Jak poznat ovulaci bez testu?


Prvním kro­kem k tomu, abys­te otě­hot­ně­la, je zajis­tit aby se vajíč­ko a sper­mie moh­li setkat. To může být těž­ší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvol­ňu­je vajíč­ka kaž­dý měsíc v pro­ce­su zva­ném ovu­la­ce. Tento pro­ces trvá maxi­mál­ně 18 hodin. Při ovu­la­ci (plod­né dny jsou 3 dny před ní a 3 dny po ní) musí dojít k oplod­ně­ní. Pokud chce­te zvý­šit své šan­ce na otě­hot­ně­ní, je potře­ba vědět, kdy ovu­lu­je­te. K tomu exis­tu­je mno­ho způ­sobů.

Sledujte svůj kalendář

Ke zvý­še­ní šan­cí k otě­hot­ně­ní je tře­ba uží­vat si sex ale­spoň kaž­dý dru­hý den, zvláš­tě 5 dnů před ovu­la­cí. Spermie totiž mohou pře­žít uvnitř vaše­ho těla i něko­lik dní, a tak si jed­no­du­še na vajíč­ko počka­jí. Pokud váš men­stru­ač­ní cyk­lus trvá 28 dní a vaše peri­o­da šla­pe jako hodin­ky, je prav­dě­po­dob­né, že ovu­lu­je­te ve 14. dnu. K otě­hot­ně­ní je dob­ré začít se sexem ve dnu 10.

Sledujte změny svého těla

V prů­bě­hu men­stru­ač­ní­ho cyk­lu se mění hla­di­ny vašich hor­mo­nů. Během prv­ní polo­vi­ny cyk­lu vaječ­ní­ky vylu­ču­jí estro­gen, když je jeho hla­di­na dost vyso­ká, uvol­ní se vajíč­ko. Poté tělo začne vyrá­bět hor­mon zva­ný pro­geste­ron, kte­rý mír­ně zvy­šu­je tep­lo­tu těla. Proto je dob­ré sle­do­vat svou těles­nou tep­lo­tu kaž­dý den, ješ­tě před­tím, než vsta­ne­te z poste­le. Dělejte si zázna­my, po něko­li­ka měsí­cích bude­te schop­ná zjis­tit, kdy máte ovu­la­ci.

Cervikální hlen

Výše uve­de­né hor­mo­ny také mění struk­tu­ru cervi­kál­ní­ho hle­nu, což je jaká­si lepi­vá teku­ti­na, kte­rá pochá­zí z vaše­ho dělož­ní­ho číp­ku. Čím více se blí­ží ovu­la­ce, tím více toho­to hle­nu je pro­du­ko­vá­no. Pokud váš hlen při­po­mí­ná něco pruž­né­ho a kluz­ké­ho (jako syro­vé vej­ce) je prav­dě­po­dob­né, že nastá­vá čas, kdy je tře­ba pra­co­vat na dítě­ti. Tato struk­tu­ra hle­nu totiž pomá­há sper­mi­ím pla­vat uvnitř těla.

Více na Kritiky.cz
Wimbledon Snímek Wimbledon navazuje na tradici romantických komedií společnosti Working Title Films, jako ...
Jak básníci neztrácejí naději Štěpánek i Kendy nám trochu zestárli, trochu zvážněli, ale pořád jsou to dobří kamarádi...
Resident Evil: Apokalypsa Noční můra neskončila… Milla Jovovich obdařená novými schopnostmi a silou v pokračování...
Moje záhradní kuchařka Kniha „Moje záhradní kuchařka“ nesie podtitul „sezónní recepty“ a preto je rozdelená ...
Dogman – Recenze – 50% Na zuboženém předměstí Říma bydlí vyzáblý a citlivý Ital Marcello, který zde provozuje p...

Zeptejte se svého lékaře

Některé ženy nema­jí ovu­la­ci pod­le sta­no­ve­né­ho plá­nu. Pokud nemů­že­te při­jít na to, kdy ovu­la­ce nasta­ne, nebo pokud váš men­stru­ač­ní cyk­lus není pra­vi­del­ný, požá­dej­te o pomoc své­ho léka­ře. To je jeden z nej­spo­leh­li­věj­ších způ­sobů, jak zjis­tit ovu­la­ci.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Související příspěvky:

  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]
  • Jak poznat embolii - Příčiny a prevence10. května 2019 Jak poznat embolii - Příčiny a prevence Plicní embolie je zablokování jedné z tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie způsobena krevními sraženinami, které cestují do plic od nohou nebo zřídka jiných částí těla […]
  • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […]
  • Jak poznat, že člověk bere drogy26. dubna 2019 Jak poznat, že člověk bere drogy Bezpečně poznat, že někdo z vašeho okolí bere drogy, může prvním krokem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukvapíte a obviníte někoho z toho, že bere drogy, je třeba všímat si určitých […]
  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […]
  • Jak poznat workoholika - Příznaky17. května 2019 Jak poznat workoholika - Příznaky Workoholismus bývá označován za „nemoc tohoto století“. Protože se jedná o poměrně nově zjištěný problém, ještě donedávna nebylo možné odlišit tvrdě pracujícího člověka od workoholika. […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]