Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %

Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %

West03

Tak kon­čí­me prv­ní tře­ti­nu seri­á­lu. Příští týden bude už čtvr­tý díl. Postupně se dozví­dá­me dal­ší lin­ky mno­ho vrstve­né­ho pří­bě­hu kolem zábav­ní­ho par­ku - Westernového měs­teč­ka.

Znovu se vra­cí naši oblí­be­ní robo­ti v čele Dolores. Postupně se dozví­dá­me malin­ka­té drob­nos­ti, kte­ré nám epi­zo­da pěk­ně odvy­prá­ví. Dozvíme se něco o his­to­rii par­ku, kdy zakla­da­tel (Anthony Hopkins), má svá tajem­ství, kte­ré se nemá nikdo dozvě­dět a hlav­ně vede­ní par­ku je ututlá­vá.

Každý den v par­ku začí­ná úpl­ně stej­ně, kou­sek po kous­ku se ale mění. Je to sice hlav­ně zámě­rem stvo­ři­te­lů, ale jak má kaž­dá posta­va svo­ji his­to­rii, kdy byla x-krát zabi­ta, vidě­la co nemě­la, tak se jim zda­jí děsi­vé sny. Některé posta­vy, jsou ale vůči změ­nám v osob­ní his­to­rii méně imun­ní, tak se jim do živo­ta ple­tou sny, kde se mož­ná v před­cho­zích dnech sta­ly doo­prav­dy.

Postupně se v kaž­dé epi­zo­dě dozví­me dal­ší část vět­ší­ho kom­plex­ní­ho pří­bě­hu. Jak malin­ka­té chyb­ky pro­gra­mo­vá­ní v kódu doká­žou malý kou­sek po kous­ku ničit myš­le­ní a ovliv­ňo­vat pova­hu a reak­ce na pří­tom­nost v par­ku.

Není to ale jenom o chy­bách v pro­gra­mo­vá­ní, ale je to i o tom, že někte­ré „chy­by“ jsou do pro­gra­mu zane­se­ny záměr­ně, aby robo­ti byli čím dál lid­ští a doká­za­li rea­go­vat smys­lu­pl­ně­ji a více podob­ně lidem.

Už se těším, kam až tvůr­ci svůj park pove­dou, jest­li se někte­ří robo­ti vzbou­ří, vysvět­lí se smrt Arnolda.

Není to sice nej­lep­ší díl mezi prv­ní­mi tře­mi, ale svo­jí úro­veň si nestá­le drží. Důležité je, že ješ­tě tvůr­ci neod­ha­li­li všech­ny kar­ty, že kaž­dá kos­tič­ka v puzzle, kte­ré se sklá­dá díl po dílu, se nako­nec dosta­ne na správ­né mís­to.

Mimochdem, ten­to díl reží­ro­val Neil Marshall, pro něž je nej­slav­něj­ším fil­mem Centurion, v hlav­ní roli s Michaele Fassbenderem. Je to taky reži­sér jed­no­ho dílu Hry o Trůny - Oheň a voda (S02E09).

Části seriálu:  Westworld


  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Adversary (S01E06)31. října 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) Podívejte se na to, co nás čeká v příběhu během šesté epizody. Premiéra 7.11.2016. https://www.youtube.com/watch?v=QXIiMUaNlLc Posted in Trailery
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %11. října 2016 Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 % Tak se HBO  rozjíždí. Už má druhý seriál, na který se bude vzpomínat na dlouhou dobu. Je otázkou, zdali bude seriál delší než jednu sezónu, snad jo. Druhý díl Westwordu přinesl už více […] Posted in TV Recenze
  • Westworld 1x02 "Chestnut"5. října 2016 Westworld 1x02 "Chestnut" Podívejte se na trailer epizody, která nás bude čekat příští týden - 10.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=MLZxMx8jcpY Posted in Trailery
  • Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo.3. října 2016 Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo. V roce 2016 se bratr slavnějšího Christophera Nolana, Jonathan Nolan, rozhodl, že ve spolupráci s autorem Star Treku, Hvězdných Válek VII a seriálu Hrdinové J.J. Abramsem, natočí seriál […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %5. prosince 2016 Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na které  jsme čekali. Kdo za vším stojí, co všechno se může stát v parku, kde hlavní atrakcí je svět […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 %28. listopadu 2016 Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 % Tak máme předposlední epizodu z futuristického parku za sebou a čeká nás hodinu a půl dlouhé finále. Tentokrát se jedná o vyplňovací  příběh, který potvrzuje, že na nás čeká nejlepší díl, […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,27831 s | počet dotazů: 215 | paměť: 54582 KB. | 28.11.2021 - 07:14:44