Kritiky.cz > Články > Zajímavosti k filmu Auta

Zajímavosti k filmu Auta

    Do reži­sér­ské­ho křes­la se vra­cí John Lasseter se sním­kem Auta po  něko­li­ka­le­té pře­stáv­ce - jeho posled­ním režij­ním poči­nem byl sní­mek Toy Story 2: Příběh hra­ček z roku 1999. Během uply­nu­lých sed­mi let se kro­mě vede­ní pro­duk­ce Aut podí­lel na všech vzni­ka­jí­cích fil­mech Pixaru (Příšerky, s. r. o., Hledá se Nemo, Úžasňákovi).
    Tento film se původ­ně jme­no­val „Route 66“ (Silnice 66). Název byl změ­něn na „Auta“, aby nena­zna­čo­val spo­je­ní s tele­viz­ním seri­á­lem „Route 66“ (1960).
    Hudba, kte­rá ote­ví­rá ukáz­ku z toho­to fil­mu je hlav­ním hudeb­ním téma­tem ve fil­mu Život brou­ka (1998).
    Další píseň z ukáz­ko­vé­ho trai­le­ru je „Westbound Sign“ od sku­pi­ny Green Day z jejich alba „Insomniac“ z roku 1995.
    Filmoví ani­má­to­ři nakres­li­li více jak 43.000 náčr­tů a  návrhů aut.
    Původní čís­lo Bleska McQueena mělo být 57, což je rok naro­ze­ní reži­sé­ra Johna Lassetera. Později bylo změ­ně­no na 95, což před­sta­vu­je rok, kdy byl uve­den film Toy Story-Příběh hra­ček (1995).
    Pneumatiky Bleska McQueena vyrá­bí Lightyear, což je odkaz jak na sku­teč­né­ho výrob­ce pne­u­ma­tik spo­leč­nost Goodyear, tak na posta­vu Buzz Lightyear z před­cho­zích fil­mů „Toy Story – Příběh hra­ček“  Johna Lassetera.
    Filmore, mini­bus VW dabo­va­ný v čes­kém zně­ní Jiřím Macháčkem má stát­ní pozná­va­cí znač­ku „51237“. To je datum naro­ze­ní 12. kvě­ten 1937 George Carlina, kte­rý auto s minu­los­tí „kvě­ti­no­vé­ho dítě­te“ namlu­vil v ori­gi­ná­le.
    Postava Blesk McQueen je odka­zem na Glenna McQueena, ani­má­to­ra spo­leč­nos­ti Pixar, kte­rý zemřel v roce 2002.
    Státní pozná­va­cí znač­ka Buráka je „A113“, což je dal­ší odkaz na ani­mač­ní míst­nost v Kalifornii na Institute of the Arts (Institut umě­ní), kde stu­do­va­lo mno­ho z ani­má­to­rů spo­leč­nos­ti Pixar.
    Když se zblíz­ka podí­vá­te na jed­no ze závod­ních aut, je bílé, má logo jabl­ka (apple) a čís­lo G4. G4 je model počí­ta­če Mac, kte­rý vyrá­bí spo­leč­nost Apple, kte­rou vlast­ní Steve Jobs, ředi­tel spo­leč­nos­ti Pixar.
    Dokonce i se sítí pro­ce­so­rů, kte­ré běže­ly čty­ři­krát rych­le­ji než ty při výro­bě fil­mu Úžasňákovi (2004) trva­lo v prů­mě­ru poří­ze­ní kaž­dé­ho obra­zu ve fil­mu „Auta“ 17 hodin.
    Návrhy aut byly inspi­ro­vá­ny podob­ný­mi socha­mi aut vysta­vo­va­ný­mi v uli­cích obchod­ní­ho cen­t­ra v měs­tě Detroitu.
    Světovou pre­mi­é­rou fil­mu „AUTA“ spo­leč­nos­ti Disney/Pixar zača­la legen­dár­ní Memorial Day wee­kend Coca Cola 600 (sou­těž závod­ních aut) a uví­ta­la přes 30.000 hos­tů včet­ně řidi­čů NASCAR a jejich rodin, fil­ma­řů, dabé­rů, celebrit, VIP hos­tů a  závod­ních fanouš­ků.
    Přípravy na pre­mi­é­ru vyža­do­va­ly devět dnů, aby bylo nain­sta­lo­vá­no přes 4.000 stop oce­lo­vé tyčo­vi­ny pro plát­na a leše­ní, přes šest mil audio-vizuálního kabe­lu a 11 mil vlák­no­vé opti­ky. Na pře­pra­vu veš­ke­ré­ho zaří­ze­ní bylo tře­ba 50 náklad­ních aut.

