Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %

Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %

West 1

Tak se HBO  roz­jíž­dí. Už má dru­hý seri­ál, na kte­rý se bude vzpo­mí­nat na dlou­hou dobu. Je otáz­kou, zda­li bude seri­ál del­ší než jed­nu sezó­nu, snad jo.

Druhý díl Westwordu při­ne­sl už více drob­nos­tí z továr­ny na robo­ty, poma­lé kous­ky něče­ho vět­ší­ho, aby se lidi, kte­ří seri­ál v tele­vi­zi sle­du­jí, moh­li podí­vat pod poklič­ku továr­ny. Jak se pro­gra­mu­jí, vytvá­ře­jí a rese­tu­jí atrak­ce ve vel­kém par­ku.

V par­ku se samo­zřej­mě ode­hrá­va­jí kaž­do­den­ní pří­běhy jed­not­li­vých robo­tů, od jed­not­li­vých pis­tol­ní­ků, pro­sti­tu­tek a té nej­ví­ce slav­né robot­ky Dolores.

V kaž­dém robo­tu poma­lu klí­čí malý počí­ta­čo­vý vir, kte­rý urči­tě v posled­ních dílech této série hod­ně zame­tá s pří­bě­hem. Prozatím jsme ale nevi­dě­li žád­né lid­ské smr­ti, bohu­žel jedi­ní, kte­ří umí­ra­jí, jsou robo­ti, kte­ré lze vyre­se­to­vat a opra­vit.

Znovu rádi vidí­me 3. herec­kou hvězdu seri­á­lu Jamese Marsdena, kte­rý hra­je „oblí­be­né­ho“ robo­ta pis­tol­ní­ka, kte­ré­ho v kaž­dém díle mini­mál­ně 2x zabi­jí. Tentokrát se nepo­tkal se svo­jí oblí­be­nou Dolores, kte­rá se momen­tál­ně kaž­dou epi­zo­du tro­cha při­bli­žu­je k odha­le­ní prav­dy.

Za prav­dou postu­pu­je i tajem­ný Muž v čer­ném (Ed Harris), kte­rý zase poza­bí­jí desít­ky wes­ter­no­vých robo­tů, aby se dostal k dal­ší­mu dílu sklá­dač­ky k cíli, ke kte­ré­mu svě­řu­je.

Druhý díl je o tro­chu slab­ší epi­zo­dou z kom­ple­xu wes­ter­no­vé­ho zábav­né­ho par­ku, ale svo­ji úro­veň si napros­to drží.

Části seriálu:  Westworld


  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Adversary (S01E06)31. října 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) Podívejte se na to, co nás čeká v příběhu během šesté epizody. Premiéra 7.11.2016. https://www.youtube.com/watch?v=QXIiMUaNlLc Posted in Trailery
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %17. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se […] Posted in TV Recenze
  • Westworld 1x02 "Chestnut"5. října 2016 Westworld 1x02 "Chestnut" Podívejte se na trailer epizody, která nás bude čekat příští týden - 10.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=MLZxMx8jcpY Posted in Trailery
  • Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo.3. října 2016 Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo. V roce 2016 se bratr slavnějšího Christophera Nolana, Jonathan Nolan, rozhodl, že ve spolupráci s autorem Star Treku, Hvězdných Válek VII a seriálu Hrdinové J.J. Abramsem, natočí seriál […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %5. prosince 2016 Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na které  jsme čekali. Kdo za vším stojí, co všechno se může stát v parku, kde hlavní atrakcí je svět […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 %28. listopadu 2016 Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 % Tak máme předposlední epizodu z futuristického parku za sebou a čeká nás hodinu a půl dlouhé finále. Tentokrát se jedná o vyplňovací  příběh, který potvrzuje, že na nás čeká nejlepší díl, […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,29363 s | počet dotazů: 213 | paměť: 55592 KB. | 28.01.2022 - 14:46:03