Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu

file 20170501 13007 cxpxep

Rakovina je one­moc­ně­ní, kte­ré zahr­nu­je spous­tu sympto­mů. Tyto sympto­my budou závi­set na tom, kde je rako­vi­na, jak vel­ká je a kolik ovliv­ňu­je orgá­nů nebo tká­ní. Pokud se rako­vi­na roz­ší­ři­la, mohou se pří­zna­ky obje­vo­vat v růz­ných čás­tech těla. Jak rako­vi­na ros­te, může začít tla­čit na blíz­ké orgá­ny, krev­ní cévy a ner­vy. Tento tlak způ­so­bu­je někte­ré pří­zna­ky rako­vi­ny. Pokud je rako­vi­na v kri­tic­ké oblas­ti, jako jsou někte­ré čás­ti moz­ku, může dokon­ce i nejmen­ší nádor způ­so­bit pří­zna­ky.

Časté příznaky rakoviny

Někdy rako­vi­na začí­ná na mís­tech, kde nezpů­so­bí žád­né pří­zna­ky, dokud se nezvět­ší. Mezi tako­vé pat­ří rako­vi­na pan­kre­a­tu, žlu­čo­vo­du. Mezi nej­čas­těj­ší pří­zna­ky rako­vi­ny pat­ří:

Neplánovaná ztráta hmotnosti

Většina lidí s rako­vi­nou v urči­tém oka­mži­ku zhub­ne. Když ztra­tí­te váhu z nezná­mé­ho důvo­du, nazý­vá se to nevy­svět­li­tel­nou ztrá­tou hmot­nos­ti. Nevysvětlitelná ztrá­ta hmot­nos­ti o hmot­nos­ti 5 kg nebo více může být prv­ním pří­zna­kem rako­vi­ny. To se nej­čas­tě­ji vysky­tu­je u rako­vi­ny pan­kre­a­tu, žalud­ku, jíc­nu (poly­ka­cí tru­bi­ce) nebo plic.

Horečka

Horečka je při rako­vi­ně vel­mi čas­tá. Téměř všich­ni lidé s rako­vi­nou budou mít něja­kou dobu horeč­ku, zvláš­tě pokud rako­vi­na nebo její léč­ba ovliv­ní imu­nit­ní sys­tém. Méně čas­to může být horeč­ka raným pří­zna­kem rako­vi­ny, napří­klad rako­vi­ny krve, jako je leu­ké­mie nebo lym­fom.

rakovina

Únava

Únava zde zna­me­ná extrém­ní úna­vu, kte­rá se nezlep­šu­je s odpo­čin­kem. Může to být důle­ži­tý pří­znak, jak rako­vi­na ros­te. Může se však nastat brzy v někte­rých rako­vi­nách, jako je leu­ké­mie.

Bolest

Bolest může být čas­ným pří­zna­kem s někte­rý­mi dru­hy rako­vi­ny, jako je rako­vi­na kos­tí nebo rako­vi­na var­lat. Bolest hla­vy, kte­rá neod­chá­zí, může být sympto­mem nádo­ru na moz­ku. Bolest zad může být sympto­mem rako­vi­ny tlus­té­ho stře­va, koneč­ní­ku nebo vaječ­ní­ku. Nejčastěji, boles­ti způ­so­be­né rako­vi­nou zna­me­ná, že se již roz­ší­ři­la (metastá­zu­je) od mís­ta, kde zača­la.

Změny kůže

· Tmavší kůže.

· Zažloutlá kůže.

· Zčervenalá kůže.

· Svědivá kůže.

· Nadměrný růst chlu­pů na kůži.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Související příspěvky:

  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat embolii - Příčiny a prevence10. května 2019 Jak poznat embolii - Příčiny a prevence Plicní embolie je zablokování jedné z tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie způsobena krevními sraženinami, které cestují do plic od nohou nebo zřídka jiných částí těla […]
  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […]
  • Jak poznat workoholika - Příznaky17. května 2019 Jak poznat workoholika - Příznaky Workoholismus bývá označován za „nemoc tohoto století“. Protože se jedná o poměrně nově zjištěný problém, ještě donedávna nebylo možné odlišit tvrdě pracujícího člověka od workoholika. […]
  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […]
  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]
  • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
  • Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky12. dubna 2019 Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky Vzhledem k tomu, že diabetes typu 2 může vést k závažným zdravotním komplikacím, je důležité znát příznaky této nemoci, abyste ji odhalili v samém začátku a předešli významným zdravotním […]
  • Jak poznat ovulaci bez testu?15. března 2019 Jak poznat ovulaci bez testu? Prvním krokem k tomu, abyste otěhotněla, je zajistit aby se vajíčko a spermie mohli setkat. To může být těžší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvolňuje vajíčka každý měsíc v procesu zvaném […]
  • Jak poznat, že člověk bere drogy26. dubna 2019 Jak poznat, že člověk bere drogy Bezpečně poznat, že někdo z vašeho okolí bere drogy, může prvním krokem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukvapíte a obviníte někoho z toho, že bere drogy, je třeba všímat si určitých […]