Nejlepší seriálové znělky (15.-11. místo): před branami TOP 10 zůstala Hra o trůny či kultovní MacGyver

MacGyver 1

Ještě než se po hla­vě vrh­ne­me do prv­ní polo­vi­ny naše­ho tři­ce­ti­člen­né­ho žeb­říč­ku, rád bych zmí­nil, že kdy­by to šlo, všech­ny zněl­ky z této pěti­ce bych vtěs­nal do TOP 10. Ale bohu­žel pro ně a bohu­dí­ky pro divá­ka, seri­á­lo­vý svět nám v prů­bě­hu let dal ješ­tě lep­ší úvod­ní int­ra.

15) Má tlustá Valentýna (Mi gorda bella)

Okolo roku 2005 byla Valentýna neod­mys­li­tel­nou sou­čás­tí odpo­led­ní­ho blo­ku tele­no­vel na Nově. Dnes už by ji prav­dě­po­dob­ně vět­ši­na divá­ků, kte­rá na ní vyrůs­ta­la, vní­ma­la spí­še jako tako­vý hyb­rid paro­die a sit­co­mu. Znělka v kom­bi­na­ci s hitem Poco a Poco od vene­zu­el­ské­ho zpě­vá­ka Jeremíase ovšem z mého pohle­du zůstá­vá i po letech geni­ál­ní.

14) Hra o trůny (Game of Thrones)

Asi málo­kte­rý sou­čas­ný seri­á­lo­vý labuž­ník by neznal zněl­ku k tomu­to v mno­ha ohle­dech revo­luč­ní­mu tele­viz­ní­mu poči­nu. Kdybych ji měl popsat slo­vy kri­ti­ka, řekl bych, že je řeme­sl­ně zce­la doko­na­lá, napros­to vysti­hu­je atmo­sfé­ru seri­á­lu a doká­že vás výbor­ně nala­dit na sle­do­vá­ní kaž­dé epi­zo­dy. Patří mezi ta úvod­ní int­ra, kte­rá se nepře­ska­ku­jí, ale nao­pak vychut­ná­va­jí.

13) Sheena

Málokdo si dneska vzpo­me­ne na tuto krá­lov­nu afric­ké džun­gle, kte­rá byla na našich tele­viz­ních při­jí­ma­čích krát­ce k vidě­ní v úvo­du nové­ho tisí­ci­le­tí díky Primě. Ještě méně smr­tel­ní­ků, pokud vůbec někdo, má pak zřej­mě pár vzác­ných scén Sheeny tak jako já dodnes ucho­va­ných na video­ka­ze­tách VHS. Samotná zněl­ka je pak pod­le mě pros­tě a jed­no­du­še kou­zel­ná…

Více na Kritiky.cz
Román pro ženy Laura si jako obvykle jen tak zaběhne ke své oblíbené kadeřnici a jí, jejím kolegyním a vše...
Rychle a zběsile - Zběsile rychlá auta + nesmírně sexy kočky + strhující honičky = Rychle a zběsile.   Asi bych se měl přiznat hned na začátku. Nikdy jsem neholdoval rychlým autem (vlastně ani p...
Zákon přitažlivosti - preview OBSAH FILMU Audrey Woods a Daniel Rafferty patří v newyorském právnickém světě mezi šp...
Peter Jacksons King Kong - hra Jde vlastně o dvě hry v jedné - budete totiž ovládat jak hlavního lidského hrdinu Jacka Drisc...
Titulky k Victoria S03E05 - A Show of Unity V dnešním dílu nás čeká výlet do Irska a také se seznámíme s manželkou lorda Palmerstona....

12) MacGyver

Richard Dean Anderson je pro mě na věky věků jeden z herec­kých bohů, jenž dal seri­á­lo­vé­mu svě­tu dvě neza­po­me­nu­tel­né posta­vy. Tou prv­ní je cha­risma­tic­ký hrdi­na a pře­de­vším zaslou­ži­lý vše­u­mě­lec Angus MacGyver. Sestřihu jeho legen­dár­ních kous­ků za dopro­vo­du kul­tov­ní melo­die k seri­á­lu z osm­de­sá­tých let pat­ří v našem žeb­říč­ku dva­nác­té mís­to.

