Kritiky.cz > TV Recenze > Westworld - S02E02: Reunion - 85 %

Westworld - S02E02: Reunion - 85 %

WestRec

Druhý díl dru­hé sezó­ny je pro mě pře­kva­pe­ním. Konečně jsme se dozvě­dě­li dal­ší věci ohled­ně his­to­rie Williama a Dolores a úpl­ně mě to pře­kva­pu­je, co všech­no pro nás tvůr­ci vymys­le­li.
Druhá epi­zo­da nám uká­že dvě časo­vé linie. Cestu Dolores k vysvo­bo­ze­ní a Williamovu ces­tu k záchra­ně a úpl­ný začá­tek toho, jak se dostal William k tomu, že se stal hlav­ním spon­zo­rem celé­ho par­ku.
Celkové zpra­co­vá­ní mě pře­kva­pi­lo, tolik nových infor­ma­cí, aniž by se muse­lo něco stát. Hlavní posta­vy děla­jí přes­ně to, co jsme od nich oče­ká­va­li, a dozví­dá­me se o nich ješ­tě víc infor­ma­cí. Tajemný Ford zno­vu pře­kva­pil, co vlast­ně při­pra­vil za nový level hry. Nejen pro Dolores a její par­tu, pro Maeve a její dru­ži­nu, ale i pro samot­né­ho Williama, pro kte­ré­ho při­pra­vil Ford ješ­tě těž­ší ces­tu, než čekal.
Celá herec­ká sesta­va v čele s Dolores už váž­ně do svých postav napros­to vlo­ži­la srd­ce. Evan Rachel Wood má oprav­du tež­ký úkol hrát jak his­to­ric­ký (naiv­ní), tak budou­cí (tem­ný a vra­žed­ný) výtvor, kte­rý boju­je za svo­ji budouc­nost.
William Eda Harrise oprav­du potře­bu­je toho správ­né­ho tvrďá­ka, kte­ré­ho pro­stře­dí Westworldu změ­ní a vybrou­sí až na kost. To slav­ný herec (ve dru­hé sezó­ně nej­slav­něj­ší) zvlá­dl bez pro­blé­mů.
Tentokrát se jed­ná o tichou a intim­ní epi­zo­du, kte­rá ze seri­á­lu vyční­vá, žád­né hluč­né scé­ny, žád­ná hla­si­tá hud­ba, spí­še tem­né ticho před bou­ří s mno­ha infor­ma­ce­mi, kte­ré nás zasvě­tí do tem­né his­to­rie par­ku.


Děkuji Karolíně Kobližkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

  • Westworld - S02E03: Virtù e Fortuna - 70 %7. května 2018 Westworld - S02E03: Virtù e Fortuna - 70 % Zase po týdnu a dál udržuje kvalitu, jak by asi seriál měl. Ale momentálně je třetí díl trochu slabší. O výtvorech víme už vše, a tak nás můžou tvůrci překvapit jenom dalšími novými […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Journey Into Night (S02E01) - 95 %24. dubna 2018 Westworld - Journey Into Night (S02E01) - 95 % Po dlouhém čekání se nám splnilo přání. Pokračování jednoho z nejlepších seriálů HBO nás dneska večer dostalo. Nový příběh, nový scénář a nové zápletky. Jak už asi víme, tak se výtvory […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %5. prosince 2016 Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na které  jsme čekali. Kdo za vším stojí, co všechno se může stát v parku, kde hlavní atrakcí je svět […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 %18. června 2018 Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 % A co říct? Předposlední díl nám znovu doplnil důležité informace o tom, co všechno zůstalo skryto před očima diváků a fanoušků. Hlavní postavou je tentokrát William, od jehož příběhu se […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - S02E05: Akane No Mai - 80 %21. května 2018 Westworld - S02E05: Akane No Mai - 80 % Co nám přineslo prvních pět epizod? Hodně novinek, hodně herců a taky hodně toho, co vlastně čekáme od seriálového hitu. Poslední díl první poloviny nás znova přenesl do příběhu dvou […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 %14. listopadu 2016 Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 %28. listopadu 2016 Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 % Tak máme předposlední epizodu z futuristického parku za sebou a čeká nás hodinu a půl dlouhé finále. Tentokrát se jedná o vyplňovací  příběh, který potvrzuje, že na nás čeká nejlepší díl, […] Posted in TV Recenze

Ohodnoťte článek


Části seriálu:  WestworldOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...