Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Yoka

První Yooka -Layle hra byla ve sty­lu moder­ní 3D gra­fi­ky s krás­ným pro­stře­dím a ani­ma­ce­mi. Velice se poved­la a zaslou­že­ně pat­ří k veli­ce kva­lit­ním titu­lům pro dlou­hé hodi­ny zába­vy. Kdo čekal u nové­ho titu­lu Yooka Laylee and the Impossible Lair stej­ný styl zpra­co­vá­ní bude zce­la  urči­tě pře­kva­pen. Tentokráte se tvůr­ci pus­ti­li do radi­kál­ní změ­ny a s 3D vze­zře­ní, kte­ré nezmi­ze­lo tak úpl­ně se dostá­vá­me pře­kva­pi­vě do zábav­né 2D plo­ši­nov­ky veli­ce oblí­be­né v 80. a 90. letech.

 Grafické zpra­co­vá­ní je oprav­du na vyso­ké úrov­ni, ani­ma­ce hlav­ních hrdi­nů i nepřá­tel je skvě­le pro­pra­co­va­ná do sebe­men­ších detai­lů včet­ně vše­li­ja­kých efek­tů, jak jsme v dneš­ní době již zvyklí. Není to ale vůbec na ško­du. Jako celek je to veli­ce půso­bi­vá a zábav­ná podí­va­ná. Hra je doko­na­le ply­nu­lá, tech­nic­ky per­fekt­ně zvlád­nu­tá.  Velice rych­le vás vtáh­ne do děje a jen tak nepus­tí. Obtížnost se postup­ně zvy­šu­je, ale na to jsme již zvyklí a musí­me s tím počí­tat.   Hlavní mise se ode­hrá­va­jí ve 2D. Nechybí tu naštěs­tí mís­ta s ulo­že­ním v jed­not­li­vých úrov­ních, kte­rých je poví­ce­ro, abys­te nemu­se­li neu­stá­le od začát­ku. Hra osa­hu­je navíc i logic­ké a bonus mini  hry. Nejsou vůbec na ško­du a potrá­pí vás tro­chu namá­hat mozeč­ky.

Občas se už not­ně zamo­tá­te, kde  že to vůbec jste. Ku pomo­ci máte naštěs­tí inter­ak­tiv­ní mini mapu, kte­rá je ten­to­krát v 2,5D sty­lu.  Postupně se náhled roz­ši­řu­je z mrač­na. Podle ní se zori­en­tu­je­te a sle­du­je­te jakou část hry máte  dohra­nou. Zde pro­chá­zí­te mezi jed­not­li­vý­mi část­mi (por­tá­ly). Musíte je postup­ně vyhle­dat, odkrýt a  pak do nich vstu­pu­je­te. Angličtina se hodí, tex­tů je v mini mapě u posta­vi­ček, co vám radí poví­ce­ro  s mož­nos­tí vol­by. Dalo by se říci, že se jed­ná o blu­diš­tě, kde se postup­ně dostá­vá­te k hlav­ním 2D  čás­tem kde na vás samo­zřej­mě čeká vše­li­ja­ké to ská­ká­ní, hopsá­ní, kotr­mel­ce ala Sonic. Jde pře­ci  hlav­ně o ská­kač­ku. A to veli­ce zda­ři­lou ve sty­lu nové Giana sis­ters, kte­rá také pro­šla radi­kál­ní  změ­nou a odmě­ni­la hrá­če ohro­mu­jí­cí gra­fi­kou a hud­bou. Yooka-Laylee and the Impossible Lair  šla navíc ješ­tě dál co se týče roz­ší­ře­ní a pro­pra­co­va­nos­tí hry. Jedná se o dal­ší hru co vra­cí zpět  zájem o ten­to žánr 2D.

Škoda jen, že nena­bí­zí hru pro více hrá­čů jako před­cho­zí díl. Doporučuji tuto hru kaž­dé­mu, co si chce oprav­du skvě­le zahrát a poba­vit se. Neuděláte roz­hod­ně  chy­bu a bude­te se skvě­le bavit. Originalitou sice nehý­ří, ale ta se dnes oprav­du těž­ko hle­dá.  Zaslouženě však pat­ří ke skvě­lým titu­lům žán­ru 2D plo­ši­no­vek dneš­ní doby a tím pádem i do kaž­dé  sbír­ky milov­ní­ků toho­to sty­lu.


Foto: Playtonic Games & Team17 Digital Ltd

  • Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší?11. listopadu 2021 Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší? Jak člověk jako já vůbec může dojít k takové bizarnosti jakou tato hra ve skutečnosti je? Je to jednoduché, přizve si k sobě neteř co chodí do 2. třídy a zeptá se jí co teď frčí a co ráda […] Posted in Recenze her
  • Happy Game10. listopadu 2021 Happy Game Co čekat od nejlepšího českého herního studia? Další hru. Ano!!! Happy Game patří mezi další hry studia, které stvořilo Samorosta, Creaks a další... které se staly kultem. Hra vás vrhne […] Posted in Recenze her
  • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
  • The Long Dark – simulátor přežití v zimě22. září 2021 The Long Dark – simulátor přežití v zimě Poslední hrou v seriálu survival her se zimní tématikou je The Long Dark. Tato hra svým zasazením zkrátka nemůže v podobném seriálu chybět. Hra byla vydána v Early Acces v září 2014 a […] Posted in Recenze her
  • Subnautica: Below Zero – druhé dobrodružství na planetě 4546B, tentokrát v zimním kabátu14. srpna 2021 Subnautica: Below Zero – druhé dobrodružství na planetě 4546B, tentokrát v zimním kabátu V původní Subnatice jste se v roli přeživšího pádu vesmírné lodi Aurora snažili přežít a dostat se z planety 4546B pryč. Tentokrát se ocitáte v roli Robin Ayou a na tuto planetu se […] Posted in Recenze her
  • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
  • Trine 4: The Nightmare Prince18. července 2021 Trine 4: The Nightmare Prince  Série her Trine je velice známá a populární po celém světě. A to určitě zaslouženě. Dnes se podíváme na poslední díl, který vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se tohoto úkolu […] Posted in Recenze her
  • Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec20. června 2021 Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec Když jsem poprvé viděl trailer na hru Felix The Reaper, hned jsem věděl, že tuhle hru si musím zahrát. Parádní taneční muzika, zajímavé puzzle, zajímavé zpracování, humor a Felix – to […] Posted in Recenze her
  • Yoku's Island Express – Pinball s příběhem28. května 2021 Yoku's Island Express – Pinball s příběhem Příběh pošťáka Yokua je typickým příkladem hry, která vás v první hodině nadchne vším, co vidíte, a hned v hodině druhé jen smutně sečítáte škody a sledujete svoji novou oblíbenou pecku […] Posted in Recenze her
  • The Suicide of Rachel Foster21. května 2021 The Suicide of Rachel Foster Na začátek fiktivní hra, dotýkající se citlivých témat. Pokud se potýkáte s osobními problémy, náš tým vývojářů vám doporučuje, abyste se do hraní nepouštěli bez dozoru a srdečně žádá – […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,44817 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53287 KB. | 05.12.2021 - 08:39:57