­sí­te toto kous­nu­tí vůbec cítit. Žádných pří­zna­ků si nemu­sí­te všim­nout po dobu až šes­ti týd­nů.

Další symptomy:

· Pocit lech­tá­ní nebo něče­ho pohy­bu­jí­cí­ho se na vaší hla­vě.

· Vředy, kte­ré se vyvi­nou ze škrá­bá­ní.

· Podrážděnost.

· Potíže se spán­kem.

· Červené hrbol­ky na hla­vě, krku, rame­nou.

· Malé bílé objek­ty (vší vej­ce) ve vla­sech.

· Zvýšená pro­duk­ce lupů, ekzémy, aler­gie na šam­po­ny a jiné vla­so­vé pro­duk­ty.

vši

Jak kontrolovat vši?

Nejlepší je, pokud máte něko­ho, kdo vás zkon­t­ro­lu­je. Kontrolujte vši na mokrých vla­sech, pro­to­že vši jsou poma­lej­ší. Použijte hře­ben s jem­ným ozu­be­ním. Pročesávejte s ním vla­sy, pra­mí­nek po pra­mín­ku, zejmé­na u pokož­ky hla­vy, kde se vši drží nej­ví­ce. To, co hle­dá­te, je malý hně­dý hmyz veli­kos­ti seza­mo­vé­ho semín­ka. Pokud máte pochyb­nos­ti o tom, zda jste našli veš nebo nečis­to­tu, zkus­te ji vyče­sat ven z vla­sů. Pokud se jed­ná o veš, nepů­jde vám to tak snad­no.

Prevence

Vši se mohou rych­le šířit. Proto je tře­ba zavést urči­tá opat­ře­ní. Mezi ně pat­ří:

· Nesdílejte osob­ní věci, jako jsou hře­be­ny, vla­so­vé spo­ny a pokrýv­ky hla­vy (čepi­ce, klo­bou­ky).

· Pravidelně per­te své lož­ní povle­če­ní.

· Požádejte své děti, aby tato pra­vi­dla dodr­žo­va­li také ve ško­le.

Léčba vší pro­bí­há pou­ži­tím odvši­vo­va­cích pro­střed­ků, jako jsou šam­po­ny a mýdla.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Jak poznat vši - Kontrola a prevence
Hodnocení: 4 - ‎2 hl.


Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]
  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
  • Jak poznat embolii - Příčiny a prevence10. května 2019 Jak poznat embolii - Příčiny a prevence Plicní embolie je zablokování jedné z tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie způsobena krevními sraženinami, které cestují do plic od nohou nebo zřídka jiných částí těla […]
  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […]
  • Jak poznat, že člověk bere drogy26. dubna 2019 Jak poznat, že člověk bere drogy Bezpečně poznat, že někdo z vašeho okolí bere drogy, může prvním krokem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukvapíte a obviníte někoho z toho, že bere drogy, je třeba všímat si určitých […]
  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […]
  • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […]
  • Jak poznat workoholika - Příznaky17. května 2019 Jak poznat workoholika - Příznaky Workoholismus bývá označován za „nemoc tohoto století“. Protože se jedná o poměrně nově zjištěný problém, ještě donedávna nebylo možné odlišit tvrdě pracujícího člověka od workoholika. […]
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]