Díky této rostlině se budete moci zhluboka nadechnout! Možná, že ji máte doma a ani o tom nevíte!

fb 1502101549roslina1

Všichni, kte­ří máte neu­stá­le ucpa­ný nos nebo aler­gii, dopo­ru­ču­je­me si poří­dit tuto rost­li­nu! Rýmovník nebo­li moli­ce je rost­li­na, kte­rá není nároč­ná a má úžas­né léči­vé účin­ky! Jedná se o nety­pic­kou kom­bi­na­ci máty, euka­lyp­tu a meduň­ky. Můžete ji dokon­ce při­dat i do salá­tů nebo masi­tých jídel.

Všechny dru­hy této rost­li­ny uvol­ňu­jí dýcha­cí ces­ty a hra­vě si pora­dí s ucpa­ným nosem, nachla­ze­ním nebo s dlou­ho­tr­va­jí­cím kaš­lem. Stačí list této rost­li­ny krát­ce potřít mezi prs­ty a krás­ná máto­vá vůně se už posta­rá o zby­tek 🙂

Čaj z této rost­li­ny je nejen­že účin­ný pro­ti nachla­ze­ní, ale navíc i sni­žu­je krev­ní tlak, sta­bi­li­zu­je hla­di­nu cho­leste­ro­lu a má pozi­tiv­ní vliv na krev­ní oběh. Vývarem z této rost­li­ny může­te také potí­rat rány - rych­le­ji se tak zaho­jí! Rýmovník je také skvě­lý na rev­ma.

Nakonec ješ­tě dodá­me, že jeho spe­ci­fic­ká vůně odstra­šu­je komá­ry! Jen pozi­ti­va! 🙂

Ohodnoťte článek


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *