Zahradní jezírko lehce a jednoduše

img a312380 w1996 t1523347183

Jako prv­ní je důle­ži­té si uvě­do­mit, zda bude­te jezír­ko budo­vat sami, nebo si najme­te sta­veb­ní fir­mu. Nemusím Vám asi říkat, že stav­ba na objed­náv­ku vyjde o něco dráž, než když Vy sami při­lo­ží­te ruku k dílu. Pokud se tedy roz­hod­ne­te, že bude­te budo­vat sami, počí­tej­te s tím, že Vás to bude stát něja­ký ten čas, ale i pení­ze. Pro váš­ni­vé kuti­ly to jis­tě nebu­de žád­ný pro­blém, ba nao­pak.
lotus na hladině

Slunce nebo stín?

Pak je také pocho­pi­tel­ně nut­né mít dosta­tek pro­sto­ru pro jezír­ko. To by nemě­lo být na pří­liš slu­neč­ném mís­tě, a také bys­te ho nemě­li umis­ťo­vat pod stro­my či keře. Pokud bys­te jezír­ko umís­ti­li pod strom, měli bys­te pak pro­blém s nepo­řád­kem, kte­rý by napácha­ly opa­da­né lis­ty ze stro­mů. Nejen, že bys­te měli s uklí­ze­ním spous­tu prá­ce, ale ani po este­tic­ké strán­ce by to neby­lo dob­ré.

Méně je někdy více

Když už jste si zhru­ba roz­mys­le­li, kde bude Vaše jezír­ko ležet, vyber­te veli­kost jezír­ka. Pamatujte, že při kopá­ní může­te vždy jámu poma­lu zvět­šo­vat. Naopak by to šlo jen oprav­du těž­ko. Nemějte tedy zby­teč­ně vel­ké oči. Méně je někdy více.

Pak už zbý­vá jen rea­li­za­ce Vašeho pro­jek­tu. Vykopat jámu může být oprav­du zdlou­ha­vé a nároč­né, ale neboj­te, sto­jí to za to. Vždy je roz­hod­ně lep­ší, když je jezír­ko stup­ňo­vi­té. Na měl­či­nách pak může­te pěs­to­vat lek­ní­ny či dal­ší rost­li­ny. Kaskády jsou také výho­dou pro živo­či­chy. Do jezír­ka také zasaď­te rost­li­ny, kte­ré nejsou okras­né, ale kte­ré mají čis­tí­cí funk­ci.
domeček u vody

Více na Kritiky.cz
Blade Runner 2049 - 95 % Asi jsem fanda sci-fi, že se mi možná nepříjemná budoucnost líbí. Blade Runner ze začátku ...
Nejznámější české a moravské koledy K blížícím se vánočním svátkům neodmyslitelně patří zpívání koled. Ty nejznámější...
TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé ...
Již v červnu v Praze vystoupí OLI ALCHEMY Olivier Herran světově proslulý dabér, který propůjčil svůj nezaměnitelný hlas luxusní it...
Speciál NEVĚDOMÍ – O PŘÍPRAVĚ A NATÁČENÍ - Zavaleni knihami: Výstavba Newyorské knihovny Natáčení Nevědomí bylo zahájeno v březnu 2012 v obrovských Celtic Studios v Baton Rouge v...

Po tom, co vyko­pe­te jámu na jezír­ko, zasyp­te ji pís­kem a pokryj­te ochran­nou folií. Pamatujte, že do jezír­ka nepat­ří ost­ré před­mě­ty nebo před­mě­ty, kte­ré by moh­ly ohro­žo­vat kva­li­tu vody. Do jezír­ka také neza­po­meň­te umís­tit čer­pa­dlo s fil­tra­cí. Dno ješ­tě může­te vysy­pat obláz­ky.

Pak zále­ží jen na Vás, zda dotvo­ří­te jezír­ko potůč­kem nebo malým vodo­pá­dem. To vše bys­te ale měli mít roz­myš­le­no dopře­du. Však víte, fan­ta­zii se meze nekla­dou.

Normal
0

21

fal­se
fal­se
fal­se

CS
X-NONE
X-NONE

<!--[if gte mso 9]>


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vlastnoruční modrotisk27. února 2020 Vlastnoruční modrotisk Modrotisk je tradiční neumírající klasikou. Jestliže pro modrotisk máte slabost, zkuste si jeho výrobu také doma sami. Budete mít do vašeho interiéru originální a neotřelé doplňky. Na […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Skvělý styl2. ledna 2020 Skvělý styl V poslední době se mezi ženami rozšířila móda nosit místo kabelek jiné praktické věci, a to dámské batohy do města, u nás v naší široké nabídce je mimo jiné také […]
  • Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!28. ledna 2020 Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE! Ať se přihodí cokoli, je dobré být na každou situaci připraven. A i když nebudeme mluvit o nepříjemných změnách, můžeme mluvit třeba o přírůstku do rodiny, kdy jeden z rodičů zůstane bez […]
  • Na pokrytí střechy si vezměte odborníka15. prosince 2019 Na pokrytí střechy si vezměte odborníka Při stavbě domu nebo jiné stavby se raději do pokrytí střechy sami nepouštějte. Předejdete nepříjemnému překvapení. V případě deště by vám totiž mohlo pod střechu zatékat a nutnost […]
  • Rekonstrukce bytu30. ledna 2020 Rekonstrukce bytu Koupili jste byt či dům, který už má lepší časy za sebou? Rozsáhlejší rekonstrukci řeší hypotékou či úvěrem téměř každá rodina. Banky se předhánějí s co  nejnižšími úrokovými […]
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […]
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]
  • Pusťte si kus přírody do svého bytu17. prosince 2019 Pusťte si kus přírody do svého bytu Ne každý si může dovolit mít velkou, vzrostlou zahradu a kochat se pohledem na udržovanou a nervy uklidňující zeleň. Například lidé žijící v bytech se často vydávají do přírody načerpat […]
  • Česká architektura16. prosince 2019 Česká architektura Češi si získali ve světě velký věhlas v mnoha odvětvích lidské činnosti. Český člověk je totiž velmi pracovitý. Dokáže spojit manuální zručnost, preciznost informací i tvůrčí […]