Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Za zavřenými dveřmi

Za zavřenými dveřmi

za zavrenymi dvermi
za zavrenymi dvermi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jack Angel je pohled­ný a úspěš­ný práv­ník. Grace Angelová je jeho krás­ná a ele­gant­ní man­žel­ka. Jsou téměř neroz­luč­ní. Někdo by to mohl nazvat pra­vou lás­kou. Je to však sku­teč­ně tak?

Poprvé potka­la Grace Jacka v par­ku. Byla tam na pro­cház­ce se svou sestrou Millie, kte­rá  trpí Downovým syn­dro­mem. Když Millie usly­še­la hud­bu, zača­la sama tan­čit. Grace ji chtě­la zavo­lat zpát­ky na lavič­ku, jen­že vtom při­šel Jack, nabí­dl ruku Millie a tan­či­li spo­lu. A nejen tím si Jack Grace zís­kal - byl i hez­ký, las­ka­vý, pozor­ný. Jejich vztah byl doko­na­lý, a tak brzy násle­do­va­la svat­ba. A pak už nic neby­lo jako před­tím.

Najevo vyšly tyhle sku­teč­nos­ti: Jack je vrah. Touží po někom, v kom bude moct vzbu­zo­vat strach a hrů­zu. Po někom, koho bude moct někam scho­vat a koho nikdo nebu­de postrá­dat. A ten někdo má být Millie, kte­rá se za pár měsí­ců pře­stě­hu­je z inter­nát­ní ško­ly do Jackova domu. Grace je odhod­la­ná od man­že­la utéct a zachrá­nit sebe i svou sest­ru, no Jack je vždy o krok napřed a zma­ří kaž­dý její plán. Zdá se, že jí zbý­vá jedi­ná mož­nost: bude muset Jacka zabít.

Kniha je napsa­ná jed­no­du­chým sty­lem, ale pří­běh je sil­ný a napí­na­vý. Poukazuje na sku­teč­nost, že pod doko­na­lým povr­chem se čas­to skrý­va­jí nedo­stat­ky a zob­ra­zu­je jeden hroz­ný pří­klad toho, co se může ode­hrá­vat za zavře­ný­mi dveř­mi. Střídají se zde kapi­to­ly ze sou­čas­nos­ti a z minu­los­ti a pří­běh je vyprá­vě­ný z pohle­du Grace.

Po celou dobu čte­ní jsem poci­ťo­va­la vel­kou úzkost, pře­mýš­le­la jsem, jak bych Grace pomoh­la a lito­va­la, že to nemůžu udě­lat. Jack je psy­cho­pat, kte­rý se neza­sta­ví před ničím, a navíc je vel­mi inte­li­gent­ní, tak­že  Grace čeká dlou­hý a nároč­ný boj za svo­bo­du.

Postavy jsou popsá­ny věro­hod­ně a čte­nář si k nim snad­no vytvo­ří vztah. Já jsem si napří­klad oblí­bi­la odhod­la­nou Grace, kte­rá udě­la­la jedi­nou chy­bu: zami­lo­va­la se do nespráv­ne­ho muže.  Nenáviděla jsem šíle­né­ho Jacka, jeho pře­tvář­ku, lži a mani­pu­la­tiv­ní cho­vá­ní. Zaujala mě i Graceina sest­ra Millie, kte­rá vidí situ­a­ci omno­ho jas­ně­ji než Grace a sehra­je v pří­bě­hu důle­ži­tou roli. Navzdory své­mu posti­že­ní je to chyt­rá hol­ka, kte­rá si uvě­do­mu­je nejen to, co se děje, ale i to, že vznik­nu­tou situ­a­ci tře­ba vyře­šit dřív, než bude poz­dě. Přátelé Jacka a Grace jsou sym­pa­tič­tí, a to, že nema­jí ani poně­tí, jak to s man­žel­stvím Angelových je doo­prav­dy, jen uka­zu­je, jaký je Jack dob­rý herec a lhář.

Za zavře­ný­mi dveř­mi je děsi­vý a do detai­lů pro­pra­co­va­ný psy­cho­lo­gic­ký thriller. I když jeho téma není ori­gi­nál­ní, zpra­co­vá­ní, posta­vy a jed­not­li­vé detai­ly, kte­ré do sebe na kon­ci zapad­nou, děla­jí tuhle kni­hu výji­meč­nou.

Hodnocení: 95 %

Za zavře­ný­mi dveř­mi

Originální název: Behind Closed Doors

Autorka: B.A. Paris

Překlad: Karolína Medková

Nakladatelství: Motto

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 264

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatros.

V pří­pa­dě zájmu kni­hu zakou­pí­te zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • B. A. Paris - V pasti lží12. června 2018 B. A. Paris - V pasti lží Zdá se, že Cassie začína selhávat pamět. Nepamatuje si, kde zaparkovala své auto, neví, jaký dárek má koupit pro přítelkyni, zapomíná na domluvené schůzky a občas se stane, že domů dorazí […] Posted in Recenze knih
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • S.K. Tremayne - Dítě ohně12. června 2018 S.K. Tremayne - Dítě ohně Když se Rachel provdá za okouzlujícího bohatého Davida, myslí si, že její  život se změnil k lepšímu. Opouští Londýn a přestěhuje se do Cornwallu, kde její manžel vlastní nádhernou vilu […] Posted in Recenze knih
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta30. června 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Zdá se, že proslulého piráta Jacka Sparrowa opustilo štěstí. I když se mu povedlo vykrást banku ve městě Svatý Martin, všechny peníze stratil při útěku. Je na mizině, nemá rum, opustila ho […] Posted in Recenze knih
  • Tajný deník Hendrika Groena8. června 2017 Tajný deník Hendrika Groena Hendrik Groen nemá rád staré lidi. A kolik že je jemu? 83 let. Žije v amsterdamském domově důchodců, ale ani on, ani jeho nejlepší přítel Evert díky svému nadhledu a svéráznému humoru mezi […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v modrém plášti30. května 2017 Dívka v modrém plášti Píše se rok 1943. V Amsterdamu okupovaném nacisty vládne přídělový systém. Mladá Hanneke však na černém trhu dokáže sehnat většinu věcí, které lidé potřebují. Při jedné z donášek ji její […] Posted in Recenze knih
  • Marissa Meyerová: Bez srdce30. května 2017 Marissa Meyerová: Bez srdce Předtím, než se stala Srdcovou královnou, byla jen obyčejnou dívkou, která toužila po vlastním pekařství, nezávislosti a lásce. To, co se odehrálo před slavným příběhem Alenky v Říší divů […] Posted in Recenze knih
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […] Posted in Recenze knih
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […] Posted in Recenze knih
  • To nic, drahá: Kontroverzní thriller s Florence Pugh a Harrym Stylesem dorazil do kin22. září 2022 To nic, drahá: Kontroverzní thriller s Florence Pugh a Harrym Stylesem dorazil do kin Snad nejkontroverznější film letošního roku konečně přišel do kin. Olivia Wilde si opět sedla na režisérské křeslo a po svém debutu Šprtky to chtěj taky z roku 2019 přichází se svým druhým […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,10836 s | počet dotazů: 260 | paměť: 60868 KB. | 03.10.2022 - 13:28:47