Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu

file 20170501 13007 cxpxep

Rakovina je one­moc­ně­ní, kte­ré zahr­nu­je spous­tu sympto­mů. Tyto sympto­my budou závi­set na tom, kde je rako­vi­na, jak vel­ká je a kolik ovliv­ňu­je orgá­nů nebo tká­ní. Pokud se rako­vi­na roz­ší­ři­la, mohou se pří­zna­ky obje­vo­vat v růz­ných čás­tech těla. Jak rako­vi­na ros­te, může začít tla­čit na blíz­ké orgá­ny, krev­ní cévy a ner­vy. Tento tlak způ­so­bu­je někte­ré pří­zna­ky rako­vi­ny. Pokud je rako­vi­na v kri­tic­ké oblas­ti, jako jsou někte­ré čás­ti moz­ku, může dokon­ce i nejmen­ší nádor způ­so­bit pří­zna­ky.

Časté příznaky rakoviny

Někdy rako­vi­na začí­ná na mís­tech, kde nezpů­so­bí žád­né pří­zna­ky, dokud se nezvět­ší. Mezi tako­vé pat­ří rako­vi­na pan­kre­a­tu, žlu­čo­vo­du. Mezi nej­čas­těj­ší pří­zna­ky rako­vi­ny pat­ří:

Neplánovaná ztráta hmotnosti

Většina lidí s rako­vi­nou v urči­tém oka­mži­ku zhub­ne. Když ztra­tí­te váhu z nezná­mé­ho důvo­du, nazý­vá se to nevy­svět­li­tel­nou ztrá­tou hmot­nos­ti. Nevysvětlitelná ztrá­ta hmot­nos­ti o hmot­nos­ti 5 kg nebo více může být prv­ním pří­zna­kem rako­vi­ny. To se nej­čas­tě­ji vysky­tu­je u rako­vi­ny pan­kre­a­tu, žalud­ku, jíc­nu (poly­ka­cí tru­bi­ce) nebo plic.

Horečka

Horečka je při rako­vi­ně vel­mi čas­tá. Téměř všich­ni lidé s rako­vi­nou budou mít něja­kou dobu horeč­ku, zvláš­tě pokud rako­vi­na nebo její léč­ba ovliv­ní imu­nit­ní sys­tém. Méně čas­to může být horeč­ka raným pří­zna­kem rako­vi­ny, napří­klad rako­vi­ny krve, jako je leu­ké­mie nebo lym­fom.

Více na Kritiky.cz
Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové Když v Nemocnici Svaté Kateřiny na jednotce intenzivní péče skončí mladá žena Cassie Jense...
HERCI O FILMU BISTRO RAMEN Jaký dojem na vás napoprvé udělal scénář? TAKUMI SAITO (Masato) Když jsem četl scénář...
Velký Gatsby - 85 % Příběh Nicka Carrawaye a jeho tajemného souseda, boháče Gatsbyho, napsal americký spisovatel ...
72 panen | Michal Boháč ...
Shingeki no Kyojin 13. díl Základní potřeby: Obrana Trostu (9. část) V okamžiku, kdy se vzpamatuje Eren ve své vlastní...

rakovina

Únava

Únava zde zna­me­ná extrém­ní úna­vu, kte­rá se nezlep­šu­je s odpo­čin­kem. Může to být důle­ži­tý pří­znak, jak rako­vi­na ros­te. Může se však nastat brzy v někte­rých rako­vi­nách, jako je leu­ké­mie.

Bolest

Bolest může být čas­ným pří­zna­kem s někte­rý­mi dru­hy rako­vi­ny, jako je rako­vi­na kos­tí nebo rako­vi­na var­lat. Bolest hla­vy, kte­rá neod­chá­zí, může být sympto­mem nádo­ru na moz­ku. Bolest zad může být sympto­mem rako­vi­ny tlus­té­ho stře­va, koneč­ní­ku nebo vaječ­ní­ku. Nejčastěji, boles­ti způ­so­be­né rako­vi­nou zna­me­ná, že se již roz­ší­ři­la (metastá­zu­je) od mís­ta, kde zača­la.

Více na Kritiky.cz
Non plus ultras Motto: „Nás fotbal vůbec nezajímá, fotbal je jen záminka"...
Danielle Steel: Narozeniny (2011, v ČR 2012) Valerie Wyattová je uznávanou odbornicí na eleganci – a to se týče jak bytové dekorace, tak ...
Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei Je vidět, že nás čeká méně epizod, než v předchozích sezonách, a tak se opravdu musí v...
Prečo bol Matej Adamy hladný vo vlaku? ...
Shingeki no Kyojin 18. díl Les s obrovskými stromy: 57. expedice mimo zdi (2. část) Jean, Reiner a Armin jsou relativně v ...

Změny kůže

· Tmavší kůže.

· Zažloutlá kůže.

· Zčervenalá kůže.

· Svědivá kůže.

· Nadměrný růst chlu­pů na kůži.

Ohodnoťte článek


|

Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Související příspěvky:

  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […]
  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]
  • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
  • Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky12. dubna 2019 Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky Vzhledem k tomu, že diabetes typu 2 může vést k závažným zdravotním komplikacím, je důležité znát příznaky této nemoci, abyste ji odhalili v samém začátku a předešli významným zdravotním […]
  • Jak poznat ovulaci bez testu?15. března 2019 Jak poznat ovulaci bez testu? Prvním krokem k tomu, abyste otěhotněla, je zajistit aby se vajíčko a spermie mohli setkat. To může být těžší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvolňuje vajíčka každý měsíc v procesu zvaném […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Jak poznat vši - Kontrola a prevence29. března 2019 Jak poznat vši - Kontrola a prevence Vši jsou drobný hmyz, který nazýváme parazitem. Šíří se osobním kontaktem a sdílením věcí. Nejvíce ohrožené jsou děti. Existují tři hlavní typy vší. Všechny pocházejí ze stejné rodiny […]
  • V hlavě - Obsah/O filmu21. července 2015 V hlavě - Obsah/O filmu OBSAH Období dospívání může být velice komplikované. A pro jedenáctiletou Riley, která se musí se svou rodinou přestěhovat z amerického Středozápadu do San Francisca, kde její tatínek […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *