Westworld - The Winter Line (S03E02) - A co Maeve? Dokáže se osvobodit ze simulace... simulace... simulace...?

Maeve

Konečně se nám vrá­ti­la dru­há důle­ži­tá posta­va do svě­ta Westwordu. Tím je Maeve, kte­rá má svůj život, ve kte­rém si zaži­la utr­pe­ní ve 2. svě­to­vé vál­ce. Nic ale není tím, co se zdá, a tak její utr­pe­ní kon­čí a díky tajem­né­mu bohá­či se ocit­ne zno­vu ve svě­tě, ve kte­rém začí­ná bojo­vat pro­ti lid­stvu Dolores.

Druhý díl nám při­ne­sl dal­ší důle­ži­té pojít­ko s před­cho­zí sezó­nou a před­sta­vil dal­ší důle­ži­tý prvek v celém pří­bě­hu nebu­de jenom Dolores, ale i dal­ší důle­ži­tí robo­ti, kte­ří se při­klo­ní buď­to na jed­nu stra­nu (s Dolores) nebo k lid­stvu. Nic není jed­no­znač­né, ale urči­tě to nebu­de tako­vé,  jak se zdá. S Dolores nebo bez, to pros­tě bude zají­ma­vé.

Druhý pří­běh epi­zo­dy je pros­tě jed­no­du­chý. Bernand se vra­cí do Westworldu a zís­ká pomoc od dal­ší­ho „spo­lu­ro­bo­ta“, kte­rý byl Fordem vytvo­řen, aby pomohl jak Berdanda, tak Dolores chrá­nit. Postupně si pár věci vyjas­ni­li a ces­tu­jí tam, kde momen­tál­ně (z před­cho­zí­ho dílu těž­ce poško­ze­ná) boju­je pro­ti lid­stvu Dolores.

Druhý díl se zase pove­dl. Tím, že si hlav­ní tvůr­ci a scé­na­ris­té necha­li dva díly na posa­po­ka­lip­tic­ké před­sta­vo­vá­ní hlav­ní postav, co se s nimi sta­lo a za co budou bojo­vat, tak roze­psa­li důle­ži­tou pře­de­hru, kte­rá v oče­ká­vá­ní dal­ších šes­ti dílů umí naml­stat fanouš­ky.

Dle trai­le­rů se urči­tě dočká­me sou­bo­je Dolores a Maeve, ale to urči­tě nebu­de tím hlav­ním, co nás čeká. Vše důle­ži­té si scé­na­ris­té nechá­va­jí na posled­ní díly, a tak se bude­me těšit, s čím nás pře­kva­pít. Oproti před­cho­zí­mu dílu, je to sice o tro­chu slab­ší 75 %. Ale moje hod­no­ce­ní je ovliv­ně­no hlav­ně tím, že oče­ká­vám jed­nu cool epi­zo­du, kte­rá se uká­že tou nej­lep­ší.

Photo © Home Box Office


Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Westworld


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Westworld - The Mother of Exiles (S03E04) - Dočkáme se souboje Dolores vs. Maeve?6. dubna 2020 Westworld - The Mother of Exiles (S03E04) - Dočkáme se souboje Dolores vs. Maeve? Tak už jsme v půlce sezóny. Konečně díl, který stojí za sledování a poprvé jsem si řekl: „OMG – super to jsem nečekal.“ Během prvních třech dílů jsme představili hlavní zápletky série, […]
  • Westworld - The Absence of Field (S03E03) - kdo je Charlotte Hale?2. dubna 2020 Westworld - The Absence of Field (S03E03) - kdo je Charlotte Hale? Všichni víme, že Charlote zemřela. Dolores ji zabila.  Ale kdo je vlastně Charlote v sezóně třetí? To nechám na otevřené. Třetí díl nás vrhl znova do reálného světa, kde jsme nechali […]
  • Westworld - Parce Domine (S03E01) - Dolores je už mimo "svůj park"16. března 2020 Westworld - Parce Domine (S03E01) - Dolores je už mimo "svůj park" První díl nové sezóny? Ano, už je to tady. Seriálový hit posledních čtyř let je zpět a můžeme zase sledovat „válku“ robotů vs. lidstvo. Ihned se seznamujeme s novými postavami, jako je […]
  • Westworld21. května 2019 Westworld Před několika dny vyšel trailer na třetí sezónu seriálu Westworld. Ke stávajícímu hereckému obsazení Evan Rachel Wood, James Marsden, Thandie Newton.. se přidává Aaron Paul, kterého […]
  • Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 %14. listopadu 2016 Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, […]
  • Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %17. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se […]
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […]
  • Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %5. prosince 2016 Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na které  jsme čekali. Kdo za vším stojí, co všechno se může stát v parku, kde hlavní atrakcí je svět […]
  • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. […]
  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […]