Westworld - S02E03: Virtù e Fortuna - 70 %

WesS02E03

Zase po týd­nu a dál udr­žu­je kva­li­tu, jak by asi seri­ál měl. Ale momen­tál­ně je tře­tí díl tro­chu slab­ší. O výtvo­rech víme už vše, a tak nás můžou tvůr­ci pře­kva­pit jenom dal­ší­mi nový­mi myš­len­ka­mi.
Tentokrát nám popr­vé ze 13 dílů před­sta­vi­li dal­ší svět, Afriku, kde cho­dí návštěv­ní­ci zabí­jet afric­kou pří­ro­du. Krátké před­sta­ve­ní hlav­ní „afric­ké“ hrdin­ky a šup zno­va do sou­bo­je mezi vzbou­ři­lý­mi výtvo­ry a návštěv­ní­ky.
Docela rád bych hlav­ní hrdin­ku z afric­ké čás­ti zno­va viděl, i když tuší­me, že je to jenom tako­vá leh­ká výplň mezi hlav­ní­mi body pří­bě­hu. Dolores zno­va postou­pi­la ve své ces­tě ke svo­bo­dě a postup­ně se dozví­me i tro­chu infor­ma­cí o Bernadovi a nej­dů­le­ži­těj­ším bodu 2. série. Tím je zís­ká­ní dat z otce Dolores - Petera Abernathyho, kte­rý slou­ží jako středo­bod série pro lid­skou část Westwordu.
Pro výtvo­ry je stá­le ta nej­dů­le­ži­těj­ší, i když o nad­vlá­du stá­le boju­je, Dolores, ale není tak jas­né, jak bude pokra­čo­vat. Během této epi­zo­dy se dozví­me i to, že ji pře­stá­vá poslou­chat její milý Teddy, kte­rý už začí­ná mít čím dál méně jas­no, proč vlast­ně dělá, to co dělá.
Třetí díl je tako­vý klid­něj­ší, než jsem čekal. S pří­bě­hem je to tro­chu slab­ší, než před­cho­zí epi­zo­dy. Sice se dozví­me o dal­ší sek­ci par­ku, ve kte­ré také došlo ke vzpou­ře výtvo­rů, ale stá­le jsou tři lin­ky, Dolores, Bernard a Maeve.
Už se ale těším na dal­ší epi­zo­du. Snad se dozví­me i o dal­ších sek­cích v par­ku ve kte­rých došlo ke vzpou­ře. Snad se hlav­ní lid­ské posta­vy doži­jí kon­ce. Nebo snad mají pro nás tvůr­ci při­pra­ve­ny něja­ké nové (nezná­mé) výtvo­ry v rám­ci zná­mých lidí? Budu moc rád za dal­ší pře­kva­pe­ní.


Děkuji Karolíně Kobližkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Westworld


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Westworld - Journey Into Night (S02E01) - 95 %24. dubna 2018 Westworld - Journey Into Night (S02E01) - 95 % Po dlouhém čekání se nám splnilo přání. Pokračování jednoho z nejlepších seriálů HBO nás dneska večer dostalo. Nový příběh, nový scénář a nové zápletky. Jak už asi víme, tak se výtvory […]
  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […]
  • Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %17. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se […]
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […]
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […]
  • Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %11. října 2016 Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 % Tak se HBO  rozjíždí. Už má druhý seriál, na který se bude vzpomínat na dlouhou dobu. Je otázkou, zdali bude seriál delší než jednu sezónu, snad jo. Druhý díl Westwordu přinesl už více […]
  • Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo.15. ledna 2020 Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo. V roce 2016 se bratr slavnějšího Christophera Nolana, Jonathan Nolan, rozhodl, že ve spolupráci s autorem Star Treku, Hvězdných Válek VII a seriálu Hrdinové J.J. Abramsem, natočí seriál […]
  • Westworld 1x02 "Chestnut"5. října 2016 Westworld 1x02 "Chestnut" Podívejte se na trailer epizody, která nás bude čekat příští týden - 10.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=MLZxMx8jcpY
  • Westworld - The Adversary (S01E06)31. října 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) Podívejte se na to, co nás čeká v příběhu během šesté epizody. Premiéra 7.11.2016. https://www.youtube.com/watch?v=QXIiMUaNlLc
  • Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 %14. listopadu 2016 Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, […]