Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %

West05

Že by půl­ka? No zkla­má­ní, ano už jsme za půl­kou. Od před­cho­zí­ho dílu, kdy jsme se dozvě­dě­li něko­lik důle­ži­tých věcí, ale nic moc se v pří­bě­hu neu­dá­lo, si pro nás tvůr­ci při­pra­vi­li díl, kdy se zas nedo­zví­me žád­né nové věci, ale pří­běh zno­vu popo­běh­ne k cílo­vé­mu fini­ši.

Jako kaž­dá půl­ka seri­á­lu nám i ten­to díl zno­va při­ne­sl zába­vu, něko­lik pře­stře­lek, ale samo­zřej­mě i něko­lik nových pře­kva­pe­ní.

Sledujeme hlav­ní posta­vu robot­ku Dolores, jak se svým lid­ským par­ťá­kem při­jde do tem­né­ho měs­ta hří­chu, aby se svý­mi skry­tý­mi vzpo­mín­ka­mi, kte­ré jsou dost skry­ty pod hro­ma­dou upda­tů, posu­nu­la zase o dost dále ve svém živo­tě.

Jak už asi už víte, Dolores je jedi­neč­ná, a tak se poma­lu, kou­sek po kous­ku, dostá­vá od hod­né far­má­řo­vy dcer­ky k akč­ní ženě wes­ter­no­vé­ho zápa­du. Její důle­ži­tá funk­ce v pří­bě­hu je stá­le více a více upřed­nost­ňo­vá­na. Jde za cílem, o kte­rém ješ­tě vůbec neví, se stej­nou zarpu­ti­los­tí, jako tajem­ný muž v čer­ném. Dolores i tajem­ný zákaz­ník par­ku poma­lu jdou za stej­ným kon­cem. Chtějí vyře­šit záha­du, kte­rá se ode­hrá­la před více než 30 lety.

Více na Kritiky.cz
Podzim v trojské botanické zahradě bude hýřit barvami - Venkovní expozice se promění v pohádkový svět plný dýní a květin S příchodem podzimu se do Botanické zahrady hl. m. Prahy opět vrátí oblíbené dýně.  Už ...
TATI KUP MI SLONA! od Jiřího Žáčka TATI KUP MI SLONA! od Jiřího Žáčka Máte-li rádi veselé básničky, a nejen o Praze, zkuste ...
Lucifer | 4. série | Návrat démonického sympaťáka! ...
Bunkr smrti (Outpost) Psí vojáci, R-Point, Shock Waves – tak se dá ve zkratce charakterizovat nový britský film, o ...
Příběh žraloka - A tak tu máme další animák. Po fenomenálním úspěchu Shreka 2 se americké studio DreamWorks pokouší dobýt srdce mladých ...

Nesmíme zapo­me­nout i na nově obje­ve­né spik­nu­tí, ve vede­ní par­ku, kte­ré urči­tě bude mít i něja­kou dohru v násle­du­jí­cích dílech. Připomenout bych měl i epi­zo­du řez­ní­ků „opra­vá­řů“, kte­ří kaž­dou noc neu­stá­le opra­vu­jí zni­če­né robo­ty, aby je vrá­ti­li buď­to na stej­né mís­to v pří­bě­hu, nebo pro pat­řič­né­ho robo­ta našli novou roli v nové vybu­do­va­ném pří­bě­hu.

Pátý díl je stá­le vyni­ka­jí­cí, těž­ko na se něm hle­da­jí chy­by, pří­běh Dolores i dal­ší postav se posu­nul o mís­to a čas dále, je otáz­kou tvůr­ci ješ­tě při­jdou, vel­mi se na to těším, pro­to­že tajem­stvích je stá­le ješ­tě moc a kar­ty tvůr­ci odkrý­va­jí straš­ně málo. Každý díl odkry­je jenom jeden až dva díl­ky, kte­ré se v posled­ním díle posu­nou do doko­na­lé záplet­ky. Podezírám tvůr­ce, že si urči­tě necha­jí něja­ké odpo­vě­di pro nezod­po­vě­ze­né otáz­ky až do nové sezó­ny, pro­to­že těž­ko odkry­jí všech­ny trum­fy pou­ze v prv­ní sezó­ně. Na 11. díl se těším, i když na něj budu muset čekat urči­tě zase 10 měsí­ců do příští­ho roku.

A otáz­ka pro fan­dy seri­á­lu, má v pří­bě­hu vět­ší úlo­hu malý kluk? Zatím se obje­vil 2x, ale doce­la dob­ře pod­po­řil pří­běh. Je to robot nebo jenom člo­věk?


Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Části seriálu:  Westworld


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %11. října 2016 Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 % Tak se HBO  rozjíždí. Už má druhý seriál, na který se bude vzpomínat na dlouhou dobu. Je otázkou, zdali bude seriál delší než jednu sezónu, snad jo. Druhý díl Westwordu přinesl už více […]
  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […]
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […]
  • Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %17. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se […]
  • Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo.15. ledna 2020 Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo. V roce 2016 se bratr slavnějšího Christophera Nolana, Jonathan Nolan, rozhodl, že ve spolupráci s autorem Star Treku, Hvězdných Válek VII a seriálu Hrdinové J.J. Abramsem, natočí seriál […]
  • Westworld - The Adversary (S01E06)31. října 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) Podívejte se na to, co nás čeká v příběhu během šesté epizody. Premiéra 7.11.2016. https://www.youtube.com/watch?v=QXIiMUaNlLc
  • Westworld 1x02 "Chestnut"5. října 2016 Westworld 1x02 "Chestnut" Podívejte se na trailer epizody, která nás bude čekat příští týden - 10.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=MLZxMx8jcpY
  • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. […]
  • Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 %14. listopadu 2016 Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, […]
  • Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 %28. listopadu 2016 Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 % Tak máme předposlední epizodu z futuristického parku za sebou a čeká nás hodinu a půl dlouhé finále. Tentokrát se jedná o vyplňovací  příběh, který potvrzuje, že na nás čeká nejlepší díl, […]