Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Za zavřenými dveřmi

Za zavřenými dveřmi

ZaZavrenymi

Nervy drá­sa­jí­cí thriller, u kte­ré­ho chce­te s kaž­dou strán­kou vědět víc a záro­veň si pře­je­te, aby to, co čte­te, neby­la prav­da.

Kniha Za zavře­ný­mi dveř­mi vyprá­ví pří­běh man­žel­ské­ho páru, kte­rý se nave­nek jeví jako úpl­ně nor­mál­ní a mož­ná až pří­liš doko­na­lý. Ve sku­teč­nos­ti se ale za jejich dveř­mi ode­hrá­vá kaž­do­den­ní dra­ma, ve kte­rém pozná­me man­že­la Jacka jako extrém­ně sadis­tic­ké­ho muže, jež se vyží­vá v psy­chic­kém trýz­ně­ní a věz­ně­ní své ženy Grace. Postupně se doví­dá­me, jakým rafi­no­va­ným způ­so­bem se Jackovi poda­ři­lo pod­ma­nit si Grace a násled­ně jí nedat sebe­men­ší šan­ci na útěk.

Kniha je vyprá­vě­na v Ich for­mě z pohle­du Grace, tak­že se čte­ná­ři ote­ví­rá pohled do jejích myš­le­nek a úvah. Nevidíme tak zlo­me­nou a zce­la zni­če­nou ženu, ale něko­ho, kdo je s kaž­dým tres­tem stá­le více odhod­la­ný utéct a vzít tuto až absurd­ní situ­a­ci do vlast­ních rukou. Možná je tro­chu ško­da, že kar­ty jsou roz­dá­ny hned na začát­ku kni­hy a ačko­liv se postup­ně dostá­vá­me k detai­lům, kte­ré začnou dávat sou­vis­los­ti tepr­ve až s dal­ší­mi podrob­nost­mi, víme od začát­ku až do kon­ce, kdo je „ten zlý“. Žádné šoku­jí­cí vyús­tě­ní tedy roz­hod­ně čte­nář oče­ká­vat nemů­že. Velmi brzy si tak kaž­dý uvě­do­mí, že jsou v zása­dě jen tři mož­nos­ti, jak může kni­ha skon­čit. Grace se může poda­řit od Jacka uprch­nout, může ho ve vhod­nou chví­li zabít nebo vyjde plán Jackovi tak, jak ho od začát­ku s hrů­zostraš­nou peč­li­vos­tí při­pra­vo­val. Nutno ale dodat, že tato kni­ha není zalo­že­na na slo­ži­té záplet­ce. Ukazuje čte­ná­ři, jak moc může dojem kla­mat, a že nikdo nemu­sí být tako­vý, jaký se ne prv­ní (a i tře­ba na ten stý) pohled zdá.

Četba této kni­hy vás, ať chce­te nebo ne, donu­tí pře­mýš­let nad vlast­ní­mi přá­te­li a zná­mý­mi. Najednou se při­stih­ne­te, jak uva­žu­je­te, zda náho­dou někdo ve vašem oko­lí nemů­že skrý­vat stej­ně děsi­vé tajem­ství. Je totiž až s podi­vem, jak snad­no může něco tako­vé­ho pro­chá­zet bez povšim­nu­tí. Autorka navíc chytře pou­ka­zu­je na detai­ly, kte­ré oko­lí chá­pe jako pro­jev nehy­nou­cí lás­ky (jako tře­ba drže­ní za ruku nebo neu­stá­lou pří­tom­nost part­ne­ra), a při­tom se jed­ná o způ­sob napros­té kon­t­ro­ly věz­ně­né ženy.

Za zavře­ný­mi dveř­mi je kni­ha, kte­rou by si měl kaž­dý pře­číst už jen pro­to, aby mu při­po­mně­la, že nikdy nesmí­me pře­stat být ve stře­hu, že bychom se měli zamýš­let i nad těmi, kte­ří se zda­jí být doko­na­lí a nene­chat se obelhá­vat bez­chyb­ným zevnějš­kem.

 • Žánr:thriller
 • Jazyk:češ­ti­na
 • Počet stran:264
 • EAN:9788026708780
 • Datum vydá­ní:01.06.2017
 • Věk: od15
 • Formát:130x200 mm
 • Nakladatelství:MOTTO

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 254 Kč.

 • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
 • B. A. Paris - V pasti lží12. června 2018 B. A. Paris - V pasti lží Zdá se, že Cassie začína selhávat pamět. Nepamatuje si, kde zaparkovala své auto, neví, jaký dárek má koupit pro přítelkyni, zapomíná na domluvené schůzky a občas se stane, že domů dorazí […] Posted in Recenze knih
 • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […] Posted in Recenze knih
 • Sedmilhářky26. června 2020 Sedmilhářky Kniha Sedmilhářky vzešla ze stejnojmenného blogu a je dílem Bereniky Kohoutové a Mariky Šoposké, které jsou více než spisovatelky/ blogerky, známé jako seriálové a filmové herečky. Ale co […] Posted in Recenze knih
 • Zoe Saldana31. července 2014 Zoe Saldana Zoe Saldana (psáno též jako Zoë Saldaña, Zoë Saldana či Zoe Saldaña; * 19. června 1978 New Jersey) je americká herečka. Nejvýraznější role ztvárnila ve filmech Rozjeď to! (2002), jako […] Posted in Profily osob
 • Máte rádi parodie? Tak to jste tu správně12. srpna 2019 Máte rádi parodie? Tak to jste tu správně V dnešní době, kdy je kolem nás tolik lidí toužících po dokonalosti, bezchybném vzhledu a super kariéře, je celkem úleva zjistit, že jsou ještě mezi námi lidé, kteří si dovedou udělat […] Posted in Zajímavosti
 • Rozumbrádkové a zlatý pohár - kniha - recenze11. května 2017 Rozumbrádkové a zlatý pohár - kniha - recenze Rozumbrádkové nás přišly oblažit druhý dílem, ve kterém se tentokrát budou snažit získat zlatý pohár. Ještě než začnou s jeho hledáním, tak trochu napálí Mudru s čištěním bot. Tři […] Posted in Recenze knih
 • Terminátor 3 - Vzpoura strojů - poslední úspěšný "terminátoří" film25. ledna 2019 Terminátor 3 - Vzpoura strojů - poslední úspěšný "terminátoří" film Super akční pokračování předešlých bezkonkurenčních dílů nebo jen komediálně-akční záplata klíčových osobností, odpovědných za úspěchy minulých dílů? Takže jak to vypadá? Dvěma předešlým […] Posted in Retro filmové recenze
 • DRB: Následující filmy od DC Comics by se údajně měli dočkat odkladů:
Batman by se údajně mohl odložit z 4. 3. 2022 na nesp...28. ledna 2021 DRB: Následující filmy od DC Comics by se údajně měli dočkat odkladů: Batman by se údajně mohl odložit z 4. 3. 2022 na nesp... DRB: Následující filmy od DC Comics by se údajně měli dočkat odkladů: Batman by se údajně mohl odložit z 4. 3. 2022 na nespecifikované datum v červnu 2022. Aquaman 2 by se údajně mohl […] Posted in Krátké filmové aktuality
 • Doplňky pro muže v roce 201630. března 2011 Doplňky pro muže v roce 2016 Na pány jsme pochopitelně nezapomněli. S trendy v oblasti oblékání už jsme vás seznámili. Teď jsou na řadě doplňky. Kšiltovky Máme pocit, že návrháři si letos opravdu oblíbili módu […] Posted in Domácí rady
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,83137 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53307 KB. | 21.09.2021 - 15:35:10