Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %

Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %

West05

Že by půl­ka? No zkla­má­ní, ano už jsme za půl­kou. Od před­cho­zí­ho dílu, kdy jsme se dozvě­dě­li něko­lik důle­ži­tých věcí, ale nic moc se v pří­bě­hu neu­dá­lo, si pro nás tvůr­ci při­pra­vi­li díl, kdy se zas nedo­zví­me žád­né nové věci, ale pří­běh zno­vu popo­běh­ne k cílo­vé­mu fini­ši.

Jako kaž­dá půl­ka seri­á­lu nám i ten­to díl zno­va při­ne­sl zába­vu, něko­lik pře­stře­lek, ale samo­zřej­mě i něko­lik nových pře­kva­pe­ní.

Sledujeme hlav­ní posta­vu robot­ku Dolores, jak se svým lid­ským par­ťá­kem při­jde do tem­né­ho měs­ta hří­chu, aby se svý­mi skry­tý­mi vzpo­mín­ka­mi, kte­ré jsou dost skry­ty pod hro­ma­dou upda­tů, posu­nu­la zase o dost dále ve svém živo­tě.

Jak už asi už víte, Dolores je jedi­neč­ná, a tak se poma­lu, kou­sek po kous­ku, dostá­vá od hod­né far­má­řo­vy dcer­ky k akč­ní ženě wes­ter­no­vé­ho zápa­du. Její důle­ži­tá funk­ce v pří­bě­hu je stá­le více a více upřed­nost­ňo­vá­na. Jde za cílem, o kte­rém ješ­tě vůbec neví, se stej­nou zarpu­ti­los­tí, jako tajem­ný muž v čer­ném. Dolores i tajem­ný zákaz­ník par­ku poma­lu jdou za stej­ným kon­cem. Chtějí vyře­šit záha­du, kte­rá se ode­hrá­la před více než 30 lety.

Nesmíme zapo­me­nout i na nově obje­ve­né spik­nu­tí, ve vede­ní par­ku, kte­ré urči­tě bude mít i něja­kou dohru v násle­du­jí­cích dílech. Připomenout bych měl i epi­zo­du řez­ní­ků „opra­vá­řů“, kte­ří kaž­dou noc neu­stá­le opra­vu­jí zni­če­né robo­ty, aby je vrá­ti­li buď­to na stej­né mís­to v pří­bě­hu, nebo pro pat­řič­né­ho robo­ta našli novou roli v nové vybu­do­va­ném pří­bě­hu.

Pátý díl je stá­le vyni­ka­jí­cí, těž­ko na se něm hle­da­jí chy­by, pří­běh Dolores i dal­ší postav se posu­nul o mís­to a čas dále, je otáz­kou tvůr­ci ješ­tě při­jdou, vel­mi se na to těším, pro­to­že tajem­stvích je stá­le ješ­tě moc a kar­ty tvůr­ci odkrý­va­jí straš­ně málo. Každý díl odkry­je jenom jeden až dva díl­ky, kte­ré se v posled­ním díle posu­nou do doko­na­lé záplet­ky. Podezírám tvůr­ce, že si urči­tě necha­jí něja­ké odpo­vě­di pro nezod­po­vě­ze­né otáz­ky až do nové sezó­ny, pro­to­že těž­ko odkry­jí všech­ny trum­fy pou­ze v prv­ní sezó­ně. Na 11. díl se těším, i když na něj budu muset čekat urči­tě zase 10 měsí­ců do příští­ho roku.

A otáz­ka pro fan­dy seri­á­lu, má v pří­bě­hu vět­ší úlo­hu malý kluk? Zatím se obje­vil 2x, ale doce­la dob­ře pod­po­řil pří­běh. Je to robot nebo jenom člo­věk?

Části seriálu:  Westworld


  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Adversary (S01E06)31. října 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) Podívejte se na to, co nás čeká v příběhu během šesté epizody. Premiéra 7.11.2016. https://www.youtube.com/watch?v=QXIiMUaNlLc Posted in Trailery
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %17. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %11. října 2016 Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 % Tak se HBO  rozjíždí. Už má druhý seriál, na který se bude vzpomínat na dlouhou dobu. Je otázkou, zdali bude seriál delší než jednu sezónu, snad jo. Druhý díl Westwordu přinesl už více […] Posted in TV Recenze
  • Westworld 1x02 "Chestnut"5. října 2016 Westworld 1x02 "Chestnut" Podívejte se na trailer epizody, která nás bude čekat příští týden - 10.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=MLZxMx8jcpY Posted in Trailery
  • Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo.3. října 2016 Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo. V roce 2016 se bratr slavnějšího Christophera Nolana, Jonathan Nolan, rozhodl, že ve spolupráci s autorem Star Treku, Hvězdných Válek VII a seriálu Hrdinové J.J. Abramsem, natočí seriál […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %5. prosince 2016 Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na které  jsme čekali. Kdo za vším stojí, co všechno se může stát v parku, kde hlavní atrakcí je svět […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 %28. listopadu 2016 Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 % Tak máme předposlední epizodu z futuristického parku za sebou a čeká nás hodinu a půl dlouhé finále. Tentokrát se jedná o vyplňovací  příběh, který potvrzuje, že na nás čeká nejlepší díl, […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,48016 s | počet dotazů: 204 | paměť: 55599 KB. | 28.01.2022 - 20:45:41