Nevěděla jsem, že se lze tak snadno zbavit nepříjemného zápachu z umyvadla! Teď tento trik opakuji každý týden.

fb 1502258611odplyw

Ucpané umy­va­dlo je v domác­nos­ti čas­to pro­blé­mem. Navíc se v kuchy­ni nebo kou­pel­ně šíří nepří­jem­ný zápach.

Důvodů nepří­jem­né­ho zápa­chu může být hned něko­lik:

- zbyt­ky roz­klá­da­jí­cí­ho se jíd­la
- odpad plný bak­te­rií
- sto­jí­cí voda plná bak­te­rií

Také nesmí­me zapo­mí­nat ani na che­mic­ké pro­střed­ky a mýdla. To všech­no vyvo­lá­vá nepří­jem­ný zápach, kte­ré­ho se lze naštěs­tí účin­ně zba­vit! Na násle­du­jí­cí stra­ně si pře­čtě­te, jak snad­né (a lev­né) to je!

Budeme potře­bo­vat:

- jed­lou sodu (100 g)
- 1 skle­ni­ci octa (200 ml)
- 1/2 l tep­lé vody

Nejdříve zahřej­te vodu, a při­dej­te do ní ocet ješ­tě dřív, než začne vřít. Když směs začne vřít, do výlevky nasyp­te sodu.

Teď do výlevky vlij­te směs octa a vody - může­te sle­do­vat reak­ci, když vody začne pěnit.

Nejlepší je ten­to trik vyzkou­šet večer. Pokud to není mož­né, umý­va­dlo nepo­u­ží­vej­te kolem hodi­ny.

Více na Kritiky.cz
Pohádky v hantecu 2 - pikantní pohádky nejenom pro moravské uši Nabitá Mary - žili byli dva bratři, jeden byl bohatý a ten druhý byl chudý a navíc se staral ...
Film Lab 2015 ZUŠ Musicart - Workshop ...
Lehiyot Ita (Beauty and the Baker) 2013, tv seriál Před nějakým časem jsem se zde vypsal ze své lásky k izraelským seriálům. Je to lásk...
Terminál – příběh muže, který čekal Když se řekne jméno Steven Spielberg, každému se vybaví filmy jako E.T., Jurský park, Minorit...
JULIE ISSA (PAVLÍNA) (Narozena 1998 v Praze). Její kořeny sahají na Blízký východ do Sýrie. Otec se narodil do ar...

Tento trik sta­čí opa­ko­vat jed­nou týd­ně a nepří­jem­ný zápach je pryč! 🙂

Ohodnoťte článek


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *