Kritiky.cz > Pro ženy > Začne to výměnou oken

Začne to výměnou oken

img a277596 w1731 t1480760984

Po dva­ce­ti letech začne na kaž­dém domě hlo­dat zub času. Přestože máte pocit, že jste se do něho nastě­ho­va­li nedáv­no, zjiš­ťu­je­te, že bude nut­no pro­vést urči­té záchran­né prá­ce. Na začá­tek léta naplá­nu­je­te výmě­nu oken. A chys­tá­te se rov­něž celý dům nově vyma­lo­vat. Už při vystě­ho­vá­vá­ní nábyt­ku se začí­na­jí obje­vo­vat neče­ka­né pro­blémy.
krásná kuchyň
Podlaha, kte­rá vám dopo­sud slou­ži­la, začne po odha­le­ní uka­zo­vat svo­je nedo­stat­ky. K nákla­dům si při­po­čí­tá­te nová dře­vě­ná pod­la­ho­vá prk­na. A po mar­ném poku­su vyčis­tit seda­cí soupra­vu, při­bu­de ješ­tě jeden náklad. Křesla odve­ze­te pří­mo do sběr­né­ho dvo­ra.

 

A skončí...

Po dokon­če­ní výmě­ny oken je nut­no na ně nain­sta­lo­vat nové žalu­zie. Rozhodnete se pro ven­kov­ní, kte­ré dům pří­jem­ně ochrá­ní před slu­neč­ním žárem. V létě bude v poko­jích na již­ní stra­ně domu pří­jem­ný chlá­dek. Čerstvá mal­ba na stě­nách a  nové dře­vě­né pod­la­hy vám vykouz­lí napros­to novou podo­bu domo­va. Už se těší­te, že vám uklí­ze­ní neza­be­re tolik času. Do obý­va­cí­ho poko­je zvo­lí­te pro­stor­nou seda­cí soupra­vu a na dvě stě­ny nechá­te nale­pit foto­ta­pe­ty. S oblí­be­ným moti­vem stro­mo­řa­dí.

Do kuchy­ně už nevra­cí­te sta­rý jídel­ní stůl, ale nechá­te se inspi­ro­vat baro­vým řeše­ním pul­tu se zvý­še­ný­mi žid­lič­ka­mi. V dět­ském poko­ji dojde rov­něž k men­ším úpra­vám. Poschoďovou poste­lí při­bu­de vašim dvě­ma dětem tolik potřeb­ný pro­stor pro jejich dová­dě­ní. Police dosta­nou nové nátě­ry. A sta­ré palan­dy budou ješ­tě slou­žit v poko­ji pro hos­ty.

posezení v zahradě

Zbrusu novým interiérem

Třešničkou na dor­tu vaší pře­mě­ny je kou­pel­na. Vybavíte ji zrca­dly, kte­rá celý pro­stor optic­ky zvět­ší. Vyměníte sta­ré vano­vé hla­vi­ce a dopře­je­te si spr­cho­vý deštík, kte­rý upev­ní­te ke stro­pu. Přátelé, kte­ré pozve­te na kon­ci léta na návště­vu, se nesta­čí divit. Sklidíte uzná­ní za pove­de­nou moder­ni­za­ci vaše­ho domo­va. A vy se těší­te, že máte zase na dva­cet let vysta­rá­no.

  • podzimní sluníčko25. října 2019 podzimní sluníčko Většina z nás proletí životem jen tak bez zastavení. Po namáhavém pracovním dni přijdeme večer domů vyždímaní, nezvládáme profesní, ale ani osobní život. Ať se snažíme sebevíc, nemůžeme […] Posted in Pro ženy
  • Jak se to dá zvládnout11. listopadu 2019 Jak se to dá zvládnout Ti dva spolu chodili už základní školy. Spolu přešli na střední a vysokou si zvolili oba dva ekonomickou. V posledním ročníku se rozhodli, že hned po promoci se vezmou. A tak začali […] Posted in Pro ženy
  • Trend, který ovládne přelom podzimu a zimy? Krokodýlí kůže!30. července 2019 Trend, který ovládne přelom podzimu a zimy? Krokodýlí kůže! Zvířecí vzory jako takové se obecně těší velké popularitě, přesto bych v dnešním článku chtěla zmínit konkrétně jeden, který dokonale ovládne přechod mezi podzimem a zimou: krokodýlí kůže! […] Posted in Pro ženy
  • Byt stylově a levně? Snadno a rychle!17. září 2019 Byt stylově a levně? Snadno a rychle!  Spousta nejenom mladých lidí naráží při zařizování bytu na jeden, konkrétně dva velké a poměrně dost podstatné problémy – nedostatek financí, přesto chtějí stylové a hezké […] Posted in Pro ženy
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění?2. října 2019 Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění? Mnohá z nás se dostane do situace, kdy si, často k tomu dochází před zrcadlem, řekne: „A dost! Musím zhubnout.“ Zadáte-li tento problém do vyhledávače, zavalí vás ne moře ale […] Posted in Pro ženy
  • Pozvolné zvykání na školní rok23. září 2019 Pozvolné zvykání na školní rok Nástup do první třídy je pro každé dítě velkou životní změnou. Je pravda, že pro ty, které navštěvovaly školku, je to asi trochu jednodušší. Většinou ale mají všechny děti dva měsíce […] Posted in Pro ženy
  • Krok první24. prosince 2019 Krok první Pokud jste se rozhodli, že k jižní straně vašeho domu necháte vybudovat krytou terasu, nechejte si odborníky vypracovat finanční rozvahu. Uchrání vás to následnému rozčarování nad výdaji, […] Posted in Pro ženy
  • Řasy jako mrkací panenka!19. prosince 2019 Řasy jako mrkací panenka! Svět krásy válcuje permanentní make-up, ženy nechtějí trávit mnoho času v koupelně. Mít krásné řasy, černé, husté a dlouhé, jak si přesně přejeme. Jestli Vás už nebaví každý den líčit […] Posted in Pro ženy
  • Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá?25. srpna 2019 Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá? Není pinzeta jako pinzeta. Liší se především svým tvarem a vybrat si tu správnou není mnohdy tak jednoduché, jak se možná na první pohled zdá. Bez pinzety se žádná žena či dívka neobejde, […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...