Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > XXXTentacion

XXXTentacion

XXX
XXX

Jahseh Dwayne Onfroy, vystu­pu­jí­cí hlav­ně jako XXXTentacion (23. led­na 1998, Plantation, Florida - 18. čer­ven 2018) byl ame­ric­ký rap­per, zpě­vák a skla­da­tel.

Život

Onfroy se naro­dil v roce 1998 jamajským rodi­čům. Většinu živo­ta pro­žil na Floridě. Začal psát hud­bu poté, co byl pro­puš­těn z náprav­né­ho zaří­ze­ní a vydal jeho prv­ní píseň na zvu­ko­vé dis­tri­buč­ní plat­for­mě SoundCloud v červ­nu 2013, s názvem „News / Flock“. X byl popu­lár­ní posta­va v SoundCloud rap, trap rap, kte­rá hra­je prv­ky lo-fi hud­by a drs­né 808s.

Onfroy vydal své debu­to­vé album, 17, 25. srp­na 2017. Jeho dru­hé album bylo vydá­no 16. břez­na 2018, dosta­lo se na čís­lo jed­na na Billboardu 200, s jeho sin­g­ly „Sad!“ a „Changes“ vyvr­cho­li­ly čís­ly 7 a 37 na Billboardu Hot 100.

18. červ­na 2018 byl zastře­len nezná­mý­mi útoč­ní­ky z tma­vé­ho SUV.

Tvorba

Onfroy obec­ně měnil svůj hla­so­vý styl v závis­los­ti na dru­hu pís­ně, na kte­ré hrál. Jeho vokál­ní styl, jak byl popsán jako zob­ra­zo­vá­ní „emo­ci­o­nál­ní zra­ni­tel­nos­ti“ na mno­hem depre­siv­něj­ších sto­pách a jako opa­ku­jí­cí se křik na mno­hem agre­siv­něj­ších sto­pách. Jeho psa­ní pís­ní bylo popi­so­vá­no jako mimo­řád­né a šoku­jí­cí, čas­to odka­zu­jí­cí na „nási­lí, sex a dro­gy“ , ačko­li na někte­rých pro­jek­tech, jako je „The Fall“ a „17“, jeho jsou mno­hem cito­věj­ší než jeho před­cho­zí prá­ce, jed­ná se o osa­mě­lost, depre­se, izo­la­ce a úzkos­ti.


Detaily o článku XXXTentacion


Foto:

Popis
English: This is a mugshot of rap­per XXXTentacion after being taken into pre-trial cus­to­dy on December 15, 2017.Best qua­li­ty avai­la­ble) In this han­dout pro­vi­ded by the Miami Dade County Corrections, Rapper XXXTentacion, also known as Jahseh Dwayne Onfroy poses for his mugshot after being char­ged with seven new felo­nies stem­ming from a 2016 domes­tic vio­len­ce case on December 15, 2017 in Miami, Florida. The new char­ges are for wit­ness tam­pe­ri­ng and harass­ment.
Datum
ZdrojMiami-Dade County Jail scan via Gtty
AutorMiami-Dade County Jail

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,23900 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56645 KB. | 29.06.2022 - 15:00:47