Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky


Vzhledem k tomu, že dia­be­tes typu 2 může vést k závaž­ným zdra­vot­ním kom­pli­ka­cím, je důle­ži­té znát pří­zna­ky této nemo­ci, abys­te ji odha­li­li v samém začát­ku a pře­de­šli význam­ným zdra­vot­ním obtí­žím. V tom­to člán­ku se sezná­mí­me s varov­ný­mi pří­zna­ky spe­ci­fic­kých pro­blé­mů spo­je­ných s cuk­rov­kou.

Varovné příznaky cukrovky

Někdy se cuk­rov­ka může vyvi­nout bez jakých­ko­li před­cho­zích pří­zna­ků. Ve sku­teč­nos­ti téměř jed­na tře­ti­na lidí, kte­ří mají cuk­rov­ku typu 2 ani nevě­dí, že ji mají. To je důvod, proč je důle­ži­té pra­vi­del­ně navště­vo­vat své­ho léka­ře, kte­rý může tuto cho­ro­bu odha­lit. Mezi varov­né pří­zna­ky cuk­rov­ky pat­ří násle­du­jí­cí:

· Zvýšená žízeň.

· Zvýšený hlad (zejmé­na po jíd­le).

· Sucho v ústech.

· Častější moče­ní nebo infek­ce močo­vých cest.

· Nevysvětlitelná ztrá­ta hmot­nos­ti (i když jíte a máte hlad).

· Bolesti hla­vy.

· Rozmazané vidě­ní.

· Pomalé hoje­ní ran.

· Svědivá pokož­ka.

· Časté kva­sin­ko­vé infek­ce.

· Změny na kůži (ztmav­nu­tí kůže na krku, pod­pa­ží a sla­bi­nách).

· Slabost.

· Mravenčení rukou a nohou.

Pokud máte někte­rá z před­cho­zích pří­zna­ků, kon­tak­tuj­te své­ho léka­ře a nech­te si od něj udě­lat test na cuk­rov­ku. Se správ­nou stra­vou, pra­vi­del­ným cvi­če­ním a pod­le potře­by také s medi­ka­men­ty může­te cuk­rov­ku zvlád­nout a žít aktiv­ní, plno­hod­not­ný život.

Cukrovka

Těhotenská cukrovka

Někdy se těhot­ným ženám může stát, že v prů­bě­hu těho­ten­ství se jim nato­lik zvý­ší hla­di­na cuk­ru v krvi, že to vede k těho­ten­ské cuk­rov­ce. I ženy s těho­ten­skou cuk­rov­kou mohou mít naštěs­tí zdra­vé dítě, je k tomu ale potře­ba lékař­ská pomoc (vhod­ná stra­va, cvi­če­ní, popří­pa­dě medi­ka­men­ty). Po naro­ze­ní dítě­te obvykle těho­ten­ská cuk­rov­ka zmi­zí.

Cukrovka u dětí

Cukrovku mohou dostat děti, kte­ré trpí nad­vá­hou nebo kte­ré mají cuk­rov­ku v rodin­né anamné­ze. Častěji mají cuk­rov­ku hol­čič­ky než chlap­ci. Léčba je stej­ná jako u dospě­lých, jen je při­způ­so­be­na dět­ským poža­dav­kům.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Související příspěvky:

  • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]
  • Jak poznat embolii - Příčiny a prevence10. května 2019 Jak poznat embolii - Příčiny a prevence Plicní embolie je zablokování jedné z tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie způsobena krevními sraženinami, které cestují do plic od nohou nebo zřídka jiných částí těla […]
  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […]
  • Jak poznat, že člověk bere drogy26. dubna 2019 Jak poznat, že člověk bere drogy Bezpečně poznat, že někdo z vašeho okolí bere drogy, může prvním krokem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukvapíte a obviníte někoho z toho, že bere drogy, je třeba všímat si určitých […]
  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […]
  • Jak poznat vši - Kontrola a prevence29. března 2019 Jak poznat vši - Kontrola a prevence Vši jsou drobný hmyz, který nazýváme parazitem. Šíří se osobním kontaktem a sdílením věcí. Nejvíce ohrožené jsou děti. Existují tři hlavní typy vší. Všechny pocházejí ze stejné rodiny […]
  • Jak poznat ovulaci bez testu?15. března 2019 Jak poznat ovulaci bez testu? Prvním krokem k tomu, abyste otěhotněla, je zajistit aby se vajíčko a spermie mohli setkat. To může být těžší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvolňuje vajíčka každý měsíc v procesu zvaném […]