Jak poznat vši - Kontrola a prevence

  •  
dandruff vs head lice

Vši jsou drob­ný hmyz, kte­rý nazý­vá­me para­zi­tem. Šíří se osob­ním kon­tak­tem a sdí­le­ním věcí. Nejvíce ohro­že­né jsou děti. Existují tři hlav­ní typy vší. Všechny pochá­ze­jí ze stej­né rodi­ny para­zi­tů, ale kaž­dý z nich je jiný druh. Jeden z těch­to dru­hů najde­te na hla­vě, krku a uších. Další typ může­te najít na oble­če­ní, v poste­li (z těch­to míst se pře­su­nu­jí na pokož­ku člo­vě­ka). Třetí druh nalez­ne­me na pubic­kém ochlu­pe­ní a kůži.

Jako poznat, že máte vši?

Asi nej­ty­pič­těj­ší znám­kou toho, že máte vši, je svě­dě­ní. Kousnutí vší způ­so­bu­je aler­gic­kou reak­ci, kte­rá vyvo­lá­vá ten­to svě­di­vý pocit. Pokud se ale jed­ná o leh­ké zamo­ře­ní, nemu­sí­te toto kous­nu­tí vůbec cítit. Žádných pří­zna­ků si nemu­sí­te všim­nout po dobu až šes­ti týd­nů.

Další symptomy:

· Pocit lech­tá­ní nebo něče­ho pohy­bu­jí­cí­ho se na vaší hla­vě.

· Vředy, kte­ré se vyvi­nou ze škrá­bá­ní.

· Podrážděnost.

· Potíže se spán­kem.

· Červené hrbol­ky na hla­vě, krku, rame­nou.

· Malé bílé objek­ty (vší vej­ce) ve vla­sech.

· Zvýšená pro­duk­ce lupů, ekzémy, aler­gie na šam­po­ny a jiné vla­so­vé pro­duk­ty.

vši

Jak kontrolovat vši?

Nejlepší je, pokud máte něko­ho, kdo vás zkon­t­ro­lu­je. Kontrolujte vši na mokrých vla­sech, pro­to­že vši jsou poma­lej­ší. Použijte hře­ben s jem­ným ozu­be­ním. Pročesávejte s ním vla­sy, pra­mí­nek po pra­mín­ku, zejmé­na u pokož­ky hla­vy, kde se vši drží nej­ví­ce. To, co hle­dá­te, je malý hně­dý hmyz veli­kos­ti seza­mo­vé­ho semín­ka. Pokud máte pochyb­nos­ti o tom, zda jste našli veš nebo nečis­to­tu, zkus­te ji vyče­sat ven z vla­sů. Pokud se jed­ná o veš, nepů­jde vám to tak snad­no.

Prevence

Vši se mohou rych­le šířit. Proto je tře­ba zavést urči­tá opat­ře­ní. Mezi ně pat­ří:

· Nesdílejte osob­ní věci, jako jsou hře­be­ny, vla­so­vé spo­ny a pokrýv­ky hla­vy (čepi­ce, klo­bou­ky).

· Pravidelně per­te své lož­ní povle­če­ní.

· Požádejte své děti, aby tato pra­vi­dla dodr­žo­va­li také ve ško­le.

Léčba vší pro­bí­há pou­ži­tím odvši­vo­va­cích pro­střed­ků, jako jsou šam­po­ny a mýdla.


Jak poznat vši - Kontrola a prevence
Hodnocení: 4 - ‎2 hl.


Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat těhotenství5. července 2019 Jak poznat těhotenství Zajímá vás, jestli byste mohla být těhotná? Jediným způsobem, jak to vědět jistě, je podstoupit těhotenský test a samozřejmě navštívit lékaře. Existují však brzké příznaky těhotenství, […]
  • Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba31. května 2019 Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba Encefalitida je zánětlivé onemocnění mozku, které může způsobit příznaky jako zmatek, horečka, bolest hlavy a ztuhlý krk. Někdy vede i k příznakům, jako jsou záchvaty a změny osobnosti. […]
  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]
  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola14. června 2019 Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola Mnoho příznaků rakoviny prsu je neviditelné a nezjistitelné bez profesionálního screeningu, ale některé příznaky mohou být zachyceny včas díky tomu, že pravidelně kontrolujete zdraví prsu. […]
  • Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika28. června 2019 Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika Trombóza nastává, když se v jedné nebo více hlubokých žilách v těle tvoří krevní sraženina (trombus), obvykle je to v nohou. Hluboká žilní trombóza může způsobit bolest nebo otoky nohou, […]
  • Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy23. srpna 2019 Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy Otřes mozku je traumatické poranění mozku, které ovlivňuje jeho mozku. Účinky jsou obvykle dočasné, ale mohou zahrnovat bolesti hlavy a problémy s koncentrací, pamětí, rovnováhou a […]
  • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
  • Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky19. července 2019 Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky Infarkt myokardu je poměrně častým onemocnění mužů i žen na celém světě. Naštěstí jsou k dispozici postupy jako léky na rozpouštění sraženiny, které mohou rychle otevřít blokované tepny, […]
  • Jak poznat otravu z hub16. srpna 2019 Jak poznat otravu z hub Otrava z hub je jednou z nejčastějších otrav vůbec. Nesbírejte houby, které neznáte. Dále je třeba dát si po konzumaci hub pozor na to, jak se cítíte. Jestliže se vám udělá špatně, je čas […]