Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)

Macrolepiota procera Radim Dvorak

Bedla pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší hou­by u nás. Rostou na zane­dba­ných pas­t­vi­nách a na trav­na­tých mís­tech v létě a na pod­zim. V České repub­li­ce nepod­lé­há sbí­rá­ní hub žád­né­mu zvlášt­ní­mu povo­le­ní, nemu­sí tomu ale tak být u někte­rých dal­ších stá­tů Evropy. Věděli jste ale, že exis­tu­jí také jedo­va­té bed­ly? Proto je tře­ba vědět, jaký je roz­díl mezi jed­lý­mi a jedo­va­tý­mi bed­la­mi a dal­ší­mi hou­ba­mi, kte­ré jsou bed­le veli­ce podob­né.

Klobouček bedly

Problémem je to, že někdy si lidé sple­tou bedlu s jinou, jedo­va­tou hou­bou. Například bed­la čer­ve­na­jí­cí může u někte­rých lidí vyvo­lat sil­nou aler­gic­kou reak­ci. Klobouček bed­ly jed­lé je kula­tý, poblíž koru­ny má tmavší hně­dou plo­chu, kte­rá smě­rem k okra­jům pře­stu­pu­je do bled­ší hně­dé až bílé bar­vy. Maso hou­by je bílé a při řezu se výraz­ně nezmě­ní. Kloboučky dosa­hu­jí prů­mě­ru 10 až 25 cm.

Bedla

Prsten bedly

Dobrým pozná­va­cím zna­me­ním je prs­ten, kte­rý se nachá­zí na nožič­ce (tře­ni) bed­ly. Pokud je ten­to prs­ten pohyb­li­vý (dá se jím pohy­bo­vat po nožič­ce bed­ly naho­ru a dolů), pak je hou­ba jed­lá. Další znám­kou jed­lé bed­ly je šupi­na­tý klo­bouk, jeho duž­ni­na je vlákni­tá, téměř dřev­na­tá. Chuť je jem­ná, hou­bo­vá a pří­jem­ná.

Kde najít jedlou bedlu?

Bedlu nesbí­rej­te podél cest nebo kde­ko­li, kde je mož­né její zne­čiš­tě­ní, napří­klad výfu­ko­vý­mi ply­ny auto­mo­bi­lů. Najít ji může­te v list­na­tých a smí­še­ných lesích, zejmé­na pak na mýti­nách nebo na okra­jích lesa.

Bedla jedlá

Podobné houby

Bedla vyso­ká je jed­lým dru­hem bedel. Je mož­né ji splést s bed­lou čer­ve­na­jí­cí, kte­rá může být pro někte­ré jedin­ce nebez­peč­ná. Dále pak pozor na jedo­va­té dru­hy bedel – bed­la ost­ro­šu­pin­ná a bed­la chřa­pá­čo­vá. Jedovaté dru­hy hub se v někte­rých pří­pa­dech zbar­vu­jí po řezu do čer­ve­na a ros­tou tak­též pod jeh­lič­na­tý­mi stro­my. Bezpečným pozná­va­cím zna­me­ním je již zmí­ně­ný prs­ten na tře­ni hou­by.

Více na Kritiky.cz
První kniha hřbitovní - 90 % Existuje i další komiks, který sice odrazuje názvem, ale obsahem je unikátní. Kniha hřbitovn...
Helena Haraštová, Jakub Cenkl: Nebojím se tmy - 100 % Prošel si tím asi každý. Po pohádce rodič zhasnul lampičku a byla tma. V tu ránu ožila ša...
A proč já? - Undiscovered Už jsem vyrostl ze snů o šťastné lásce, krásném vztahu a dokonalém partnerském soužití. ...
Festival SEJF zve na netradiční „exkurzi“ pivovaru Pivo a nahé ženy – může se zdát, že tak začíná sen kdejakého muže. Dvaadvacetiletá fot...
Hledá se modrý tygr! Tvůrci filmu Modrý tygr vyhlašují kreativní soutěž pro děti Kreativní soutěž pro děti Hledá se modrý tygr vyhlašují u příležitosti premiéry filmu Mo...

Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)
Hodnocení: 2 - ‎147 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Související příspěvky:

  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
  • Jak poznat, že člověk bere drogy26. dubna 2019 Jak poznat, že člověk bere drogy Bezpečně poznat, že někdo z vašeho okolí bere drogy, může prvním krokem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukvapíte a obviníte někoho z toho, že bere drogy, je třeba všímat si určitých […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
  • Jak poznat vši - Kontrola a prevence29. března 2019 Jak poznat vši - Kontrola a prevence Vši jsou drobný hmyz, který nazýváme parazitem. Šíří se osobním kontaktem a sdílením věcí. Nejvíce ohrožené jsou děti. Existují tři hlavní typy vší. Všechny pocházejí ze stejné rodiny […]
  • Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky12. dubna 2019 Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky Vzhledem k tomu, že diabetes typu 2 může vést k závažným zdravotním komplikacím, je důležité znát příznaky této nemoci, abyste ji odhalili v samém začátku a předešli významným zdravotním […]
  • Jak poznat ovulaci bez testu?15. března 2019 Jak poznat ovulaci bez testu? Prvním krokem k tomu, abyste otěhotněla, je zajistit aby se vajíčko a spermie mohli setkat. To může být těžší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvolňuje vajíčka každý měsíc v procesu zvaném […]
  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]