Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Technika > Za kolik se prodávají Blu-ray disky? Klidně i za 514,-Kč za čtyři kusy!

Za kolik se prodávají Blu-ray disky? Klidně i za 514,-Kč za čtyři kusy!

Každý člo­věk, kte­rý uva­žu­je o kou­pi Blu-ray vypa­lo­vač­ky, nebo pře­hrá­va­če nara­zí na jeden pod­stat­ný pro­blém, proč tuto tech­no­lo­gii nekou­pit. I když seže­ne­te na inter­ne­tu Blu-ray pře­hrá­vač za 1500,-Kč s jedi­neč­nou výba­vou, tak ho lidé nechtě­jí, pro­to­že by zapla­ti­li maj­lant za Blu-rady dis­ky. Tak nastá­vá pro­blém s roz­ma­chem Blu-ray tech­no­lo­gie do běž­ných domác­nos­tí.

Firmy, kte­ré pro­dá­va­jí a vyrá­bě­jí Blu-ray vypa­lo­vač­ky a pře­hrá­va­če, si uvě­do­mi­ly, že pokud nepů­jdou s cena­mi dolu, tak Blu-ray tech­no­lo­gie zanik­ne. To si bohu­žel neu­vě­do­mu­jí dva nej­vět­ší výrob­ci Blu-ray dis­ků Verbatim a Imation a stá­le Blu-ray dis­ky pro­dá­va­jí za pře­mrš­tě­né ceny. Řeč je teď o 25 GB Blu-ray dis­cích, kte­ré seže­ne­te při dob­ré kou­pi za 514,-Kč za 4 kusy. Imation pro­dá­vá 4 kusy za 244,-Kč.

Pokud ceny Blu-ray dis­ků nekles­nou, pak se nedá s roz­ma­chem Blu-ray tech­no­lo­gií do domác­nos­tí moc počí­tat. Snad si to výrob­ci Blu-ray dis­ků brzy uvě­do­mí a zlev­ní. Pak může­me oče­ká­vat drti­vý nárůst pro­de­je jak Blu-ray vypa­lo­va­ček a pře­hrá­va­čů, ale také ori­gi­nál­ních Blu-ray fil­mů. Jak se bude celá situ­a­ce vyví­jet, to nikdo neví, ale snad fir­my Verbatim a Imation dosta­nou rozum a uvě­do­mí si, co brá­ní roz­ma­chu Blu-ray tech­no­lo­gie a hlav­ně co brz­dí k vět­ším zis­kům z těch­to tech­no­lo­gií.

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,86545 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53212 KB. | 25.09.2021 - 22:39:07