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […] Posted in Články
  • Toy Story 3: Příběh hraček 3D1. července 2010 Toy Story 3: Příběh hraček 3D Premiéra tohoto filmu byla 17.6.2010, hlavní postavy v této animované dobrodružné komedii jsou Woody, Jessie, Buzz rakeťák, Barbie, Slinky, Ken, medvěd mazel a další…, režie Lee Unrich, […] Posted in Články
  • Speciál:Pán prstenů4. ledna 2003 Speciál:Pán prstenů Dne 16.1. vyrazí Dvě věže svou pouť českými kiny. Pozastavme se na chvíli nad kouzelným světem, s nímž máme co do činění. Tři prsteny pro krále elfů pod nebem, Sedm vládcům trpaslíků v […] Posted in Články
  • AUTA - rozhovor Richard Krajčo28. března 2006 AUTA - rozhovor Richard Krajčo Animovaná pohádka Auta (Cars) z produkce studia PIXAR patří k největším očekávaným hitům letošního léta. V uplynulých několika dnech  vznikalo v pražském studiu Virtual české znění […] Posted in Články
  • Rok 201931. prosince 2019 Rok 2019 Moc děkujeme fanouškům našeho webu Kritiky.cz. Přinášíme Vám zhodnocení letošního roku. Web Kritiky.cz navštívilo za rok  2019 více něž 2 milióny uživatelů (2229106) a měl více než 2.5 […] Posted in Články
  • Pětice filmových počinů roku 2019, která by neměla chybět na vašem jídelníčku31. prosince 2019 Pětice filmových počinů roku 2019, která by neměla chybět na vašem jídelníčku A je to tady. Nadešel velký silvestrovský den rekapitulace. My všichni filmoví fajnšmekři jsme celý rok žili tím, co si pro nás Hollywood a případně další kouty našeho širého světa […] Posted in Články
  • JEDEN SVĚT NESTAČÍ25. dubna 2003 JEDEN SVĚT NESTAČÍ Asi příliš nepřeženu, když napíšu, že 19. bondovka Jeden svět nestačí pro mě byla nejočekávanějším filmem roku 2000. JEDEN SVĚT NESTAČÍ USA, 1999, české titulky, […] Posted in Články
  • Rozhovor s ředitelkou kina Luna Janou Dulíkovou o Jeskyni zapomenutých snů 3D13. října 2011 Rozhovor s ředitelkou kina Luna Janou Dulíkovou o Jeskyni zapomenutých snů 3D Jak byste chakarkterizovala film Jeskyně zapomenutých snů 3D z pohledu kinaře. Pro jaké publikum je? Čím hlavně se liší od hraných nebo animovaných 3D filmů? Jeskyně zapomenutých snů […] Posted in Články
  • Rozhovor s Bolkem Polívkou (Šerif) - k filmu Auta - Cars1. dubna 2006 Rozhovor s Bolkem Polívkou (Šerif) - k filmu Auta - Cars Už někdy promlouvala vaším hlasem nějaká kreslená figurka? Právě nedávno jsem ve zlínském studiu namluvil film Krysáci – tam dabuju tři krysy, které žijí na smetišti u Vizovic. A […] Posted in Články
  • Večerníček oslovuje děti z televizních obrazovek už 50 let14. dubna 2015 Večerníček oslovuje děti z televizních obrazovek už 50 let Letos uplyne 50let od vysílání první pravidelné pohádky s názvem O klukovi a kometě pro nejmenší televizní diváky.  Od září 1965 se vysílá Večerníček se znělkou, která provází podvečerní […] Posted in Články

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...