11) Kriminálka New York (CSI: NY)

Jak jsem už zmi­ňo­val v pří­pa­dě Miami, nikdy jsem nebyl žád­ný CSI fajnšme­kr. Kriminálka NY se mi ovšem vždyc­ky jevi­la jako neja­trak­tiv­něj­ší, a to hlav­ně asi díky New Yorku a sym­pa­tic­kým posta­vám. Nu a pak je tu samo­zřej­mě ta úžas­ná sklad­ba Baba O’Riley od kape­ly The Who. Toto intro bych popsal asi jako tako­vé pohla­ze­ní New Yorkem, jehož pří­tom­nost ze zněl­ky pří­mo sálá.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Sebastian Pažót

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Související příspěvky:

  • Duke Nukem oslavil dvacet let30. ledna 2016 Duke Nukem oslavil dvacet let Před dvaceti lety, přesněji 29. ledna 1996 vyšla jedna z nejdůležitějších a také dosti kontroverzních 3D akčních her vůbec. Ano, řeč je o dnes již legendární akční střílečce Duke Nukem 3D, […]
  • Clemens Kuby v Praze představí nejen "mental healing" při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha16. března 2017 Clemens Kuby v Praze představí nejen "mental healing" při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha Tvrdí, že „kdo chce něco změnit, musí začít sám u sebe.“ Příležitost, aby to osudu dokázal, měl vpravdě drtivou. Příčné ochrnutí po úrazu, měsíce bolestivé rekonvalescence a pak doslova […]
  • Captain Marvel - Zajímavosti6. března 2019 Captain Marvel - Zajímavosti Snímek Captain Marvel představuje vůbec první filmovou sérii filmového světa společnosti Marvel, jejíž hlavní postavou je žena. Anna Boden, která režírovala snímek Captain Marvel […]
  • Nejlepší seriálové znělky (30.-26. místo): do třicítky se probojoval Dexter, ale třeba i telenovela Divoký anděl9. října 2018 Nejlepší seriálové znělky (30.-26. místo): do třicítky se probojoval Dexter, ale třeba i telenovela Divoký anděl Bez soli by nebylo života a bez pořádné znělky by zase nebylo seriálu. Dnes už to není tak úplně pravda, časy se mění, ale zcela nepochybně to platilo v letech devadesátých a nultých, kdy […]
  • Tvrdnutí břicha v těhotenství většinou nic neznamená23. února 2019 Tvrdnutí břicha v těhotenství většinou nic neznamená Tvrdnutí břicha v těhotenství potká nejednu ženu. Jestliže vás tato situace vyděsila, není se čemu divit, zvlášť tehdy pokud se jedná o vaše první dítě. Kromě toho může být tvrdé břicho […]
  • Skleněný pokoj - Vila Tugendhat19. března 2019 Skleněný pokoj - Vila Tugendhat Při natáčení ve vile Tugendhat se musela dodržovat veškerá opatření, aby nebyla památka UNESCO poškozena. Filmaři museli na podlahu Skleněného pokoje vily položit nové barevně identické […]
  • TOP 5: nejlepší závěrečné scény seriálů24. září 2018 TOP 5: nejlepší závěrečné scény seriálů Seriál může být klidně eňo ňuňo, ovšem co naplat, když vám ho tvůrci zoškliví jeho poslední scénou. Je to jako, když si pochutnáváte na nějakém vynikajícím pokrmu a jeho šéfkuchař vám v […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • RE-PLAY - Každou sobotu v 10.45 na Prima COOL!21. března 2019 RE-PLAY - Každou sobotu v 10.45 na Prima COOL! Kdo obsadil roli nových moderátorů? Hlavním kritériem při výběru bylo, aby šlo o zkušené hráče, kteří se dobře cítí před kamerou. Prvním novým moderátorem se stal populární streamer […]
  • Skleněný pokoj - Historické automobily19. března 2019 Skleněný pokoj - Historické automobily Ve filmu hraje řada historických vozidel. Kabriolet Landauer, kterým cestují Liesel a Viktor, představuje automobil značky Cord 812 z roku 1937. Vůz, o který se ve filmu stará šofér […]