Disenchantment - prvních deset zajímavostí o seriálu

Disenchantment Matt Groeninga je na svě­tě už čty­ři dny a je plný odka­zů na ostat­ní seri­á­ly, komiksy a fil­my. Přináším prv­ních deset zají­ma­vos­tí ze seri­á­lu.

 1. Poprvé (v seri­á­lu od Groeninga) mají ani­mo­va­né posta­vy lidí 5 prs­tů, tajem­né bytos­ti (Elfo) 4 a démo­ni 3 prs­ty.
 2. Koruna prin­ce Merkimera má stej­né sym­bo­ly jako Jughead Jones z Archie comic­su.
 3. Jeden elf v krá­lov­ství elfů vypa­dá jako Liza Simpsonová.
 4. Elfo má podob­né oble­če­ní jako Bart Simpson.
 5. Krabice, kte­rou dosta­la Bean s démo­nem Luci vypa­dá podob­ně jako kra­bi­ce z fil­mů Hellraiser.
 6. Během úvod­ních titul­ků jsou zob­ra­ze­ny scé­ny z epi­zo­dy v mini­ma­lis­tic­kém podá­ní.
 7. V krá­lov­ství exis­tu­jí „Zvoněnky“ (Peter Pan) jako pro­sti­tut­ky.
 8. V prv­ní epi­zo­dě se obje­vil trůn ze seri­á­lu Hra o Trůny.
 9. Doprovodná kape­la ve čtvr­té epi­zo­dě má název „Pillage peo­ple“ - Village People.
 10. Seriál dabu­jí stej­ní her­ci jako seri­ál Futurama a Simpsonovi (Lauren Tom, Billy West, Tress MacNeille a John DiMaggio)

Související příspěvky:

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

2 komentáře

 1. Standa napsal:

  Další: V desá­té epi­zo­dě, když démon pře­ví­jí do minu­los­ti záznam v křiš­ťá­lo­vé kou­li, pro­blesk­nou na zlo­mek sekun­dy v míst­nos­ti Bender s Fryem (ze seri­á­lu Futurama).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *