GALERIE: 14 neuvěřitelných PŘED a PO fotek lidí, kteří se zbavili závislosti na alkoholu

brittsuzanne

Tisíce lidí se ocit­ne v tako­vé život­ní situ­a­ci, že jim jako nej­lep­ší mož­né řeše­ní při­jde sáh­nout po alko­ho­lu. Následujících 14 foto­gra­fií nám uka­zu­je, že je mož­né pře­ko­nat jakou­ko­liv život­ní pře­káž­ku a posta­vit se zno­vu na vlast­ní nohy.

Někteří lidé pře­stá­va­jí pít, aby zhub­li, zatím­co jiní musí skon­čit s alko­ho­lem kvů­li oba­vám o své zdra­ví. Uživatel Redditu, kte­rý vystu­pu­je pod pře­zdív­kou Ghostbackwards, vytvo­řil foto­ga­le­rii lidí, kte­ří pro­šli, za pou­hých 7 měsí­ců vel­kou život­ní pro­mě­nou.

Fotografie zachy­cu­jí růz­né lidi před zahá­je­ním absti­nen­ce, a poté jejich pro­mě­nu po ukon­če­ní expe­ri­men­tu. Fotografie posklá­dal ved­le sebe, abys­te si moh­li všim­nout roz­dí­lu na prv­ní pohled.

 
 
 
 
 
 

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: