Pokud máte na své dlani písmeno „M“ - pak je na vás něco opravdu speciálního

6d8ded4f87c505b17bc8bdbb824abe53 500x1

Mnoho lidí po celém svě­tě věří, že čáry na naší dla­ni doká­ží odha­lit hod­ně o našem cha­rak­te­ru, a dokon­ce můžou před­po­vě­dět budouc­nost. Nyní lidé věří, že ti, kdo mají na své dla­ni pís­me­no „M“, jsou sku­teč­ně požeh­na­ní.

Rychle se podí­vej­te na svou dlaň! Máte tam „M“? Ano, pak máte sku­teč­ně štěs­tí! Jste talen­to­va­ný, intu­i­tiv­ní a pod­ni­ka­vý.

Jste pře­svěd­če­ný, že čest­ný pří­stup je ta nej­lep­ší ces­ta a nesná­ší­te, když někdo lže.

Lidé s „M“ mají vyvi­nu­tý sed­mý smy­sl a vědí oka­mži­tě, pokud jim někdo lže nebo se je sna­ží vodit za nos.

Zatímco jak muži tak i ženy s pís­me­nem M na dla­ni jsou veli­ce intu­i­tiv­ní, o ženách se říká, že jsou intu­i­tiv­ní o něco méně než dru­hé pohla­ví.

Lidé se správ­ným zna­me­ním jsou rov­něž veli­ce odváž­ní a nevy­hý­ba­jí se v žád­ném pří­pa­dě výzvám, nao­pak vyu­ží­va­jí kaž­dé pří­le­ži­tos­ti.

Říká se, že mno­ho zná­mých lidí např. jas­no­vid­ců nebo vel­kých vůd­čích osob­nos­tí byli lidé s pís­me­nem M na dla­ni.

Pokud jste tedy jed­ním z málo šťast­liv­ců a máte na dla­ni „M“, tak si zapa­ma­tuj­te, že jste oprav­du mimo­řád­ní a ve svém živo­tě může­te dosáh­nout vše­ho, co chce­te.

Jestliže něko­ho s pís­me­nem „M“ na dla­ni zná­te, sdí­lej­te s ním tedy ten­to pří­spě­vek.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: