Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 %

West09

Tak máme před­po­sled­ní epi­zo­du z futu­ris­tic­ké­ho par­ku za sebou a čeká nás hodi­nu a půl dlou­hé finá­le.

Tentokrát se jed­ná o vypl­ňo­va­cí  pří­běh, kte­rý potvr­zu­je, že na nás čeká nej­lep­ší díl, ve kte­rém se mno­ho věcí vyře­ší. Určitě se obje­ví dal­ší otáz­ky, kte­ré na nás počka­jí k vyře­še­ní v už plá­no­va­né dru­hé sezó­ně.

Tento pří­běh pro­běh­lo něko­lik potvr­ze­ní teo­rií, kte­ré fanouš­ci čeka­li. Příběh se postup­ně vyjas­ňu­je a je jas­né, že si tvůr­ci dali zále­žet na mno­ha pro­vá­za­ných pří­bě­zích, něko­li­ka tajem­ných pře­kva­pe­ní a hlav­ně si dali zále­žet s pro­vá­za­nos­tí navzá­jem pro­po­je­ných pří­bě­hů z minu­los­ti a pří­tom­nos­ti. Hlavním spo­je­ním mezi minu­los­tí - pří­tom­nos­tí a při­pra­vo­va­ným vel­kým pří­bě­hem je „robot­ka“ Dolores, se kte­rou jsme pro­ži­li vět­ši­nu z před­chá­ze­jí­cích dílů. Její pro­vá­za­nost s tvůr­ci, Mužem v čer­ném i s Fordem je v tom­to dílu vyjas­ně­ná.

Představení nové­ho pří­bě­ho­vé linie v robo­tím v par­ku bude urči­tě vel­ko­le­pé, v Maeve se urči­tě pro­je­ví nové napro­gra­mo­va­né vlast­nos­ti a ve spo­leč­nos­ti s novým part­ne­rem, zlým kov­bo­jem (Rodrigo Santoro), udě­lá  v are­á­lu vele­ní futu­ris­tic­ké­ho par­ku něko­lik dal­ších akcí a pře­kva­pe­ní.

Myslím, že nás čeká hod­ně pře­kva­pe­ní a hod­ně akce. Desátý díl bude reží­ro­vat pří­mo Jonathan Nolan, kte­rý se svým bra­t­rem Christopherem Nolanem, pat­ří mezi reži­sér­skou a sce­náris­tic­kou špič­ku.

Těším se na posled­ní epi­zo­du, budu urči­tě dob­ře potě­šen z mno­ha dal­ších pře­kva­pe­ní a neo­če­ká­va­ných činů, o něž se urči­tě posta­rá nejen Maeve, ale zřej­mě i Dolores, kte­rá se od klid­né far­mář­ské dcer­ky, kte­rá se sta­rá pou­ze o svůj zevněj­šek a far­mu své­ho otce, změ­ni­la na drs­nou wes­ter­no­vou ženu, kte­rá sto­jí za nej­vět­ší­mi záha­da­mi par­ku.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09)
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

Více na Kritiky.cz
Jack Palance Jméno Jack Palance je asi většině českých diváků neznámé, ale je to škoda, protože se je...
Ďábel v těle Tak je tu moje další recenze, tentokrát na horor Ďábel v těle (The Devil Inside). Tento horor ...
Geekec Speciál #1 Rekapitulace Zaklínače ...
Naučte své děti říkat L, R, Ř (S logopedkou Luckou) Báječná příručka pro všechny rodiče, kteří chtějí naučit své děti vyslovovat problema...
Simpsonovi - Bart’s Not Dead (S30E01) První díl 30. sezony nám přinesl další rutinní epizodu. Kromě dvou nových hostujících her...

Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Westworld


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 %14. listopadu 2016 Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, […]
  • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. […]
  • Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %5. prosince 2016 Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na které  jsme čekali. Kdo za vším stojí, co všechno se může stát v parku, kde hlavní atrakcí je svět […]
  • Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo.15. ledna 2020 Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo. V roce 2016 se bratr slavnějšího Christophera Nolana, Jonathan Nolan, rozhodl, že ve spolupráci s autorem Star Treku, Hvězdných Válek VII a seriálu Hrdinové J.J. Abramsem, natočí seriál […]
  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […]
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […]
  • Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %17. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se […]
  • Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %11. října 2016 Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 % Tak se HBO  rozjíždí. Už má druhý seriál, na který se bude vzpomínat na dlouhou dobu. Je otázkou, zdali bude seriál delší než jednu sezónu, snad jo. Druhý díl Westwordu přinesl už více […]
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […]
  • Westworld - The Adversary (S01E06)31. října 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) Podívejte se na to, co nás čeká v příběhu během šesté epizody. Premiéra 7.11.2016. https://www.youtube.com/watch?v=QXIiMUaNlLc