X-Morph: Defence

vlcsnap 2020 01 31 21h34m15s974

Rozhodl jsem se napsat recen­zi na hru X-Morph: Defense, kte­rá se u nás obje­vi­la zhru­ba před dvě­ma lety. Hra mě pře­kva­pi­la svo­jí dobrou hra­tel­nos­tí.

Hru může­te hrát na 4 obtíž­nos­ti : Easy, Normal, Hard, Brutal. Obtížnost mění kom­pli­ko­va­nost mapy a tipy nepřá­tel.

vlcsnap 2020 01 31 21h34m32s512

Ve hře hra­je­te za malou raket­ku s dvě­ma reži­my, prv­ní režim je kla­sic­ké stří­le­ní, kte­ré apli­ku­je­te stis­kem levé­ho tla­čít­ka u myši. Druhý režim je tak­zva­ný ghost režim nebo­li režim duch, ve kte­rém se sta­ne­te nevi­di­tel­ní a může­te létat skrz budo­vy a prá­vě v ghost módu může­te apli­ko­vat věže, kte­ré vám budou pomá­hat v zabí­je­ní vetřel­ců.

Ve hře jde o brá­ně­ní har­ves­to­ru, kte­rý se sna­ží roz­bít růz­né vlny tan­ků, aut a vrtu­l­ní­ků.

vlcsnap 2020 01 31 21h34m38s079

V kaž­dé misi se v posled­ní vlně, kde na vás úto­čí vetřel­ci, obje­ví BOSS, kte­rý je mno­hem sil­něj­ší než nor­mál­ní vetřel­ci. Mise ve hře se dělí na mise ved­lej­ší a mise hlav­ní. Vedlejší není nut­né plnit, ale zís­ká­vá­te za to body, kte­ré se vám poz­dě­ji v hlav­ních misích budou hodit na kupo­vá­ní věží nebo jiných růz­ných vylep­še­ní.

Příběh je bohu­žel men­ším zkla­má­ním, jeli­kož se děj mise nemě­ní. Ale není to něco, co by mě nuti­lo hru pře­stat hrát a i přes­to je to super hra na odre­a­go­vá­ní. Na dru­hou stra­nu pro mě bylo pří­jem­nou změ­nou hrát za dru­hou stra­nu, čímž mys­lím hrát za stra­nu zla. V této hře si totiž nehra­je­te na kla­ďa­se, ale na zápo­rá­ky, kon­krét­ně na mimo­zemš­ťa­ny, kte­ří nema­jí za úkol nic leh­čí­ho, než zabrat si celou naší pla­ne­tu jen pro sebe.

vlcsnap 2020 01 31 21h34m51s445

Hra má však k dis­po­zi­ci kam­paň a režim: Survival nebo 3 dal­ší DLC, tak­že pokud dohra­je­te hlav­ní kam­paň, tak může­te roz­hod­ně pře­mýš­let i nad zakou­pe­ním prá­vě DLC nebo reži­mu Survival.

Co se týče gra­fi­ky, tak ta je parád­ní i přes­to, že není nějak extra nároč­ná. Efektní zhrou­ce­ní budov nebo niče­ní vetře­lec­kých vozi­del.

Když to tedy celé shr­nu, tak hra X-Morph: Defence je pří­jem­ným odre­a­go­vá­ním pro všech­ny, kte­ří mají ten­to druh her rádi stej­ně tak, jako já.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • World of Warships14. srpna 2015 World of Warships Tak se nám vrátili tvůrci z Wargaming.net do třetí zdarma akce. Po World of Tanks, po World of Waplanes, je už zdarma dostupná pro všechny už třetí variace bitev. Tentokrát […]
  • 22. července 2015 Rayman Legends Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 28.8.2013 Výrobce: UbiSoft Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-4, co-op, Multiplayer Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Nové […]
  • 22. června 2015 MADAGASCAR 3: Europes Most Wanted Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 7.6.2012 Výrobce: MIDWAY Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-2, co-op, Multiplayer Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 3+ Na […]
  • Sniper Elite III15. února 2020 Sniper Elite III Ve hře se stejně jako v prvním dílu hry Sniper Elite vžijete do role odstřelovače Karla Ferburna,který se vydá daleko od Evropy a vydá se bojovat do námi vzdálené Afriky. Grafické […]
  • KINECT ADVENTURES!21. ledna 2015 KINECT ADVENTURES! KINECT ADVENTURES! Celkový index únavy 2/3 (1- pohoda,  2- lehká bolest svalů druhý den, 3- velmi náročné) Hra Kinect Adventures!, je rozdělena do pěti dobrodružství. Moje celkové […]
  • Sniper Elite7. února 2020 Sniper Elite Hra sice nezaujme nějak dobrou grafikou, ale za to dobrou příběhovou kampaní. Na začátku hry se objevíte Berlíně. V domě, který leží v troskách a plamenech. Všude okolo vás je střelba a […]
  • 19. června 2015 Ice Age 4: Continental Drift (Kinect) Vlastní hodnocení: 65% Datum vydání: 26.3.2013 Výrobce: Activision Žánr: arkáda Počet hráčů: konzole 1 - 2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 3+ Po sérii úspěšných animovaných […]
  • RESCUE 2: Everyday Heroes23. března 2016 RESCUE 2: Everyday Heroes Někdo má rád střílečky, někdo jezdí kamionem a někteří zase mají rádi simulace. Od simulace reálného života (Sims) se dostáváme k simulaci záchranného systému. Ve hře RESCUE 2: Everyday […]
  • 24. června 2015 Harry Potter for Kinect (Kinect) Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 12.10.2012 Výrobce: Warner Bros Interactive Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Dle námětů […]
  • SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect)12. června 2015 SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect) Únava: 7/10 Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 11.11.2011 Výrobce: THQ Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1-2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 3+ Tato nově vydaná […]
Další naše články...