TRENINK PODLE CAPTAIN MARVEL

CM1J9619

Eva a Jakub měli mož­nost na vlast­ní kůži vyzkou­šet nároč­ný tré­nink, kte­rým pro­chá­ze­la před natá­če­ním hereč­ka Brie Larsonová, aby obstá­la v roli super­hr­din­ky. 

 

Zde jsou foto­gra­fie z tré­nin­ku Brie Larsonové, kte­rý absol­vo­va­li čeští tre­né­ři:

 

Více na Kritiky.cz
Soutěž Kinomolu - průběžný stav k 18. červnu Situace kolem soutěže se nadále komplikuje... no jen tak dál! :-)...
Rocky Horror Picture Show - O FILMU Britský činoherní a muzikálový herec Richard O´Brien oslavil třicáté narozeniny, oženil se...
Jak básníci čekají na zázrak - STAŘÍ ZNÁMÍ Šestí Básníci vracejí na scénu řadu postav, které potkávají diváci už od prvního dílu....
Farma SK – 8. série – 13. díl ...
Jak včelí medvídci zachránili Splešťuli „Na políčku v jetelíčku, tam kde potok pramení, dobře je nám po tělíčku, zákonem jsm...

Jak byl pro tre­né­ry čes­kých celebrit nároč­ný tré­nink hlav­ní před­sta­vi­tel­ky a setká­ní s hvězdou Brie Larsonovou?

 

Pro Jakuba to byla zají­ma­vá zku­še­nost, s někte­rý­mi cvi­ky se setkal úpl­ně popr­vé a nadchly jej!

Evu hod­ně zají­ma­lo poví­dá­ní o tom, jak se na film při­pra­vo­va­la. „Byla jsem pře­kva­pe­ná z toho, jak tvr­dě a dlou­ho na sobě maka­la! Držela strikt­ně čis­tou stra­vu spo­čí­ta­nou na urči­tý počet kalo­rií, půl roku tré­no­va­la dvou­fá­zo­vě, ráno děla­la kar­dio a odpo­led­ne silo­vý tré­nink v posi­lov­ně. Poslední tři měsí­ce zařa­zo­va­la do tré­nin­ku lek­ce spe­ci­ál­ních doved­nos­tí potřeb­ných do fil­mu jako bojo­vé spor­ty (hlav­ně judo, kte­ré si oblí­bi­la) nebo jógu.“

Tréning, kte­rý si Eva s Jakubem vyzkou­še­li, byl zamě­řen na dyna­mi­ku, kon­di­ci a cvi­če­ní hlav­ně s vlast­ní váhou těla. „Bylo to inten­ziv­ních čty­ři­cet minut s vojen­ský­mi instruk­to­ry, kte­ří do tré­nin­ku začle­ni­li i prv­ky z tzv. boot cam­pů, cvi­či­li jsme hod­ně ve dvo­ji­cích, moc mě to bavi­lo!“, říká Eva, kte­rá chce někte­ré kom­bi­na­ce cvi­ků pře­vzít i do svých tré­nin­ků, kte­ré při­pra­vu­je napří­klad pro Moniku Marešovou nebo Hanku Mašlíkovou.

O TRENÉRECH:

Eva Kraus (Havelková)

https://www.instagram.com/fitnessevisek/?hl=cs

Osobní tre­nér­ka (např. Monika Marešová, Hanka Mašlíková, Klára Medková, Tereza Barošová aj.), výži­vo­vá porad­ky­ně, býva­lá pro­fe­si­o­nál­ní závod­ni­ce v biki­ni fit­ness, influ­en­cer. Majitelka kra­bič­ko­vé stra­vy Vitalbox.

Jakub Kraus

https://www.instagram.com/krausik89/?hl=cs

Muž roku 2015, výži­vo­vý porad­ce a osob­ní tre­nér řady čes­kých celebrit (Leoš Mareš, Zorka Hejdová, Radek Kováč, Iveta Fabešová aj.), maji­tel kra­bič­ko­vé stra­vy Vitalbox. Se stra­vou radí nebo radil např. tenistkám Karolíně a Kristýně Plíškovým, hoke­jis­tům Jakubovi Klepišovi nebo Jaroslavovi Hlinkovi, fot­ba­lis­tům Tomášovi Koubkovi, Martinovi Frýdkovi, Václavu Kadlecovi, rape­ro­vi Marpovi, zpě­vá­ko­vi Pavlovi Vítkovi a spous­tě dal­ších.

Více na Kritiky.cz
Kubrick - Osvícení Nikdo si doposud neuvědomil, jaký taj a um se skrývá pod prostou zkratkou KK. Jistě mi odpustí...
Lincoln [60%] Nejslavnější americký prezident se vrací na plátna kin. Poté co se na nich chvíli ohřál  ...
Vítěz knižní a DVD vydání prvního dílu knižního kompletu. A cenu získává?...
Naneste alobal na zuby a čekejte hodinu. Výsledek vás překvapí Většina lidí si myslí, že alobal byl používán jen pro vaření nebo grilování, ale to an...
S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení Člověk by řekl, že film, ve kterém se interpretují hlášky typu "kotouly se dělají ve sním...

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky: