Zdravá večeře po cvičení obsahuje plno potřebných složek


Zdravá veče­ře po cvi­če­ní je vel­mi důle­ži­tá, jestli­že máte zájem o to, aby vaše vyna­lo­že­ná akti­vi­ta k něče­mu byla. Rozhodně bys­te jíd­lo, kte­ré bude­te kon­zu­mo­vat na večer nemě­li pod­ce­ňo­vat. Určitě s námi bude­te sou­hla­sit, že pokud si dáte napří­klad dort nebo čoko­lá­du, může­te rov­nou s cvi­če­ním pře­stat. Co jíst večer po cvi­če­ní pro maxi­mál­ní efekt?

Zdravá večeře po cvičení je základem

Sportující ženy by v žád­ném pří­pa­dě nemě­ly zapo­mí­nat na jíd­lo. Není to o tom, že když si nic nedá­te, bude vaše ces­ta za doko­na­lou posta­vou rych­lej­ší. Bez jíd­la při cvi­če­ní pří­liš mno­ho času nevy­dr­ží­te, a navíc se bude­te neu­stá­le cítit una­ve­ná. Jídlo je nej­dů­le­ži­těj­ší sou­čás­tí dne a při cvi­če­ní to pla­tí dvoj­ná­sob­ně. Strava po cvi­če­ní je stej­ně důle­ži­tá, jako ran­ní hygi­e­na, a to je hlav­ním důvo­dem, proč by nemě­la být pod­ce­ňo­vá­na.

Strava po tréninku a pitný režim

Kromě jíd­la je stej­ně důle­ži­tý pit­ný režim. Ničemu nepo­mů­že­te, když vypi­je­te během cvi­če­ní naráz něko­lik skle­ni­ček pit­né vody. Doporučená den­ní dáv­ka by měla být roz­lo­že­ná po celý den, aby nedo­chá­ze­lo k pře­tí­že­ní orga­nis­mu. Nejvhodnějším časem, kdy po cvi­če­ní jíst je při­bliž­ně jed­na hodi­na. Nesnažte se v žád­ném pří­pa­dě tla­čit jíd­lo na sílu ihned po cvi­če­ní. Bílkoviny jsou po vyčer­pá­va­jí­cí akti­vi­tě tou nej­lep­ší mož­nou vol­bou. Jídlo by mělo být kon­zu­mo­vá­no při­bliž­ně dvě až tři hodi­ny před spán­kem. Nechoďte tedy nikdy cvi­čit v době, kdy moc dob­ře víte o tom, že do hodi­ny bude­te ležet v poste­li.

Co jíst večer po cvičení

Zdravá veče­re po cvi­če­ní by moh­la obsa­ho­vat napří­klad čer­s­tvý zele­ni­no­vá salát s kous­ky kuře­cí­ho masa, vej­ce nebo luš­tě­ni­ny. Nic nezka­zí­te ani výbě­rem kva­lit­ní­ho špe­ná­tu s pří­pra­vou kuře­cí­ho špí­zu, na kte­rém si jis­tě výbor­ně pochut­ná­te. Dostali jste chuť na pořád­né maso? Jedním s řeše­ním může být kuře­cí plá­tek roz­plý­va­jí­cí se na jazy­ku. Nevíte však, jakou pří­lo­hu ke kuře­cí­mu plát­ku zvo­lit? Vsaďte na jis­to­tu a uvař­te si kva­lit­ní bram­bo­ry. Jako oblo­hu může­te zvo­lit zele­ni­no­vý salát, kte­rý vám dodá potřeb­né vita­mí­ny.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […]
  • Tvrdnutí břicha v těhotenství většinou nic neznamená23. února 2019 Tvrdnutí břicha v těhotenství většinou nic neznamená Tvrdnutí břicha v těhotenství potká nejednu ženu. Jestliže vás tato situace vyděsila, není se čemu divit, zvlášť tehdy pokud se jedná o vaše první dítě. Kromě toho může být tvrdé břicho […]
  • Cviky na míči mohou ztlumit vaše bolesti22. února 2019 Cviky na míči mohou ztlumit vaše bolesti Cviky na míči mají pro ženy blahodárné účinky a patří mezi metody, které opravdu pomáhají. Jestliže máte sedavé zaměstnání nebo neustále sedíte doma, jsou cviky na míči tou správnou […]
  • S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů2. března 2018 S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů Musím se přiznat, že  kartičky hrozně ráda vytahuji v adventním čase, prostě to "Marie" téma k tomu přímo vybízí, ale poslední dobou zjišťuji, že se mimořádně hodí i pro jarní období. Ono […]
  • Jak to vidí chlap - ideální partner aneb pravidla ve vztahu21. února 2019 Jak to vidí chlap - ideální partner aneb pravidla ve vztahu Ideální partner by neměl v žádném případě mluvit o své minulosti a stejně tak to vidí i muži. Výjimka může být pouze tehdy, máte-li otázky na partnera, o kterých chce mluvit a které vás […]
  • Mumie USA / The Mummy 201721. prosince 2016 Mumie USA / The Mummy 2017 Do Mumie roku 2017 byl obsazen Tom Cruise, na internetu teď obíhá trailer, ve kterém se nepodařilo doplnit při jeho premiéře zvukové efekty. Tak je plný hekání, křičení a samozřejmě […]
  • Kde se vzal nešvar jménem taktizování v českých reality show?11. září 2018 Kde se vzal nešvar jménem taktizování v českých reality show? Taktika, taktik, taktizování, ale třeba taky hráč. V posledních letech snad nejpoužívanější slova v tuzemských reality show. Kdo je nemá ve své slovní zásobě, jako by nežil. Bez nich to […]
  • Dreamfall Chapters změna enginu velmi prospěla3. února 2016 Dreamfall Chapters změna enginu velmi prospěla Vývojáři z norského studia Red Thread Games se toho nebáli. Nestává se totiž příliš často, že by se v průběhu vývoje a postupného vydávání hry po epizodách měnil herní engine. Vývojáři se […]
  • Úhoři mají nabito - Herci a jejich role20. února 2019 Úhoři mají nabito - Herci a jejich role Oldřich Kaiser Je to film o mužské duši, a mužská duše je v podstatě dětská a hravá. Chlapi přece odmalička touží po pistoli, po koni, střílečce, hraní s tanky, odmalička se bijou, […]
  • Česko Slovensko má talent - Prima sobotním přímým přenosem totálně zazdila všechny snahy o úspěch26. listopadu 2018 Česko Slovensko má talent - Prima sobotním přímým přenosem totálně zazdila všechny snahy o úspěch V sobotu začal slibovaný přímý přenos zábavné soutěže Česko Slovensko má talent. Čekal jsem od Primy trochu více, než od konkurenční Superstar, ale bohužel se Prima přiblížila stále více […]