Westworld - Trompe L’Oeil (S01E07) - 100 %

West07

Tak sed­mý díl nám při­ne­sl pokra­čo­vá­ní dvou pří­bě­hů. Vrátila se nám Dolores, kte­rá rych­le ces­tu­je ke své­mu cíli. Každý si mys­lí, že je to hlav­ní posta­va pří­bě­hu a že je to nej­dů­le­ži­těj­ší, co mají divá­ci seri­á­lu sle­do­vat. Není tomu tak.

Epizoda vrá­ti­la všech­ny, co si mys­le­li, že jsou jejich teo­rie  správ­ně, na pev­nou zem. Scénáristé se roz­hod­li, že pří­běh potře­bu­je pro­tře­pat a pře­kva­pit. Všichni už čeka­li, že všech­no skon­čí, jak si představovali-dobře, ale bohu­žel, jak se zdá, tomu tak není.

Veškeré teo­rie jsou pryč a začí­ná­me zno­va od začát­ku. Na základ­ní laj­nu, kde v roli hlav­ní­ho útoč­ní­ka sto­jí hlav­ní tvůr­ce par­ku Westworld Dr. Robert Ford, nikdo neví, kolik má v týmu svých spo­lu­hrá­čů a kolik sto­jí ješ­tě na stří­dač­ce.

Proti němu sto­jí vede­ní spo­leč­nos­ti, kte­ré neví  jak dale­ko sahá vliv Forda na zaměst­nan­ce. Nikdo dal­ší než Ford to neví.

Sedmý díl je oprav­du ten nej­lep­ší, co jsem zatím viděl.  Překvapení při­šlo v tu nej­vhod­něj­ší dobu, aby se fanouš­ci nenu­di­li. Některé věci se tím vyře­ši­ly, ale nové záha­dy k vyře­še­ní čeka­jí.

Budu rád sle­do­vat posled­ní tři epi­zo­dy. Tvůrci urči­tě pro pří­běh Dolores při­pra­vi­li dost sluš­ný závěr, aby došla ke své­mu cíli. Není všem úmr­tí a novým odha­le­ním konec.  Ukáže se, kdo z lidí má více živo­tů než jenom jeden.

Ptám se: Žije Arnold? Není ješ­tě mrt­vá labo­rant­ka Elsie Hughes, co se s ní sta­lo? Kdo je ze zaměst­nan­ců také Fordovým výtvo­rem? Je pří­běh Dolores pou­ze v jed­né časo­vé linii, nebo jsou to dva pří­běhy od sebe vzdá­le­né 30 let. A mno­ho dal­ších otá­zek, kte­ré zůsta­ly nevy­ře­še­ny.


Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Westworld


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. […]
  • Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 %28. listopadu 2016 Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 % Tak máme předposlední epizodu z futuristického parku za sebou a čeká nás hodinu a půl dlouhé finále. Tentokrát se jedná o vyplňovací  příběh, který potvrzuje, že na nás čeká nejlepší díl, […]
  • Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %5. prosince 2016 Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na které  jsme čekali. Kdo za vším stojí, co všechno se může stát v parku, kde hlavní atrakcí je svět […]
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […]
  • Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %17. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se […]
  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […]
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […]
  • Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %11. října 2016 Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 % Tak se HBO  rozjíždí. Už má druhý seriál, na který se bude vzpomínat na dlouhou dobu. Je otázkou, zdali bude seriál delší než jednu sezónu, snad jo. Druhý díl Westwordu přinesl už více […]
  • Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo.15. ledna 2020 Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo. V roce 2016 se bratr slavnějšího Christophera Nolana, Jonathan Nolan, rozhodl, že ve spolupráci s autorem Star Treku, Hvězdných Válek VII a seriálu Hrdinové J.J. Abramsem, natočí seriál […]
  • Westworld 1x02 "Chestnut"5. října 2016 Westworld 1x02 "Chestnut" Podívejte se na trailer epizody, která nás bude čekat příští týden - 10.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=MLZxMx8jcpY