Kritiky.cz > Recenze knih > Z kouře a kamene - Neotřelá urban fantasy, která se stala vítězným rukopisem literární soutěže Hvězda inkoustu

Z kouře a kamene - Neotřelá urban fantasy, která se stala vítězným rukopisem literární soutěže Hvězda inkoustu

ZKoure

Ke Carys jed­no­ho dne při­jde nezná­mý muž, kte­rý ji ve dve­řích zemře a tím ji pře­dá všech­nu svou magii a ona se tak může stát novou paní kou­ře a kame­ne. Proto, aby se jí sta­la, musí spl­nit zkouš­ku. Není to však jed­no­du­ché, pro­to­že Carys v Moriganu nikdy neži­la a tak se s magií musí nejdří­ve nau­čit.

První půl­ka kni­hy se mi moc nelí­bi­la. Přišlo mi to zdlou­ha­vé, nepro­pra­co­va­né a tro­chu i nud­né. Jenomže potom se to nějak pře­houplo a dru­hou půl­ku jsem si hod­ně uži­la. Možné se autor­ka potře­bo­va­la jenom vypsat, a pro­to se mi ta dru­há půl­ka zdá­la o sto pro­cent lep­ší.

V kni­ze je vytvo­ře­ný svět, kte­rý mi byl poměr­ně sym­pa­tic­ký, pro­to­že se mi líbi­lo, že má čty­ři vlád­ce a kaž­dý ovlá­dá něco. Možná bych uví­ta­la ješ­tě více infor­ma­cí o dal­ších vlád­cích, pro­to­že těch tam bylo oprav­du málo. Ale to, co tam bylo řeče­no, dáva­lo smy­sl a doká­za­la jsem tomu uvě­řit. I když jsem se během čte­ní nemoh­la zba­vit poci­tu, že tam něco chy­bí.

Myslím, že na to, že kni­ha je autor­či­nou prvo­ti­nou, je dost sluš­ná. Vyprávění ply­nu­lo doce­la rych­le, ale bohu­žel jsem nemě­la ten efekt, že kni­hu nechci odlo­žit. Koncem jsem také byla poměr­ně zkla­ma­ná, pro­to­že to autor­ka moh­la mno­hem více roz­vést. I když jsem tuši­la, že to takhle skon­čí, při­šlo mi to straš­ně urych­le­né.

Nemůžu říct, že bych kni­hu v tomhle žán­ru vidě­la jako nad­prů­měr­nou, byla spí­še prů­měr­ná, ale autor­ka má roz­hod­ně poten­ci­ál. Myslím, že by klid­ně moh­la napsat něja­ké vol­né pokra­čo­vá­ní o jiných vlád­cích z toho­to svě­ta, pro­to­že svět se mi zdá dob­ře vymyš­le­ný.

Knihu bych dopo­ru­či­la, jestli­že hle­dá­te něco odde­cho­vé­ho, prů­měr­né­ho a s ori­gi­nál­ní­mi prv­ky. Asi tím nebu­de­te úpl­ně uchvá­ce­ni, ale špat­né to není a šan­ci si to bez­po­chy­by zaslou­ží.


Žánr:
Dobrodružné, Fantasy, Pro děti a mládež
Vydáno:2018, Fragment (ČR)
Počet stran:336
Autor obál­ky:Kamila Flonerová
Vazba kni­hy:pev­ná / váza­ná s pře­ba­lem
ISBN:978-80-253-3666-3


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Jeden kluk z milionu - 56 %6. července 2017 Jeden kluk z milionu - 56 % Pokud máte rádi nevšední zápletky, podivné rekordy a tak trochu jiný humor, určitě vás zaujme román Jeden kluk z milionu, jehož autorkou je spisovatelka Monica Woodová. Kytarista Quinn […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město19. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město Druhému pokračování tohoto dobrodružného příběhu se nadalo odolat. Hned na začátku mě příjemně překvapilo, že autor dal na začátek knihy fotografie a popisky podivných dětí a dalších […]
  • Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 %22. dubna 2017 Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 % V Tichém šlapacím království vládne král Tichošlap IV., dá se říct pevnou rukou, kterou mu však vede rádce se Špiclem. Nesmí se tady v podstatě dělat nic, co je nahlas, takže zpívat, […]
  • Slunce je také hvězda - Může za to náhoda, nebo osud? Román plný lásky a naděje od oceňované autorky.14. září 2018 Slunce je také hvězda - Může za to náhoda, nebo osud? Román plný lásky a naděje od oceňované autorky. Natasha, mladá dívka, které se zhroutil svět. Kvůli jedné chybě jejího táty musí odjet z Ameriky. Je z toho zničená, protože Ameriku miluje. Neztrácí naději a ještě v den, kdy má odjed, se […]