Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Winona Ryder

Winona Ryder

Winona Laura Horowitz (* 29. říj­na 1971, Winona, Minnesota, USA ), zná­má spí­še pod pro­fe­si­o­nál­ním jmé­nem Winona Ryder je ame­ric­ká hereč­ka.

Svoji kari­é­ru zahá­ji­la v roce 1986. Přestože svůj prv­ní debut zazna­me­na­la již ve čtr­nác­ti letech ve fil­mu Lucas (1986), její prv­ní význam­něj­ší role při­šla až o dva roky poz­dě­ji, kdy ztvár­ni­la posta­vu sebe­vra­žed­né tee­nager­ky Lydie Deetz v čer­né kome­dii Beetlejuice (1988). Po řadě vystou­pe­ní ve fil­mech a tele­viz­ních pořa­dech při­šla role v kul­tov­ním fil­mu Heathers (1989). Velký úspěch zazna­me­na­la ve fil­mu Věk nevin­nos­ti (The Age of Innocence) (1993), za kte­rý byla nomi­no­va­ná na Oscara za ved­lej­ší žen­skou roli a za kte­rý obdr­že­la Zlatý gló­bus. O rok poz­dě­ji byla opět nomi­no­vá­na na Oscara, nyní však v kate­go­rii nej­lep­ší hereč­ka, za ztvár­ně­ní role Jo March ve fil­mu Malé ženy (Little Women) (1994). Známá je rov­něž pro roli ve fil­mu Vetřelec: Vzkříšení (Alien Resurrection) (1997). V roce 2000 obdr­že­la Winona Ryder svou hvězdu na Chodníku slá­vy v Hollywoodu.


Detaily o článku Winona Ryder


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66810 s | počet dotazů: 253 | paměť: 56662 KB. | 02.07.2022 - 05:43:54