Westworld - Parce Domine (S03E01) - Dolores je už mimo „svůj park“

Dolores

První díl nové sezó­ny? Ano, už je to tady. Seriálový hit posled­ních čtyř let je zpět a může­me zase sle­do­vat „vál­ku“ robo­tů vs. lid­stvo.

Ihned se sezna­mu­je­me s nový­mi posta­va­mi, jako je mecha­nik Caleb Nichols (Aaron Paul), a pokra­ču­je­me v pří­bě­hu nej­slav­něj­ší „robot­ky“ Dolores, kte­rá se od prv­ní­ho dílu v roce 2016 úpl­ně osa­mo­stat­ni­la a utek­la se svo­jí par­tou nej­bliž­ších do reál­né­ho svě­ta.

Třetí sezó­na se popr­vé vrh­la mimo Westworld, a tak si koneč­ně užít naší blíz­ké budouc­nos­ti. Jak nás tech­ni­ka změ­ní a jak doká­že­me změ­nit svůj život k lep­ší­mu, pří­pad­ně k hor­ší­mu, pod­le toho, jak sek naší Zemi  cho­vá­te.

Letošní úvod­ní hodi­na je hlav­ně o před­sta­ve­ní hlav­ní záplet­ky, kdy se Dolores oci­tá v pře­tech­no­i­zo­va­ném svě­tě a díky zku­še­nos­tem z par­ku doká­že pře­žít, zís­kat pozi­ci pro útok na nej­slab­ší mís­ta. Její tou­ha je dost vel­ká, a tak své kro­ky peč­li­vě plá­nu­je a i přes mrt­vo­ly (jak už asi víte z před­cho­zích dvou sezón) jde za svým cílem.

Tentokrát si v epi­zo­dě uži­je­me jenom dvou důle­ži­tých pří­bě­hů, ten Doloritin a Bernadův. Ostatní posta­vy z před­cho­zích epi­zod se neob­je­vu­jí, spí­še jde hlav­ně o před­sta­ve­ní oprav­do­vé­ho sku­teč­né­ho svě­ta, jeho funkč­nos­ti a jak lidé jsou závis­lí na jejich tech­no­lo­gii. A v prv­ní epi­zo­dě si uži­je­me i něko­lik slav­ných cameí (Thomas Kretschmann, Marshawn Lynch…)

Hlavní tvůr­ci Lisa Joy a Jonathan Nolan doko­na­le vytvo­ři­li moder­ní svět a vytvo­ři­li pří­běh, kte­rý svo­jí kru­tou rea­li­tou doká­že pře­kva­pit. Vynaložené mili­o­ny na jed­not­li­vou epi­zo­du jsou vidět, a tak funkč­nost svě­ta a posta­ve­ní postav v pří­bě­hu jsou těměř doko­na­lé.

Vím, že se jed­ná o prv­ní díl z pou­ze osmi a tak urči­tě nesmím hod­no­tit jako doko­na­lé dílo, ale urči­tě svých 80 % dosta­ne, pro­to­že jsem dostal úvod­ní před­sta­ve­ní osmi-dílné série, jak jsem čekal.


Foto: © 2020 HBO. All rights reser­ved.


Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Westworld


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Westworld - The Absence of Field (S03E03) - kdo je Charlotte Hale?2. dubna 2020 Westworld - The Absence of Field (S03E03) - kdo je Charlotte Hale? Všichni víme, že Charlote zemřela. Dolores ji zabila.  Ale kdo je vlastně Charlote v sezóně třetí? To nechám na otevřené. Třetí díl nás vrhl znova do reálného světa, kde jsme nechali […]
  • Westworld - The Winter Line (S03E02) - A co Maeve? Dokáže se osvobodit ze simulace... simulace... simulace...?23. března 2020 Westworld - The Winter Line (S03E02) - A co Maeve? Dokáže se osvobodit ze simulace... simulace... simulace...? Konečně se nám vrátila druhá důležitá postava do světa Westwordu. Tím je Maeve, která má svůj život, ve kterém si zažila utrpení ve 2. světové válce. Nic ale není tím, co se zdá, a tak […]
  • Westworld21. května 2019 Westworld Před několika dny vyšel trailer na třetí sezónu seriálu Westworld. Ke stávajícímu hereckému obsazení Evan Rachel Wood, James Marsden, Thandie Newton.. se přidává Aaron Paul, kterého […]
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […]
  • Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %5. prosince 2016 Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na které  jsme čekali. Kdo za vším stojí, co všechno se může stát v parku, kde hlavní atrakcí je svět […]
  • Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo.15. ledna 2020 Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo. V roce 2016 se bratr slavnějšího Christophera Nolana, Jonathan Nolan, rozhodl, že ve spolupráci s autorem Star Treku, Hvězdných Válek VII a seriálu Hrdinové J.J. Abramsem, natočí seriál […]
  • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. […]
  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […]
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […]
  • Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %11. října 2016 Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 % Tak se HBO  rozjíždí. Už má druhý seriál, na který se bude vzpomínat na dlouhou dobu. Je otázkou, zdali bude seriál delší než jednu sezónu, snad jo. Druhý díl Westwordu přinesl už více […]