Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %

Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %

WestWorld04

Tak se nám uběh­ly ve Westworldu už dvě pěti­ny seri­á­lu. (4. díl z 10). Příběh postup­ně jde dál kus po kusu. Postupně se dostá­vá­me na dno pro­blé­mu. Nejdůležitější robo­ti stá­le žijí, nejsou vypnu­tí a za tem­ný­mi zdmi kom­ple­xu se při­pra­vu­je tajem­ná záplet­ka, do kte­ré jsou zaple­te­ni nejen tvůr­ci par­ku z divo­ké­ho zápa­du, ale i někte­ří vyvo­le­ní robo­ti, kte­rým je umož­ně­no pře­kro­čit své pro­gra­mo­vá­ní.

Čtvrtý díl je výpl­ňo­vým dílem, život ve Westwordu jde postup­ně kou­sek po kous­ku tem­né­ho kon­ce. Dolores je oprav­du ta vyvo­le­ná, kte­ré je umož­ně­no zajít za své pro­gra­mo­vá­ní. Tou dru­hou, kte­rá postup­ně zjiš­ťu­je, že svět kolem ní není, tako­vý jaký se zdá, má tem­né můry, kte­ré jí způ­so­bi­li před­cho­zí smr­ti, je Maeve Millay (Thandie Newton). Ta se už pár krát dosta­la mimo svůj zábav­ný park, tak má svá tem­ná přá­ní, kte­ré bude chtít vyře­šit.

Postupně se dostá­vá­me i tomu, za čím prah­ne tajem­ný „Muž v čer­ném“, dozví­me se i to, kdo to vlast­ně je a proč se sna­ží zni­čit půl­ku robo­tí­ho par­ku, za čím a za kým jde.

A jak to vlast­ně vůbec  je? Za robo­tí­mi výpad­ky a vše­mož­né tem­né sny hod­ných postav sto­jí zakla­da­tel par­ku, kte­rý se sna­ží malý kou­sek po kous­ku dostat k tomu, aby nezů­sta­lo záha­dou, jak jeho dáv­ný spo­lu­tvůr­ce, tajem­ný Arnold, v par­ku umřel. Připravuje pro­to tajem­né pří­bě­ho­vé lin­ky, o kte­rých nikdo neví. K vyře­še­ní tajem­né­ho laby­rin­tu postup­ně jdou jak Dolores i Muž v čer­ném, kte­rý si uží­vá svo­jí dovo­le­nou.

Nesmíme zapo­me­nout i na dvo­ji­ci part­ne­rů Bernarda Lowe  a Theresy Cullen, kte­ří svůj vztah před veřej­nos­tí zata­ju­jí a jdou si navzá­jem po krku.

Čím mně ten­to díl zau­jal? Dozvěděli jsme se něko­lik nových infor­ma­cí do sklá­dač­ky, kte­rá nám zapad­ne a v posled­ních dílech.  Hodně důle­ži­tých věcí se udá­lo, přes­to­že to byl tro­cha vypl­ňo­va­cí díl, kde se nic moc zásad­ní­ho neu­dá­lo. Žádné mrt­vo­ly, žád­ná pře­kva­pe­ní, spí­še postup kou­sek po kous­ku v pří­bě­hu.

Mimochodem, pře­mýš­lel jsem, kdo dal­ší se obje­vil v herec­kém slo­že­ní seri­á­lu? Až teď jsem to obje­vil, tím je princ Kaspian ->  Ben Barnes.

Části seriálu:  Westworld


  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Adversary (S01E06)31. října 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) Podívejte se na to, co nás čeká v příběhu během šesté epizody. Premiéra 7.11.2016. https://www.youtube.com/watch?v=QXIiMUaNlLc Posted in Trailery
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %17. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %11. října 2016 Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 % Tak se HBO  rozjíždí. Už má druhý seriál, na který se bude vzpomínat na dlouhou dobu. Je otázkou, zdali bude seriál delší než jednu sezónu, snad jo. Druhý díl Westwordu přinesl už více […] Posted in TV Recenze
  • Westworld 1x02 "Chestnut"5. října 2016 Westworld 1x02 "Chestnut" Podívejte se na trailer epizody, která nás bude čekat příští týden - 10.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=MLZxMx8jcpY Posted in Trailery
  • Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo.3. října 2016 Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo. V roce 2016 se bratr slavnějšího Christophera Nolana, Jonathan Nolan, rozhodl, že ve spolupráci s autorem Star Treku, Hvězdných Válek VII a seriálu Hrdinové J.J. Abramsem, natočí seriál […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %5. prosince 2016 Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na které  jsme čekali. Kdo za vším stojí, co všechno se může stát v parku, kde hlavní atrakcí je svět […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 %28. listopadu 2016 Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 % Tak máme předposlední epizodu z futuristického parku za sebou a čeká nás hodinu a půl dlouhé finále. Tentokrát se jedná o vyplňovací  příběh, který potvrzuje, že na nás čeká nejlepší díl, […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46254 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53001 KB. | 23.10.2021 - 18:56:56