Kritiky.cz > Pro domov > Začněte vhodným projektem

Začněte vhodným projektem

img a297566 w1727 t1508003430


Stavba rodin­né­ho domu je pro mno­hé z nás jis­tě vel­kým a důle­ži­tým život­ním kro­kem. Ovlivní to náš život na spous­tu let dopře­du a vel­mi výraz­ně to změ­ní i naše fun­go­vá­ní během celé­ho obdo­bí stav­by. Než se však vůbec začne, čeká nás spous­ta vyři­zo­vá­ní, pře­mýš­le­ní a plá­no­vá­ní.
tvoření projektu
Čím je vhod­né začít a nad čím pře­mýš­let?
Určitě je v prvé řadě zásad­ní roz­hod­nu­tí o tom, že chce­me sta­vět. Pak už se může začít plá­no­vat a orga­ni­zo­vat kon­krét­ní kro­ky k rea­li­za­ci vlast­ní­ho byd­le­ní. Jak vel­ký dům bude­me chtít, zda bude pat­ro­vý či pří­zem­ní, kde chce­me sta­vět, výběr pozem­ku, způ­sob finan­co­vá­ní a tak dále.
Než je popr­vé tak­zva­ně kopnu­to do země, čeká nás řada roz­hod­nu­tí, mezi kte­ré v prv­ní linii pat­ří také výběr pro­jek­tu. Dá se řešit něko­li­ka způ­so­by:
Ø  typo­vý pro­jekt rodin­né­ho domu – na trhu je celá řada vel­kých i malých firem, spe­ci­a­li­zu­jí­cích se na pro­dej typo­vých pro­jek­tů. Na inter­ne­to­vých strán­kách nebo v jejich kan­ce­lá­ři si najde­te, dle růz­ných para­me­t­rů, pro­jekt, kte­rý je pod­le vašich před­stav, nebo kte­rý se vám vylo­že­ně zalí­bí. Dopředu zná­te při­bliž­nou cenu, vidí­te vizu­a­li­za­ci jak domu, tak i inte­ri­é­ru a udě­lá­te si před­sta­vu o tom, jak by váš dům mohl vypa­dat. Výhodou těch­to pro­jek­tů je cel­kem níz­ká cena a jejich rych­lé dodá­ní.
dokončování stavby domu
Ø  indi­vi­du­ál­ní pro­jekt šitý na míru – pokud nemá­te v obli­bě typo­vé pro­jek­ty, nebo je vaše před­sta­va jiná, či chce­te být ori­gi­nál­ní, může­te oslo­vit pro­jek­tan­ta a spo­leč­ně vymys­let, jak by dům mohl vypa­dat. U těch­to pro­jek­tů je sice cena vyš­ší, ovšem zase může­te v pří­pa­dě potře­by pro­jekt upra­vo­vat a s pro­jek­tan­tem se ope­ra­tiv­ně řešit zapra­co­vá­ní změn či úprav.
Ø  vlast­ní pro­jekt – pokud jste kre­a­tiv­ní nebo tech­nic­ky zalo­že­ní, může­te si pro­jekt navrh­nout sami, lze k tomu nain­sta­lo­vat růz­né pro­gra­my, ve kte­rých se dá pro­jek­to­vat, tře­ba i ve 3D, pokud však nejste povo­lá­ním pro­jek­tan­ti, závě­rem bude muset vše dotáh­nout do kon­ce odbor­ník, kte­rý pro­jekt pří­pad­ně upra­ví a hlav­ně posvě­tí kula­tým razít­kem, jež potře­bu­je­me pro sta­veb­ní říze­ní.


Foto: Pixabay

  • Šťastné bydlení15. dubna 2021 Šťastné bydlení Co si lze představit pod spojením těchto dvou slov? Je to velice jednoduché: bydlet tak, abychom se cítili nejen pohodlně, ale také byly maximálně uspokojeny naše pocity, nálady a emoce. […] Posted in Pro domov
  • Stavět sami, nebo se obrátit na stavební firmu?12. dubna 2021 Stavět sami, nebo se obrátit na stavební firmu? Pokud jste rozhodnutí splnit si svůj sen a postavit si dům, vždy se Vám nabízí dvě varianty – buď si ho postavíte sami, tzv. svépomocí, nebo se obrátíte na některou ze stavebních firem, […] Posted in Pro domov
  • Energeticky soběstačné a nízkoenergetické domy24. března 2021 Energeticky soběstačné a nízkoenergetické domy Mnoho dnešních stavitelů již při začátku stavby myslí na zateplení svého domu, aby si tak v budoucnu ušetřilo práci a samozřejmě i nemalé náklady na vytápění. Zateplení domu ovšem […] Posted in Pro domov
  • Stavební inspirace není nikdy dost22. března 2021 Stavební inspirace není nikdy dost Stavařina to je rozhodně velmi náročná oblast. Zvláště pokud vezmeme v potaz rozvoj technologií i materiálů. Co se týče staveb, hodně se zde projevuje také životní styl a preference […] Posted in Pro domov
  • Proč jíst mladý ječmen nebo spirulinu denně?26. ledna 2021 Proč jíst mladý ječmen nebo spirulinu denně? Co je vlastně spirulina? Spirulina je modrozelená řasa, kterou známe ve formě tablet nebo jemného prášku. Spirulina má vysoký obsah bílkovin, aminokyselin a vitamínů. Spirulina […] Posted in Pro domov
  • Výhody bungalovů24. prosince 2020 Výhody bungalovů Bungalov je oblíbený typ domu, ve kterém nemusíte vůbec používat schody, což je jedna z jeho hlavních výhod. Nad touto výhodou jistě zajásají všichni invalidé, pro které je […] Posted in Pro domov
  • Odškodnění za zpoždění28. listopadu 2020 Odškodnění za zpoždění Určitě je dobré, když využijete své šance a necháte se od společnosti finančně odškodnit. Někoho by ani nenapadlo, že by měl nárok na finanční kompenzaci, ale tohle je naprosto jasné. […] Posted in Pro domov
  • Malý pozemek a dům27. listopadu 2020 Malý pozemek a dům Veliký pozemek u domu a pro stavbu domu, nemusí vyhovovat každému. Jsou lidé, kteří sice ocení volný prostor kolem sebe a sousedy dál od domu. Nevýhodou je ovšem péče o velký pozemek, […] Posted in Pro domov
  • Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu24. listopadu 2020 Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu Láká vás vlastní bydlení v rodinném domě se zahradou a rozhodujete se co za dům si necháte od profesionální firmy postavit? V posledních letech jsou stále více rozšířené a oblíbené […] Posted in Pro domov
  • Dřevostavba, neznamená stodola22. listopadu 2020 Dřevostavba, neznamená stodola Slovo dřevostavba ve vás asociuje něco levného? Máte pocit, že se jedná o levné a tudíž neplnohodnotné bydlení pro rodinu? Vybavíte si vždy nějakou dřevěnou stodolu, v lepším případě […] Posted in Pro domov
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,61105 s | počet dotazů: 214 | paměť: 54235 KB. | 17.04.2021 - 02:12:51
X