Westworld - S02E06: Phase Space - 50 %

WEsS02E07

Tak už jsem za půl­kou. Každý díl se postup­ně při­bli­žu­je k finá­lo­vé epi­zo­dě. Děj ale při­ná­ší epi­zo­du tro­chu nud­nou. Maeve dál pokro­či­la ke své dce­ři, William zno­vu boju­je o život, a co Bernard? Ten nám při­ná­ší dal­ší pře­kva­pe­ní.

Pouze jed­na z linek pří­bě­hu v této epi­zo­dě nepři­ná­ší nudu. Bernand se svo­jí spo­leč­ni­cí, kte­rou v před­cho­zím díle zachrá­nil a v prv­ní sezó­ně málem zabil, při­ná­ší tro­chu vzru­še­ní až do posled­ní sekun­dy. Nudná pasáž ostat­ních linií oprav­du pře­kva­pu­je.

Dolores už není tou, co býva­la, byla dost zají­ma­vá, ale teď se z ní sta­la pou­ze bojov­ni­ce za prá­va robo­tů a chce své stvo­ři­te­le zabít. Její part­ner Teddy už je „po pře­mě­ně“ tím zlým, jak si ona přá­la.

Maeve sice došla ke kon­ci své ces­ty, přes nud­nou odboč­ku v Japonsku se dosta­la ke své dce­ři a zjis­ti­la, jak je to vlast­ně s její ces­tou.

No nevím, dou­fám, že nám posled­ních něko­lik epi­zod při­ne­se o dost vet­ší zába­vu a ode­mče­ní skry­té­ho obsa­hu, jinak budu muset nadá­vat na dva nej­dů­le­ži­těj­ší pří­běhy. Dolores a Maeve už nema­jí co při­nést a už si při­pa­dám jako tro­tl, že si mys­lím, že už jsou tyto „výtvo­ry“ dost nud­né.

Bernardova linie při­ná­ší hod­ně pře­kva­pe­ní ve spo­ji­tos­ti s hlav­ní tvůr­cem Fordem a budu rád sle­do­vat, kam vlast­ně Ford zašel, aby nemoh­la unik­nout žád­ná data o výtvo­rech mimo park. Jak to tak postup­ně vypa­dá, při­pra­vil pro své spo­leč­ní­ky mno­ho pře­kva­pe­ní, aby zame­zil úni­ku dat. Vzpoura výtvo­rů, si mys­lím, je totiž jenom zámin­ka k tomu, aby mohl celý park s výtvo­ry zni­čit, včet­ně veš­ke­rých dat.

Nebudu ani zmi­ňo­vat Williamovu ces­tu, potkal svo­ji dce­ru a nic pro jeho pří­běh se nesta­lo. Jenom pokro­čil v par­ku dále.

Bohužel to je nej­slab­ší epi­zo­da této sezó­ny.


Děkuji Karolíně Kobližkové za korek­tor­ské prá­ce.


Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Westworld


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Westworld - S02E03: Virtù e Fortuna - 70 %7. května 2018 Westworld - S02E03: Virtù e Fortuna - 70 % Zase po týdnu a dál udržuje kvalitu, jak by asi seriál měl. Ale momentálně je třetí díl trochu slabší. O výtvorech víme už vše, a tak nás můžou tvůrci překvapit jenom dalšími novými […]
  • Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 %18. června 2018 Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 % A co říct? Předposlední díl nám znovu doplnil důležité informace o tom, co všechno zůstalo skryto před očima diváků a fanoušků. Hlavní postavou je tentokrát William, od jehož příběhu se […]
  • Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 %14. listopadu 2016 Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, […]
  • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. […]
  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […]
  • Westworld - S02E02: Reunion - 85 %30. dubna 2018 Westworld - S02E02: Reunion - 85 % Druhý díl druhé sezóny je pro mě překvapením. Konečně jsme se dozvěděli další věci ohledně historie Williama a Dolores a úplně mě to překvapuje, co všechno pro nás tvůrci vymysleli. Druhá […]
  • Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %5. prosince 2016 Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na které  jsme čekali. Kdo za vším stojí, co všechno se může stát v parku, kde hlavní atrakcí je svět […]
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […]
  • Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %17. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se […]
  • Westworld - S02E07: Les Ecorches - 95 %4. června 2018 Westworld - S02E07: Les Ecorches - 95 % Jak jsem psal v recenzích předchozích dílů, tak jsem dlouho čekal, až další díl bude zas ten vynikající Westworld, jak si představuji. Už jsem se dočkal. Konečně to je přesně to, co tvůrci […]